מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

תביאמו ותטעמו בהר נחלתך

שביעי של פסח, תשס"ז

עדכון אחרון: 11/03/2021

תְּבִאֵמוֹ וְתִטָּעֵמוֹ בְּהַר נַחֲלָתְךָ מָכוֹן לְשִׁבְתְּךָ פָּעַלְתָּ ה' מִקְּדָשׁ אֲדֹנָי כּוֹנְנוּ יָדֶיךָ: (שמות טו יז).1

 

מכילתא דרבי ישמעאל בשלח מסכת דשירה פרשה י – נטיעה קרובה או רחוקה

"תביאמו ותטעמו" – נתנבאו אבות ולא ידעו מה נתנבאו. "תביאנו ותטענו" אין כתיב כאן, אלא: "תביאמו ותטעמו".2 אמרו: הבנים נכנסין ולא האבות. וכן הוא אומר: "אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך" (שיר השירים א ח) – אמרו: גדיים נכנסין ולא תיישים.3

דבר אחר: "תביאמו ותטעמו" – ככרם זה שהוא נטוע שורות שורות שנאמר: "מפאת קדים עד פאת ימה יהודה אחד דן אחד נפתלי אחד" (יחזקאל מח א).

דבר אחר: תביאמו ותטעמו, נטיעה שאין בה נתישה שנאמר: "ובניתים ולא אהרוס ונטעתים ולא אתוש" (ירמיה כד ו), "ונטעתים על אדמתם ולא ינתשו עוד" (עמוס ט טו): "בהר נחלתך" – בהר שהבטחתנו בו, שנאמר: "כי בהר קדשי בהר מרום ישראל" (יחזקאל כ מ).4

שמות רבה פרשה כ סימן טז – בימי יהושע

"ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים" – למה? …. רבינו הגדול אומר: לפי שביקש הקב"ה ליתן אימתן של ישראל על עובדי כוכבים עכבן מ' שנה במדבר. ומאיר להם בעמוד ענן ביום ובעמוד אש לילה ושמעו כל העובדי כוכבים ונפלה עליהם רעדה, שנאמר: "תפול עליהם אימתה ופחד", ואחריו מה כתיב: "תביאמו ותטעמו".5

מסכת אבות דרבי נתן נוסח ב פרק מג – נתנבא משה ולא ידע מה נתנבא

יוסף נתנבא ולא ידע מה נתנבא שנאמר: "כי טוב כל ארץ מצרים לכם הוא" (בראשית מה כ) – נתנבא שעתידין לנצל את מצרים. פרעה נתנבא ולא ידע מה נתנבא, שנאמר: "ונלחם בנו ועלה מן הארץ" (שמות א י) – ניבא שעתידים ישראל לעשות עמו מלחמה ולהעלות לשלום את הארץ. איוב נתנבא ולא ידע מה נתנבא, שנאמר: "גם את הטוב נקבל מאת האלהים ואת הרע לא נקבל" (איוב ב י) – נתנבא שהקב"ה עתיד לחזור עליו את הטובה. משה נתנבא ולא ידע מה נתנבא, שנאמר: "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך" (שמות טו יז) – אין כתיב כאן תביאנו ותטענו, אמרו: הבנים נכנסין והאבות אינן נכנסין.6

מדרש תנאים לדברים פרק ג פסוק כה – משה צפה מה ניבא

"ואראה את הארץ הטובה" – ארץ ששיבחתי אותה לישראל ואמרתי להן: "כי ה' אלה' מביאך אל ארץ טובה" (דברים ח ז).7 אמר לו הקב"ה: הלא מן הים אתה צפית שאין אתה נכנס לתוכה, שנאמר: "תביאמו ותטעמו" (שמות טו יז).8

איכה רבה פתיחתא יא – אילו זכיתם

רבי יצחק פתח: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל ועבדת את אויביך וגו' " (דברים כח), אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה: "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך" (שמות טו), ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים: "תבוא כל רעתם לפניך". אילו זכיתם הייתם קוראים בתורה: "שמעו עמים ירגזון" (שם), ועכשיו שלא זכיתם, הרי אתם קוראים: "שמעו כי נאנחה אני".9

מדרש תהלים (בובר) מזמור פד – הציפור הנודדת הנכספת לבית 

"נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' ". ולא מִשֶׁל עכשיו,10 אלא משהיו ישראל בים נתאוו לבית המקדש, שנאמר: "נחית בחסדך עם זו גאלת [וגו' אל נוה קדשך" (שמות טו יג), "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך" (שם שם יז).11

"גם צפור מצאה בית" – אמרו ישראל: עד מתי יהיו שונאין אותנו ואומרים: "כציפור נודדת מן קנה כן איש נודד ממקומו" (משלי כז ח), וכן הוא אומר: "נודי הרכם צפור" (תהלים יא א).12 לא אמר כיונה, אלא כצפור. היונה היו נוטלין גוזליה והיא חוזרת למקומה, שנאמר: "כיונה פותה אין לב" (הושע ז יא), אבל הצפור הזה אינו כן, אלא ילדה במקומה, וכשנוטלין גוזליה אינה חוזרת למקומה. כך משלו הרשעים הקב"ה וישראל כצפור, אמר להם: "גם צפור מצאה בית ודרור קן לה".13

מסכת כתובות דף סב עמוד ב – דעת קונך יש בך  

(רבי) אזיל איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן זימרא, פסקו ליה תרתי סרי שנין למיזל בבי רב. אחלפוה קמיה, אמר להו: ניהוו שית שנין. אחלפוה קמיה, אמר להו: איכניס והדר איזיל. הוה קא מכסיף מאבוה א"ל: בני, דעת קונך יש בך, מעיקרא כתיב: "תביאמו ותטעמו", ולבסוף כתיב: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".14

 

חג שמח

מחלקי המים

הערות שוליים

 1. יחד עם הפסוק הסמוך: "ה' ימלוך לעולם ועד", חותם הפסוק שלנו את שירת הים ומתווה את המטרה של כל המהלך הגדול של יציאת מצרים בכלל, קריעת ים סוף בפרט, לאמר, כניסת עם ישראל לארצו והתנחלותו שם עולמית, כאשר מקדש ה' בהר הנחלה מסמל את חירות עם ישראל ונטיעתו לבטח בארצו. בחציו השני מזכיר הפסוק את "מקדש ה' " וזה כידוע הפסוק היחידי בתורה המאזכר את בית מקדש הקבע במפורש (בספר דברים יש אזכור כללי "המקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם"). אין זה "ועשו לי מקדש" של המשכן הזמני שבתחילת פרשת תרומה (שכפי שראינו לדעת רבים וטובים בא בעקבות חטא העגל), אלא מקדש הקבע בהר נחלת ה' בארץ ישראל (ראה פירוש כלי יקר על הפסוק). זה המוטיב המסיים את שירת הים. זו גולת הכותרת. אבל אנו נתעכב הפעם דווקא על החצי הראשון של הפסוק, על הלשון "תביאמו ותטעמו" – ההבטחה לביאה ולנטיעה.
 2. לא בגוף ראשון רבים: תביא אותנו ותטע אותנו, כי אם בגוף שלישי נסתר: תביא מישהו אחר ותטע מישהו אחר.
 3. המהלך ההיסטורי לא יהיה כ"כ פשוט ומיידי כפי שזה נראה ברגע ההתלהבות הגדולה של נס קריעת ים סוף. האבות לא יזכו ל"תביאנו ותטענו", רק הבנים. ראה במקבילה בגמרא בבא בתרא קיט ע"ב שם מודגש הרעיון שאמנם דור יציאת מצרים שהפך לדור המדבר, לא זכה לרשת פיסית את הארץ אבל ירש בפוטנציה ובניהם באים מכוח ירושתם: "ופשטו ליה תרוייהו: ירושה לכם מאבותיכם ומורישין ואינן יורשין. והיינו דכתיב: תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, תביאנו לא נאמר אלא תביאמו, מלמד שמתנבאין ואינן יודעין מה מתנבאין". על בסיס משפטי זה מיוסדת טענתן של בנות צלפחד.
 4. זו המשאלה הגדולה שנטיעת עם ישראל בארצו תהיה לדורי דורות, נטיעה שאין אחריה נתישה (או נטישה). ראה פירוש אבן עזרא על הפסוק שלנו וקישורו עם פסוק אחר ביחזקאל: "תבאמו ותטעמו - תפילה שיעמדו שם הרבה ולא יגלו, כדרך: בהר מרום ישראל אשתלנו (יחזקאל יז כג)". כך גם פירושו על הפסוק המסיים את ספר עמוס (פרק ט פסוק טו): "וּנְטַעְתִּים עַל אַדְמָתָם וְלֹא יִנָּתְשׁוּ עוֹד מֵעַל אַדְמָתָם אֲשֶׁר נָתַתִּי לָהֶם אָמַר ה' אֱלֹהֶיךָ". מפרש אבן עזרא שם: "ונטעתים - ואני אנטעם על אדמתם כעץ שלא יזוז ממקומו וככה תביאמו ותטעמו וככה אשתלנו". אך כל זה לעתיד לבוא כי בית ראשון וגם שני לא היו נטיעה שאין לה עוד נתישה. עצם החיבור של אקורד הסיום של שירת הים עם חזון הנביאים, אומר הכל. לא רק האבות שיצאו ממצרים, אלא גם הבנים שבאו אחריהם, האבות שלנו לדורותיהם, נבאו ולא ידעו מה נבאו. שכל זה הוא לעתיד לבוא. ראה דברינו משכן, מקדש ראשון ושני בפרשת תרומה. מי יתן ויזכו בני הבנים של ימינו.
 5. החזון\משאלה של "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך", האקורד המסיים את ההתלהבות הגדולה של משירת הים, נתון במלקחיים של קרקע המציאות. בין: "ולא נחם אלהים דרך ארץ פלשתים ... פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה" של תחילת פרשת בשלח, ובין מסע בני ישראל ארבעים שנה במדבר הצפוי בהמשך. רבי יהודה הנשיא (רבינו הגדול) מנסה להכיל את קרקע המציאות יחד עם ההתלהבות ולהראות שיש כאן תכנית מכוונת. ואמנם, בספר יהושע אומרת רחב למרגלים: "כִּי שָׁמַעְנוּ אֵת אֲשֶׁר הוֹבִישׁ ה' אֶת מֵי יַם סוּף מִפְּנֵיכֶם בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם וַאֲשֶׁר עֲשִׂיתֶם לִשְׁנֵי מַלְכֵי הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר בְּעֵבֶר הַיַּרְדֵּן לְסִיחֹן וּלְעוֹג אֲשֶׁר הֶחֱרַמְתֶּם אוֹתָם" (יהושע ב י). ר' יהודה הנשיא רואה בספר יהושע התגשמות המשאלה של שירת הים ואם אח"כ שוב גלו וה"תטעמו" פסק, זה עניין אחר. זה תוצאת מעשיהם של הדורות שחטאו. ההבטחה\משאלה של שירת הים התקיימה בספרי נביאים ראשונים. וכבר הארכנו בנושא הדרך הקצרה לארץ ישראל בדברינו לא דרך ארץ פלשתים בפרשת בשלח.
