רשימת הנושאים

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  פרשת פנחס תהיה לרוב שבת ראשונה של פֻרענות (שבת שלאחר תענית י"ז בתמוז). לעתים נדירות (כאשר מטות ומסעי נפרדות) תהיה שבת פרשת מטות השבת הראשונה של הפֻרענות, ואז יוכרז בפרשת בלק על הצום.

 • הפטרה
   

  מפטירים – אם לא שבת פנחס איננה השבת שלאחר צום י"ז בתמוז – "ויד היתה אל אליהו" (מל"א יח מו עד סוף פרק יט)

 • פיוט
   

  משיך מעם רב שאון רב // נחל ממך שלום רב

  שר ונגיד וגדול ורב // עדי עד לפניך נערב

  פקודתו שלום השמעתה // צדקתו בברית חִסַּנתה

  קנאה לשמו הכתבתה // רצייה עליו כוננתה

  שם כהונתו לא ינוט // שלום בריתו לא תמוט

  תתה אומר לציר לאמור // תוקף מאמרי לכן אֱמֹר [הנני נותן לו את בריתי שלום]

  (פיוטי יניי, קרובות לפרשת פנחס, עמ' ריט)

 •