פרשות השבוע

ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
נצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
hebrew
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
וילך
נצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
פקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
נצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בחקתי
בהר
אמור
קדושים
אחרי מות
מצורע
תזריע
שמיני
צו
כי תשא
ויקרא
פקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
ניצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מסעי
מטות
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בחוקותי
בהר
אמור
קדושים
אחרי מות
מצורע
תזריע
שמיני
צו
ויקרא
פקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
ניצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
זאת-הברכה
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שפטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מסעי

קטורה

פרשת חיי שרה, תשס"ז

עדכון אחרון: 24/11/2022

וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה: (בראשית כה א-ד).1

וּבְנֵי קְטוּרָה פִּילֶגֶשׁ אַבְרָהָם יָלְדָה אֶת זִמְרָן וְיָקְשָׁן וּמְדָן וּמִדְיָן וְיִשְׁבָּק וְשׁוּחַ וּבְנֵי יָקְשָׁן שְׁבָא וּדְדָן: (דברי הימים א א לב).2

 

פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרק כה – יצחק לחוד וכל השאר לחוד

כתוב: "טוב ינחיל בני בנים וצפון לצדיק חיל חוטא" (משלי יג כב). טוב – זה אברהם אבינו שהנחיל כל אשר לו ליצחק … חיל חוטא – חילו של ישמעאל ושל בני הפילגשים, שנאמר: "כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק" (שם כא י). "ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי" (שם כה ו).3

בראשית רבה פרשה סא סימן א – קטורה היא הצלחה

"ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה". כתוב: "אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים וכו' " (תהלים א א). "אשרי האיש" – זה אברהם; "אשר לא הלך בעצת רשעים" – זה דור הפלגה … "כי אם בתורת ה' חפצו" – "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו וכו' "  …. "והיה כעץ שתול" – ששתלו הקב"ה בארץ ישראל. "אשר פריו יתן בעתו" – זה ישמעאל; "ועלהו לא יבול" – זה יצחק; "וכל אשר יעשה יצליח" – אלו בני קטורה, שנאמר: "ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה".4

בראשית רבה פרשה סא סימן ד – קטורה היא הגר

"ושמה קטורה" – ר' יהודה אמר: זו הגר. אמר לו ר' נחמיה: והרי כתוב: "ויוסף אברהם ויקח אשה"! אמר לו: על פי הדבור נשאה, כמו שאתה אומר: "ויוסף ה' דבר אלי עוד" (ישעיה ח ה). אמר לו: והרי כתוב: "ושמה קטורה"! אמר לו: שמקוטרת מצות ומעשים טובים. אמר לו: והרי כתוב: "ולבני הפילגשים אשר לאברהם" אמר לו: "פִּלַגְשָׁם" כתוב.5 – אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני. … 6

אמר ר' ברכיה: אפעלפי שאתה אומר: "ותלך ותתע במדבר" (בראשית כא יד) – תאמר שנחשד עליה בריה? תלמוד לומר: "ושמה קטורה" – מן קטר (קשר), כזה שהוא חותם גַּנְזַכָּה ומוציאה בחותמת קשורה וחתומה.7

בראשית רבה ס יד – מה חיפש יצחק בבאר לחי רואי

"ויצחק בא מבוא באר לחי רואי" – בא מלבוא. ולהיכן הלך? ל"באר לחי רואי"8 – הלך להביא את הגר, אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים: ראה בעלבוני!9

וְאַבְרָהָם זָקֵן בָּא בַּיָּמִים וַה' בֵּרַךְ אֶת אַבְרָהָם בַּכֹּל: וַיֹּאמֶר אַבְרָהָם אֶל עַבְדּוֹ זְקַן בֵּיתוֹ הַמֹּשֵׁל בְּכָל אֲשֶׁר לוֹ שִׂים נָא יָדְךָ תַּחַת יְרֵכִי: וְאַשְׁבִּיעֲךָ בַּה' אֱלֹהֵי הַשָּׁמַיִם וֵאלֹהֵי הָאָרֶץ אֲשֶׁר לֹא תִקַּח אִשָּׁה לִבְנִי מִבְּנוֹת הַכְּנַעֲנִי אֲשֶׁר אָנֹכִי יוֹשֵׁב בְּקִרְבּוֹ: כִּי אֶל אַרְצִי וְאֶל מוֹלַדְתִּי תֵּלֵךְ וְלָקַחְתָּ אִשָּׁה לִבְנִי לְיִצְחָק: (בראשית כד פסוקים א-ד).10