 6. וכך הביא גם רש"י על הפסוק: "תביאמו -  נתנבא משה שלא יכנס לארץ לכך לא נאמר תביאנו". כאן הנושא איננו כללי "אבות ובנים" ודור המדבר כולו, אלא אישי על משה. הדרשן משתמש באמירה "ניבא ולא ידע מה ניבא" במשמעות כללית שלעיתים אדם לא מודע מה בעצם יוצא מפיו ואולי שלדיבור עצמו יש כוח משלו. אבל אי אפשר להתעלם ממשמעות החלת האמירה הזו על משה אדון הנביאים שראה באספקלריה המאירה (המצוחצחת) שהוא נתנבא ולא ידע מה נתנבא. זאת ועוד, ראה מי עוד מוזכר במדרש זה (ראה המדרש בשלמותו שם). לא רק יוסף, חנה ואיוב, אלא גם פרעה וגיחזי שכולם נתנבאו ולא ידעו מה נתנבאו. משה נמצא ב"חברה טובה". גם בשירת הים שנאמרה ברוח הקודש ומתוך אמונה גדולה – ראה המדרשים בדברינו אמונה שירה והסעה  בפרשת בשלח - נאמרים דברים שמי שאומרם לא יודע פירושם ופתרונם. אולי דווקא בשל ההתלהבות הגדולה והציפיות הנשגבות. ועוד במבנה של שירה. אזכור "משה" גדול הנביאים בהקשר זה מעניינת במיוחד. אפשר שבניגוד לאישים האחרים הנזכרים במדרש: יוסף, פרעה, איוב, אין זה "משה" האדם הפרטי אלא משה כמייצג העם ולפיכך אין זה פגם בנבואתו שהרי היא תלויה בהתנהגות העם בהמשך הדרך. ומשעה שאלה חטאו ונדחתה הביאה והנטיעה לדורות, איגלאי מילתא שלא ידע מה ניבא. אך אפשר שיש כאן גם פן אישי המרמז על אי כניסתו של משה לארץ. משה הוא ככל אדם שיש לו נגיעה ועניין אישי ואלה מונעים ממנו לראות ולהבין דברים עד סופם.
 7. ראה דברינו הארץ הטובה בפרשת שלח לך.
 8. כאן כבר אין "ניבא ולא ידע מה ניבא", אלא אולי ניבא וצפה אבל לא הפנים (לא רצה להפנים) מה שצפה. משה מבקש להיכנס לארץ ומרמז לקב"ה: "ארץ ששיבחתי אותה לישראל", איך ייתכן שלא אכנס אליה? עונה לו הקב"ה: אין זו פליטת פה מקרית שאמרת בשירת הים תביאמו ותטעמו ולא תביאנו ותטענו. מדבריך אתה: "תביאמו ותטעמו" יכולת לצפות ולהבין שאינך נכנס לארץ. ראה גם פסיקתא דרב כהנא פיסקא ה – החודש ושם יש דווקא נחמה קטנה למשה: "יהודה בר נחמן בשם ר' שמעון בן לקיש פתח: שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך (תהלים מג ג). שלח אורך, זה משה ... ואמתך, זה אהרן ...  א"ר יצחק: מן הים צפה משה שאינו נכנס לארץ ישראל, צופיה הליכות ביתה (משלי לא כז). תביאנו ותטעינו אין כתיב כאן, אלא תביאמו ותטעימו (שמות טו יז). הא כתיב: כן יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך (תהלים מג ג)? אלא אילו סופרי ארץ ישראל שהן קדושים כארץ ישראל". ומשה הוא ודאי סופר ארץ ישראל. ועל אי כניסת משה לארץ כבר האריכו והרחיבו רבים וטובים, ראה גם דברינו כי לא תעבור את הירדן הזה. ראה גם שמות רבה ה כב בדברינו אותם הנתונים תחת הבנין שכבר בסוף פרשת שמות נגזר על משה שלא ייכנס לארץ.
 9. ובהמשך שם כל האל"ף בי"ת בסדר יורד: אילו זכיתם היה מתקיים בכם דבר טוב כזה וכזה ועכשיו שחטאתם ולא זכיתם, מתקיים בכם הדבר הרע. שניהם תמיד באותה האות. וכבר נדרשנו למדרש זה בפתיחתות לאיכה רבה בדברינו לתשעה באב. ומכולם, דווקא הת"ו שלנו מעניינת ושונה. אילו זכיתם הייתם קוראים: "תבאמו ותטעמו" ועכשיו שלא זכיתם הרי אתם קוראים: "תבוא כל רעתם לפניך". מה רע ב"תבוא כל רעתם לפניך" שמכוון כלפי הגויים והוא מעין "שפוך חמתך אל הגויים"? התשובה: אילו זכיתם ונטעתם באדמתכם לדורי דורות, לא חטאתם ולא גליתם, לא הייתם צריכים נקמה בגויים. לא הייתם צריכים להתפלל לקב"ה שיגמול לגויים וישפוך עליהם חמתו.
