עמוד הבית

"אין מים אלא תורה" (בבא קמא פב ע"א)
אמר רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב: "הוי כל צמא לכו למים – לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. (תענית ז ע"א)
"וידגו לרוב בקרב הארץ" – מה דגים הללו גדלים במים, כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה, מקבלים אותה בצימאון כמי שלא טעמו טעם מים מימיהם, כך הן ישראל: גדלים במים בתורה, כיון שהן שומעים דבר חדש מן התורה, הם מקבלים אותו בצימאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהם. (בראשית רבה צז ג)

אתר זה מקבץ את דפי "מחלקי המים" הנכתבים על פרשות השבוע ועל מועדי ישראל, כבר קרוב לעשרים שנה. דף מחלקי המים מחולק באופן ברור לשני חלקים: חלק עליון – "מעל לקו" (גוף המסמך) וחלק תחתון – "מתחת לקו" (הערות השוליים). החלק העליון מכיל את המדרשים והפרשנים, כפי שהם במקור, ללא שום תוספת של דברי קישור או הסבר. חלק זה הוא עיקר הדף. החלק התחתון מכיל דברי הסבר, הפניות למקורות שונים, דיון במקור וכו'. חלק זה מופיע בהערות השוליים. באתר, מופיעים שני חלקים אלה, זה לצד זה.

האתר מתעדכן תקופתית בדפים המתחדשים וברעיונות חדשים. נשמח לשמוע על כל רעיון מכל המבקרים באתר.  אנא צרו קשר ב"צור קשר"

דפי פרשת השבוע נשלחים במייל לכל המעוניין. להצטרפות לרשימת המנויים


 

ניתן לעקוב אחרינו גם ב-Facebook 

המועדים הבאים

  • ז׳ בְּחֶשְׁוָן תש״פ05/11/2019

הפרשות הבאות

  • כ״ז בְּתִשְׁרֵי תש״פ26/10/2019
 

בקליפת אגוז

שבת פרשת תרומה לעתים תהיה לרוב שבת רגילה, אולם לעתים נדירות תחול בה שבת פרשת שקלים, ולעתים שבת פרשת זכור.

הפטרה

הפטרת פרשת תרומה היא במלכים א', מפרק ה פסוק כו (``וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו``) עד פרק ו פסוק יג (``ולא אעזֹב את עמי ישראל``). וראה ועשה בתבניתם, משל למלך שהייתה לו בת יחידה, אימתי נאמרה למשה הפרשה הזו, ועשית שולחן, עמדתם על פרקכם – בנו לי בית, האמנם ישב א-להים, את האדם, מעשה הכרובים, דברים שנגנזו,מעשה המנורה, מעשה הפרוכת
  • ד׳ בְּחֶשְׁוָן תש״פ02/11/2019
  • י״א בְּחֶשְׁוָן תש״פ09/11/2019