המועדים
הבאים:

הפרשות
הבאות:

 • בהעלותך

  י״ד בְּסִיוָן תש״פ
  06/06/2020

 • שלח-לך

  כ״א בְּסִיוָן תש״פ
  13/06/2020

 • קורח

  כ״ח בְּסִיוָן תש״פ
  20/06/2020

אודות האתר

"אין מים אלא תורה" (בבא קמא פב ע"א)
אמר רבי חנינא בר אידי: למה נמשלו דברי תורה למים? דכתיב: "הוי כל צמא לכו למים – לומר לך: מה מים מניחין מקום גבוה והולכין למקום נמוך, אף דברי תורה אין מתקיימין אלא במי שדעתו שפלה. (תענית ז ע"א)
"וידגו לרוב בקרב הארץ" – מה דגים הללו גדלים במים, כיון שיורדת טיפה אחת מלמעלה, מקבלים אותה בצימאון כמי שלא טעמו טעם מים מימיהם, כך הן ישראל: גדלים במים בתורה, כיון שהן שומעים דבר חדש מן התורה, הם מקבלים אותו בצימאון כמי שלא שמעו דבר תורה מימיהם. (בראשית רבה צז ג)

אתר זה מקבץ את דפי "מחלקי המים" הנכתבים על פרשות השבוע ועל מועדי ישראל, כבר קרוב לעשרים שנה.

דף מחלקי המים מחולק באופן ברור לשני חלקים: חלק עליון – "מעל לקו" (גוף המסמך) וחלק תחתון – "מתחת לקו" (הערות השוליים). החלק העליון מכיל את המדרשים והפרשנים, כפי שהם במקור, ללא שום תוספת של דברי קישור או הסבר. חלק זה הוא עיקר הדף. החלק התחתון מכיל דברי הסבר, הפניות למקורות שונים, דיון במקור וכו'. חלק זה מופיע בהערות השוליים. באתר, מופיעים שני חלקים אלה, זה תחת זה.

האתר מתעדכן תקופתית בדפים המתחדשים וברעיונות חדשים. נשמח לשמוע על כל רעיון מכל המבקרים באתר. אנא צרו קשר .

כל הזכויות שמורות לחז״ל

בימי המצור על ירושלים במלחמת העצמאות בתש"ח – 1948, נעשה שימוש אחרון בבורות המים הוותיקים של העיר. זאת מפני שהערבים ששלטו בלטרון, דרכה עבר צינור המים מראש העין לירושלים, חיבלו בקו המים הבריטי, וייבשו את העיר. אף שכמות המים בבורות הייתה גדולה למדי, יכלו המים להספיק לתושבי העיר למשך חודש ימים בלבד. "גדוד מחלקי המים" של ארגון משמר העם פעל לחלוקה מסודרת של המים. הם עברו מדי יום משכונה לשכונה בירושלים, רכובים על עגלות גדולות עמוסות בחביות, ובמרכז כל שכונה עצרו וחילקו מים לכל משפחה לפי צרכיה. במקביל חולק לתושבי העיר תרשים המסביר כיצד לחסוך ולנצל את המים ביעילות, על ידי שימושים חוזרים, שכן לכל משפחה הוקצתה כעשירית מכמות המים בימים רגילים. (מתוך אתר ויקיפדיה)

להצטרפות לרשימת המנויים

דפי פרשת השבוע נשלחים במייל לכל המעוניין והאתר מתעדכן תקופתית בדפים המתחדשים וברעיונות חדשים. נשמח לשמוע על כל רעיון מכל המבקרים באתר. להצטרפות לרשימת המנויים

הצטרף!

אנחנו מתחייבים לא להשתמש בנתוני ההרשמה לשום
שימוש מלבד זה המצויין למעלה.