 

בראשית רבה פרשה מז סימן ב – ממנה-מקטורה

"מלכי עמים ממנה יהיו" – א"ר חמא בר' חנינא: מיכן דרש אברהם והחזיר את קטורה.11

פרקי דרבי אליעזר (היגר) – "חורב"  פרק כט – אברהם מתגעגע לישמעאל ואולי גם לאמו?

… לאחר שלוש שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישמעאל שרוי תמן. והגיע לשם בחצי היום, ומצא שם את אשתו של ישמעאל. אמר לה: היכן הוא ישמעאל? אמרה לו: הלך הוא ואמו להביא פירות ותמרים מן המדבר.12

מדרש אגדה (בובר) בראשית כה יא פרשת חיי שרה – יצחק מכבד את הגר האלמנה

וישב יצחק עם באר לחי ראי. ישב עם הגר אלמנת אביו שאמרה באר לחי ראי לחיי העולמים.13

אבן עזרא בראשית פרק כה פסוק א – קטורה אינה הגר

קטורה איננה הגר, כי כתוב ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות (בראשית כה ו) ופירוש פילגש – שפחה, וזה השם איננו נופל על זכר, ונוכל לפרש על פילגשים נשים.14

אבן עזרא בראשית פרק יא פסוק כט – שרה היא אם האומה

והאומרים כי אברהם היה עקר ולא שרה אמרו היפך הכתוב, והעד ישמעאל בנו, ובני קטורה.15

רמב"ן בראשית פרק כה פסוק ו – קטורה הייתה כנענית

"ולבני הפילגשים אשר לאברהם" – על דרך הפשט, בעבור שנאמר לו (לעיל כא יב) כי ביצחק יקרא לך זרע, לא בזרע אחר, היו כל נשיו אצלו פילגשים, לא היו נחשבות לנשים, שאין זרען ביורשיו, כי הגר שפחת שרה פילגשו היתה. אבל קטורה לאשה לקח לו. ואם היתה שפחה בביתו ולקחה לפילגש. לא היה אומר "ויקח אשה ושמה קטורה", רק תקרא פילגש בכתוב מפני הטעם שפירשתי. ובדברי הימים (א א לב) כתוב: "ובני קטורה פילגש אברהם".16

והנה אברהם לקח לו אשה מבנות כנען, ואם תאמר שהיתה מצרית או מארץ פלשתים, הנה לא שלח אל ארצו ואל מולדתו כאשר עשה בבנו, כי איננו שומר רק זרע יצחק, כי עליו נכרת הברית. ועוד, שלא אמר הכתוב "ויקח אשה קטורה בת פלוני החוי או הפלשתי והמצרי מארץ פלונית" כאשר אמר בנשי עשו (להלן כו לד) וזולתן, אבל הזכיר שמה בלבד כי היא כנענית וקיצר בייחוסה, וכן יעשה במקומות רבים כשלא יקפיד בייחוס שלהן. ואולי תקרא פילגש בעבור היותה שפחה ממשפחת העבדים. ואם היתה שפחה בביתו ובא אליה לא יזכיר ייחוסה, כי אין דרך הכתוב להזכיר באמהות רק שמן כענין בזלפה ובלהה.17

רש"י שיר השירים פרק ו פסוק ח – שישים מלכות (מלכים)

ששים המה מלכות – אברהם ויוצאי יריכו: בני קטורה שש עשרה, ישמעאל ובניו שלש עשרה, יצחק ובניו שלשה, בני יעקב שנים עשר, בני עשו שש עשרה, בדברי הימים, הרי ששים.18

שבת שלום

מחלקי המים

מים אחרונים: סיכומו של עניין, הפרשה הנושאת את השם "חיי שרה", שהיא בעצם מות שרה (בית קברות = בית החיים), מסתיימת בתוספת חיים לאברהם שלדעת מפרשים רבים מתבטאת בחידוש וייסוף הקשר שלו עם קטורה היא הגר אשר חזרה אליו "מקוטרת במצוות ומעשים טובים". ועוד רגע והיינו קוראים עליה את הפסוק: "מִי זֹאת עֹלָה מִן הַמִּדְבָּר כְּתִימֲרוֹת עָשָׁן מְקֻטֶּרֶת מוֹר וּלְבוֹנָה מִכֹּל אַבְקַת רוֹכֵל". (שיר השירים ג ו). כל זאת בולט על רקע חלוקת הפרשות שלנו כמנהג בבל, לפיה מות שרה ולקיחתה של הגר היא קטורה נקראים באותה פרשה (ופרשת רבקה ואליעזר בתווך). אבל לשיטת הסדרות של ארץ ישראל היה מרחק של שתי שבתות בין "חיי שרה" שנקשרה לסיפור העקידה (ראו דברינו חיי שרה מחיר העקידה בפרשה זו) ובין "ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה". ובתווך – שבת לעצמה – קראו את פרשת רבקה ואליעזר: "ואברהם זקן בא בימים", (ראו חלוקת הסדרות בחומש ברויאר וקורן). בארץ ישראל הרחיקו את מות שרה מלקיחת קטורה אולי על מנת שלא לפגוע בזיכרונה של שרה ואילו בבבל חיברו אולי סברו שאדרבא, ההרחקה היא פגיעה בזכרון שרה.

הערות שוליים

 1. וקטורה יולדת לאברהם בנים רבים, שאנו מזהים אותם בהמשך ספרי התנ"ך כעמים מוכרים לנו, ככתוב בהמשך שם: "וַתֵּלֶד לוֹ אֶת זִמְרָן וְאֶת יָקְשָׁן וְאֶת מְדָן וְאֶת מִדְיָן ... וּבְנֵי מִדְיָן עֵיפָה וָעֵפֶר וַחֲנֹךְ וַאֲבִידָע וְאֶלְדָּעָה כָּל אֵלֶּה בְּנֵי קְטוּרָה". הזו היא ההבטחה לאברהם והיית לאב המון גויים? שאלה במקומה לפעם אחרת, וכבר הקדשנו בפרשה זו דף לבני קטורה. הפעם אנחנו רוצים להתמקד בדמותה של קטורה. מי היא אותה קטורה ומה מעמדה?
 2. כאן מכונה קטורה "פילגש". ראו פירוש רש"י לפסוק שם: "קטורה פילגש אברהם - כל גנאי שיכול לספר בהם, הוא מספר משום כבודו של יצחק שכולם היו בני פילגש אבל הוא היה עיקר ואדון הבית". אמנם, בפסוקים בפרשתנו מכונה קטורה "אישה", וכך כבר בבראשית טז ג כאשר שרה נותנת את הגר לאברהם, ככתוב: "וַתִּתֵּן אֹתָהּ לְאַבְרָם אִישָׁהּ לוֹ לְאִשָּׁה". אבל מפסוקים ה ו בפרק כד בפרשתנו: "וַיִּתֵּן אַבְרָהָם אֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ לְיִצְחָק: וְלִבְנֵי הַפִּילַגְשִׁים אֲשֶׁר לְאַבְרָהָם נָתַן אַבְרָהָם מַתָּנֹת וַיְשַׁלְּחֵם מֵעַל יִצְחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַי קֵדְמָה אֶל אֶרֶץ קֶדֶם", ניתן להבין שאחרי הכל, אין הגר במעמד של שרה. מעמד הצאצאים הלוא מעיד על מעמד האם.
 3. אם לדון מצד הצאצאים, הרי לנו שתי דרגות ברורות: יצחק - היורש העיקרי, וכל השאר. אבל אין להתעלם מכך שהיחס לבני קטורה שונה מזה של ישמעאל. בני קטורה משולחים עם מתנות (ליגטא, ראו מדרש תנחומא פרשת נח סימן יד: "אברהם התחיל בזקנה וביסורין ובפונדק ובליגטא" וליגטא בא מהמילה legatum או באנגלית legacy וצ"ע), בעוד שישמעאל מגורש עם אימו בחוסר כל (ראו דברינו גירוש הגר וישמעאל בפרשת וירא). מאידך גיסא, ישמעאל הוא שבא לקבור את אברהם ביחד עם יצחק (בראשית כה ט, ראו במפרשים ובמדרשים שם שעשה תשובה) והוא שזכה לברכה: "וּלְיִשְׁמָעֵאל שְׁמַעְתִּיךָ הִנֵּה בֵּרַכְתִּי אֹתוֹ וְהִפְרֵיתִי אֹתוֹ וְהִרְבֵּיתִי אֹתוֹ בִּמְאֹד מְאֹד שְׁנֵים עָשָׂר נְשִׂיאִם יוֹלִיד וּנְתַתִּיו לְגוֹי גָּדוֹל" (בראשית יז כ). כך או כך, ממעמד הצאצאים ניתן להסיק על מעמד האמהות: שרה, הגר, קטורה. ואנחנו מעוניינים לדון, כאמור, בקטורה עצמה: מי היא ומה יחס אברהם אליה? ומהדיון באם אפשר שנשוב לדון בבנים. "בני קטורה" הוא מונח שמופיע גם הרבה בתורה שבע"פ, בהלכה ובאגדה, לא רק במקרא ויש בו כדי לשפוך אור גם על קטורה עצמה.
 4. ובהמשך המדרש שם מובאים פסוקים רבים בשבח אברהם שמוסיף חיים לאחר מות שרה. ראו שם הקשר עם הפסוק בתהלים צב טו: "עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו" וכן עם הפסוק באיוב יד ז: "כִּי יֵשׁ לָעֵץ תִּקְוָה אִם יִכָּרֵת וְעוֹד יַחֲלִיף וְיֹנַקְתּוֹ לֹא תֶחְדָּל", ועם הפסוק בקהלת יא ו: "בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך". נראה ששלושים ושמונה השנים שאברהם הוסיף לחיות אחרי מות שרה (אברהם נפטר בגיל 175 והיה בן 137 שנים במות שרה) עוברים עליו בנעימים וב"נעורים חדשים" (אולי רק שלושים וחמש שנים כי הוא נשא את קטורה בהיותו בן 140, שלש שנים אחרי מות שרה, ראו פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) בראשית פרק כה). ואנו שואלים שוב: מי היא קטורה זו שנתנה לאברהם תקופה כה שקטה ורגועה בחייו עד הגיעו לשיבה טובה? איזו הצלחה עברה על אברהם בחייו עם קטורה? ראו פרשה סא בבראשית רבה המוקדשת כולה לעניין חיים חדשים אלה של אברהם וקטורה שעליה אנו דורשים, וכן פרשה סב הסמוכה בשבח אברהם שזכה לשיבה טובה ולהיפרד מן העולם כאותה תאנה הנלקטת בעונתה.
 5. וכן פירש רש"י, בעקבות המדרש, בראשית כה ו: "הפילגשים - חסר כתיב, שלא היתה אלא פלגש אחת, היא הגר היא קטורה". אבל בניקוד שהבאנו במדרש (נוסח א. א. הלוי) מודגש גם ה- "שָׁם". הפילגש שבאה משם. מהמדבר, ממקום שגורשה אליו.
 6. ר' נחמיה מנסה לתקוף, שוב ושוב, את שיטת ר' יהודה שקטורה היא הגר. פעם בטענה שכתוב: "ויוסף אברהם ויקח אשה וכו' " – משמע שמדובר במקרה חדש, פעם בטענה שיש לה שם אחר: "קטורה" ופעם בטענה שכתוב: "פלגשים" בלשון רבים (למרות חסר היו"ד). ועל כולם משיב לו ר' יהודה.
 7. ר' ברכיה שהוא אמורא וחי שנים רבות אחרי ר' יהודה ור' נחמיה שהם תנאים, מקבל את שיטת ר' יהודה שקטורה היא הגר כדבר ברור ומובן ודורש בצניעותה של הגר היא קטורה ש"קשרה את פתחה" ונשארה נאמנה לאברהם, הגם שגרה במדבר, מקום הפקר ופראי (ראו איך גדל ישמעאל בנה). ראו פירוש רש"י לבראשית פרק כה פסוק א אשר משלב את דרשת ר' יהודה עם זו של ר' ברכיה: "קטורה - זו הגר, ונקראת קטורה על שם שנאים מעשיה כקטורת ושקשרה פתחה שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם". ראו גם תרגום כתר יונתן בראשית פרק כה פסוק א: "ויוסף אברהם ויקח אשה ושמה קטורה היא הגר שקשורה לו מתחילה". אולי גם קשר נפשי אליו ולא רק קשר של צניעות לשאר העולם. קשר של פתיחות (לשמור על קשר בלשון ימינו) ולא קשר של סגירות והתתגרות. "ויוסף אברהם", אומר ר' יהודה, איננו הוספה של אישה חדשה, אלא חידוש וייסוף (תיסוף) הקשר עם הגר שממנה נולד לו בנו הראשון, בדומה ל: "ויוסף ה' דבר אלי עוד" בישעיה.
 8. בגירוש הראשון של הגר כשהייתה עוד בהיריון עם ישמעאל! ראו דברינו הגר שרה ואברהם בפרשת לך לך. האם שמע יצחק על גירוש הגר הראשון שאירע טרם שנולד? האם הפכה באר לחי רואי למקום מוכר בפי כל ולסמל?
 9. ראו מקבילה במדרש תנחומא (בובר) חיי שרה סימן ט: "מה כתיב למעלה מן הענין? ויצחק בא מבוא באר לחי רואי (בראשית כד סב), ואח"כ: ויוסף אברהם ויקח אשה. אלא בשעה שנטל יצחק לרבקה, אמר יצחק: נלך ונביא לאבי אשה. היא הגר היא קטורה - דברי רבי, ורבותינו אומרים: אשה אחרת נטל. מה טעמו של רבי, היא הגר היא קטורה? שכתיב: ויצחק בא מבוא באר לחי רואי, אותה שכתיב בה על כן קרא לבאר באר לחי רואי (בראשית טז יד)". מי הוא שמחזיר את הגר היא קטורה לאברהם? יצחק, בנה של שרה. הבן שבגינו גרשה שרה את ישמעאל ואת הגר אמו!
 10. בתווך, בין מות שרה שבתחילת הפרשה ובין פרשת אברהם וקטורה ובני הפלגשים (ומות אברהם) החותמים את הפרשה, מצוי סיפור שליחת העבד (הוא אליעזר עפ"י המדרש) למצוא אישה ליצחק. לב פרשת השבוע מוקדש לאברהם הדואג למצוא אשה הגונה ליצחק בנו "מארצי ומולדתי", ואילו הבן חושב על אביו האלמן ומביא לו אשה – את צרת אמו. שמא הוא יודע מה שאנחנו איננו יודעים על הקשר הנפשי שבין אברהם להגר? זו "שקשורה לו מתחילה"? ראו גם איך כל העניין קשור ליצחק היוצא "לשוח בשדה" ופוגש את רבקה כאשר הוא חוזר מ"באר לחי רואי". עלבונה של הגר מתחבר להמיית שיח המתפלל, העני המתעטף בתפילתו, "בְּצַר רוּחִי אָשִׂיחָה בְּמַר נַפְשִׁי" (איוב ז יא). ומי שרוצה להפליג עוד יחבר את תפילת המנחה שתיקן יצתק, בערבו של יום, עם קטורת המנחה שהייתה בבית המקדש (קטורה, קטורת). ראו מדרש שכל טוב (בובר) בראשית פרק יט: "ואנן סבירא לן כרבנן וכרבי יוסי דמקשי תפלת המנחה לקטורת, שנאמר: תכון תפלתי קטורת לפניך משאת כפי מנחת ערב (תהלים קמא ב), ואבינו יצחק תקנָהּ". אך אולי אין צורך להפליג עד שם ומספיק תורף המדרש: יצחק הוא שמחזיר את הגר \ קטורה לאברהם אביו! ראו גם בבא קמא צב ע"ב, את הקשר בין נישואי יצחק ואברהם בנימה קצת יותר קלילה, על הרואה את חבירו אוכל והוא לא אוכל ...
 11. המפרשים מסבירים מדרש זה שאברהם מבין שמשרה יהיו לו "מלכי עמים", היינו יצחק, אבל בנים נוספים לא יהיו "ממנה", אבל יהיו לאברהם מאישה אחרת. דרשה אולי קצת מתפלפלת, אבל מה שמעניין הוא שדווקא מהבשורה שמשרה יהיה לאברהם (סוף סוף) זרע, בשורה הנאמרת לאברהם בפרשת הציווי על ברית המילה, בראשית פרק יז (וחוזרת בתחילת פרשת וירא), הוא מבין שתהיה לו עוד אשה אחרת ובנים נוספים אחרים. ראו מדרש אגדה (בובר) בראשית פרק יז: "ונתתיך לגויים. אלו בני קטורה: ומלכים ממך יצאו. אלו בני יצחק". לאברהם יש את הגר לפני שרה ואת קטורה אחריה, ומלשון המדרש "והחזיר את קטורה" משמע שאחת הן. באופן טרגי נראה שדווקא ברגע בשורת יצחק, ואולי עוד מהקשר הראשון עם הגר, בוודאי אחרי העקידה, נפרדות דרכיהם של אברהם ושרה. וכבר עמדנו על מקצת מהדברים בדברינו חיי שרה – מחיר העקידה.
 12. חזרנו לאחור לפרשת וירא, שם הרחבנו לדון במדרש זה בדברינו גירוש הגר וישמעאל. המדרש מדגיש את געגועי אברהם לישמעאל, אבל אפשר שהיו כאן גם געגועים להגר שכמובן היה צריך להסתירם משרה. ראו שוב את מעמדה של הגר כבר בליקוחיה הראשונים, בראשית רבה מה ג פרשת לך לך: "ותתן אותה לאברם אישה ולא לאחר, לאשה ולא לפילגש".
 13. חזרנו לפרשת חיי שרה. בפרשת זו לא רק נפטרה שרה, אלא גם אברהם. ומה קורה לקטורה היא הגר (בשיטות עד כאן) לאחר פטירת אברהם? מה מעמדה כעת? סתמה התורה. אבל השאירה לנו רמז בפסוק יא פרק כה: "וַיְהִי אַחֲרֵי מוֹת אַבְרָהָם וַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת יִצְחָק בְּנוֹ וַיֵּשֶׁב יִצְחָק עִם בְּאֵר לַחַי רֹאִי". מה מעשיו של יצחק בבאר לחי רואי כעת? בא המדרש ומספר לנו סיפור קטן-גדול. הגר חזרה אל המדבר, אל באר לחי רואי, שם גדל ומתפתח בנה ישמעאל. ומה עושה יצחק? הולך לגור לידה! אח"כ נמצא את יצחק שוב בארץ פלשתים ובבאר שבע, אבל כאן, הוא גר ליד הגר בבאר לחי רואי! האם נשאר שם עד פטירתה ואז חוזר לארץ מגורי אביו? ומה כל זה אומר לגבי יחסי יצחק וישמעאל (ראו שני פסוקים קודם שם כיצד הם קוברים ביחד את אברהם)? האם היה יצחק בתחילה רועה צאן כאביו ורק אחרי מות הגר החל לעבוד את האדמה? מיעוט פרשנים מצאנו שמתעכבים על נקודה זו, כאלשיך שמפרש: "באר לחי רואי אשר שם נגלה לו האלהים והוא מקום מוכן לשכינה" (ליצחק נגלה המלאך שם או שמא להגר וישמעאל?). ראו גם מלבי"ם שהופך את באר לחי רואי למקום קדוש לשם היה יצחק נוהג ללכת להתפלל. מנגד, קובע פירוש העמק דבר שיצחק גר שם: "וישב יצחק. היה דר בקביעות שמה ולא בבאר שבע". בא המדרש לעיל וקושר התיישבות זו של יצחק בבאר לחי רואי עם הכבוד שנהג בהגר אלמנת אברהם אביו שהוא שחידש את הקשר ביניהם אחרי מות שרה אמו. נפלאים דרכי המקרא והמדרש.
 14. אבן עזרא אינו מייחס משמעות לכתיב החסר של המילה "פילגשים" בפסוק: "ולבני הפילגשים", כמו מדרש רבה לעיל, ואומר שהיו לאברהם שתי פילגשות (ואולי יותר) והן הגר וקטורה. הגר איננה קטורה וקטורה איננה הגר. כך גם מפרש רשב"ם בראשית כה א: "קטורה - לפי הפשט אין זו הגר". מפירושיהם במקומות אחרים (ראו רשב"ם בראשית כה יט וכן אבן עזרא בראשית טז יב ועוד) נראה שהדגש שלהם הוא על כך שיצחק הוא היורש העיקרי והממשיך של בית אברהם. לשם כך, כנראה חשוב להם להדגיש שקטורה איננה הגר, שאלמלי כן היינו אומרים שמעמדה של הגר שודרג והיא הפכה לאישה לכל דבר. הרי בתחילת דרכה היא נקראת אשה, ככתוב: "וַתִּתֵּן אֹתָהּ לְאַבְרָם אִישָׁהּ לוֹ לְאִשָּׁה" (בראשית טז ג) וכעת על קטורה נאמר: "וַיֹּסֶף אַבְרָהָם וַיִּקַּח אִשָּׁה וּשְׁמָהּ קְטוּרָה". שרה החזירתה למעמד שפחה כאשר קנאה בה. וגם אברהם לא מיחה באותו הרגע ואמר: "הנה שפחתך בידך וכו' ". אבל סופה שחוזרת להיקרא אשה – אשת אברהם. קשה לקרוא שפחה למי שפעמיים נקראת בתורה "אישה".
 15. לא הצלחנו להבין עם איזו דעה מתווכח כאן אבן עזרא. מי הם שאמרו שאברהם היה העקר ("ואדוני זקן") ויש צורך להכחיש את דבריהם. כך או כך, מכל ההרחקות האלה, מי שבסוף "נפגע" ומעמדו לכאורה נפחת הוא ... אברהם. לאברהם יש הרבה בנים מהרבה נשים. אברהם הוא אב המון גויים. אבל שרה היא אם האומה! מי שעושה את ההבדל לגבי המשך השושלת של העם היהודי, הוא שרה ולא אברהם. האם לפנינו דמות האמא כמחנכת ומעצבת הדור הבא? (מקצת מבני אברהם הציקו ומציקים לבני שרה עד היום).
 16. לרמב"ן אין בעיה שקטורה היא במעמד אישה, בניגוד להגר ופילגשים אחרות, גם לא שהיא כנענית כפי שהוא ממשיך שם ואומר, אבל כל זה ליחסי אישות, לא לירושה והמשך השושלת. ולכן גם אין בעיה שפעם קטורה נקראת אישה (לעניין היחסים עם אברהם, שהרי שרה נפטרה והוא יכול\רשאי לקחת לו אישה אחרת) ופעם פילגש (לעניין הירושה העיקרית וזרע אברהם). באופן זה גם לא צריך לומר ששרה עיקר ולא אברהם. העיקר הוא הקשר אברהם-שרה ומה שיצא ממנו. ואגב אורחא, אנו מבינים שרמב"ן סבור שהגר איננה קטורה, אבל לא נראה שזה העיקר בדבריו ופירושו יכול להסתדר גם עם הגר שהיא קטורה כפי שהוא מסיים שם ואומר: "ועל דעת רבותינו שהיא הגר, הנה היא פילגש ודאי".
 17. עד קצווי הארץ שולח אברהם לקחת אישה לבנו ובלבד שלא ישא מבנות כנען. ואילו אברהם, לוקח לעצמו מבנות כנען! יצחק, ברית קודש, מחויב להמשיך בדרך בית אברהם ולהיות מיוחס, אבל אברהם, מרגע שהשיא את בנו והתאלמן מאשתו, מותר בכל אחת. וכל זה על מנת להבדיל בין הגר המצרית וקטורה? לא מצאנו מניין לקח רמב"ן פירוש זה והמאיר עינינו יבורך.
 18. רש"י זה מבוסס על מדרש במדבר רבה יד י. מי הם שישים המלכות? מי הם שישים הגיבורים אשר סביב מיטתו של אברהם? כל יוצאי ירכו! כולל בני ישמעאל ובני קטורה. בכך, אנו גולשים מהנושא של קטורה לנושא הרחב של בני קטורה לו הקדשנו כאמור דף נפרד.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה