• מדרשי התנאים
  • מדרשי רבה לתורה
  • מדרשי המגילות
  • מדרשי דרשות
  • מדרשים קטנים, מדרשים אבודים
  • ילקוטים
  • מדרשים לספרי נ"ך
  • מדרשים נוספים
  • הצג הכל

"חיבורים הכוללים את תורתם של חז"ל ומכונים בשם 'מדרש', באו לעולם החל מהמאה השלישית; ראשיתם באיסוף תורתם של התנאים (הם חכמי ארץ ישראל שחיו עד ימיו של רבי יהודה הנשיא) והמשכם בתורתם של האמוראים (הם החכמים שחיו לאחר התנאים, בארץ ישראל, בבבל ואף מחוצה להן, עד למאה החמישית בערך) וסופם בחיבורים רבים שנתחברו, נאספו, עובדו ונערכו על יסוד תורתם של התנאים והאמוראים ושל ממשיכי דרכם, עד לימי הביניים, המאות 13-14 לערך. ספרות המדרשים שבידינו היא תופעה ספרותית היסטורית שאיננה מקבילה בזמנה לתקופתם של חז"ל. רבים מהם היו עוד לפני שהחלה להיווצר ספרות המדרש הכתובה, וספרי מדרש באו לעולם מאות רבות של שנים לאחר שהחכמים הנזכרים בהם כבר הלכו לעולם"  מתוך המבוא לספר מבוא למדרשים, פרופ' אביגדור שנאן.
הנוסח המדויק והסופי נמצא בספר מבוא למדרשים: ענת רייזל, הוצאת תבונות תשע"א למידע על הספר ורכישתו יש לפנות להוצאת תבונות