 10. לא מרגע זה התחילה הכמיהה והערגה לחצרות ה'. לא דוד הוא שמחדש עניין זה.
 11. מדרשים רבים מחברים את המקדש והמשכן שנזכרים בספר שמות הוא ספר הגאולה: בשירת הים ובציווי על המשכן, עם מקדש שלמה הוא בית עולמים. ראה הדף הפטרת השבת – מקדש שלמה בפרשת תרומה. אלא שאז בא חטא העגל והשנים הארוכות של משכן שילה ובניית מקדש שלמה הוא בית עולמים, כולל קניית הר הבית וכאילו פותחים תקופה חדשה. ראה תפילת דוד שלא זכה להקים את הבית בדברי הימים א פרק כט. בא מדרש זה ומחבר את בית עולמים עם "תביאמו ותטעמו" של שירת הים ומזכיר לדוד ושלמה את הכיסופים הראשונים של דור יוצאי מצרים אחרי נס קריעת ים סוף.
 12. האם הכיר הדרשן את תופעת נדידת הציפורים בעונות מסוימות בארץ שהיא ארץ מעבר למגוון רב של ציפורים? האם חיבר אותה עם עם ישראל שבא וחולך לארץ ומהארץ ואין לו מנוחה?
 13. ראה גם המשל על היונה בקריעת ים סוף במכילתא דרבי ישמעאל בשלח: "למה היו ישראל דומים באותה שעה ליונה שברחה מפני הנץ ונכנסה לנקיק הסלע והיה נחש נושף בה. אם תכנס לפנים הרי הנחש ואם תצא לחוץ הרי הנץ. כך היו ישראל דומים באותה שעה הים סוגר ושונא רודף מיד נתנו עיניהם בתפלה עליהם מפורש בקבלה: יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה וגו' (שיר השירים ב יד)". ראה דברינו יונתי בחגווי הסלע בשיר השירים. המשאלה הגדולה של בעל תהלים, כמו עם ישראל בכל דורותיו, היא להשלים את המעגל. לחבר את הבטחת הנביאים לנטיעה מחודשת באדמת ישראל (ראה המכילתא בה פתחנו שמביאה פסוקים מירמיהו, עמוס ויחזקאל)  עם ה"תביאמו ותטעמו" של שירת הים שהתגשמה רק בחלקה. על פארי הנטיעות המחודשות בארץ ישראל, ישכנו יונים שתמיד חוזרות לקינן וגם ציפורים שיפסיקו לנדוד מקן לקן ומגלות לגלות.
 14. חזרנו לרבי יהודה הנשיא ונסיים בבבת צחוק קלה ולהראות את דרך המדרש להשתמש בפסוקים גם ברוח קלילה יותר ולטבל בהם את חיי היום יום. רבי הלך להתעסק בנישואי בנו עם בתו של ר' יוסי בן זמרא. הסכימו (המחותנים) ביניהם שבנו של רבי ילך ללמוד תורה שתים עשרה שנה, והם יפרנסוהו, ואח"כ יעמיד חופה ויכנוס את בתו של ר' יוסי בן זמרא, ארוסתו. אבל בשעת האירוסין, העבירו את הנערה לפני החתן (כדין הגמרא בקידושין מא ע"א: "אסור לאדם שיקדש את האשה עד שיראנה"), וכשראה אותה אמר: יהיו אלה בבקשה רק שש שנים. העבירו אותה לפניו פעם נוספת (מעניין מדוע, האם ראה רבי משהו בבנו?), אמר: אולי קודם אכנוס ואח"כ אלך ללמוד תורה. והיה מתבייש מאביו שראה את הנערה וחשק בה ולא יכול היה להמתין. אמר לו אביו (ר' יהודה הנשיא): דעת קונך יש בך שאתה נוהג כדרך שנהג הקב"ה. שמעיקרו של דבר הייתה הכוונה להקים את המקדש בארץ ישראל: "תביאמו ותטעמו בהר נחלתך ... מקדש ה' כוננו ידיך" ואח"כ הקדים את מעשה המשכן עוד בהיותם במדבר: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם". נראה שיש כאן קצת יותר מבת צחוק קלה ושימוש קליל בפסוקים. ראה דברינו מקדש על תנאי בפרשת תרומה. וראה גם המשך הסיפור שם שמרוב המתנה וגעגועים נעשתה הנערה עקרה. ראה גם דברינו הנשים הממתינות בדפים המיוחדים.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה