על רגל אחת | מחלקי המים

על רגל אחת

במדור זה נכללים 'דפים קצרים' – One page – המכילים מקור אחד בו מובע רעיון ממוקד, לצד דיון קצר. בחלק מהדפים יש בסוף הפניה לדף מורחב יותר, ממנו נגזר הדף הקצר.

"שוב מעשה בנכרי אחד שבא לפני שמאי, אמר לו: גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. דחפו באמת הבנין שבידו. בא לפני הלל, גייריה. אמר לו: דעלך סני לחברך לא תעביד – זו היא כל התורה כולה, ואידך – פירושה הוא, זיל גמור" (גמרא שבת לא א).

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה