רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויאמר לאברם: ידֹע תדע כי גר יהיה זרעך" (בראשית טו יג). "ידֹע" – שאני מפזרם, "תדע" – שאני מכנסם. "ידֹע" – שאני ממשכנם, "תדע" – שאני פודָם. "ידֹע" – שאני משעבדם, "תדע" – שאני גואלם.

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  שבת פרשת לך לך היא על פי רוב השבת הראשונה של חודש מרחשוון. במוצ"ש פרשת לך-לך, בי"ב מרחשוון התשנ"ו, נרצח ראש הממשלה יצחק רבין. יום הזכרון להירצחו יחול לעתים בשבוע שלאחר פרשת לך לך, אך לעתים קרובות בשבוע שלאחר פרשת וירא.

 • הפטרה
   

  הפטרת הפרשה אצל האשכנזים והספרדים היא בישעיה פרק מ מפסוק כז ("למה תֹאמר יעקב ותדבר ישראל") עד פרק מא פסוק טז ("בקדוש ישראל תתהלל"). התימנים מתחילים בפרק מ פסוק כה ("ואל מי תדמיוני ואשוה יֹאמר קדוש") ומסיימים בפרק מא פסוק יז ("אני ה' אענם אלהי ישראל לא אעזבם").

 • פיוט
   

  ממשפחתי אין לי בונה // נא ממשפחתי אולי אִבָּנֶה

  סחי יסכה לאב במחנה // עד גם אני איבן במחנה

  פקודת שלום ושליו // צדיק עימי לאי שליו

  קץ קנאתי עד יַשְלם // רצון פעלי עד יְשַלם

  שמע אב לתחוללת // שמה למצוא תוחלת

  תנותה לו עת ללדת // תחת כי נעצרתי מִלֶּדת

  (קרובה לפרשת לך לך, פיוטי יניי עמ' כט)

   

   

 •