מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

אגודת אזוב

פרשת החודש, תשע"א

עדכון אחרון: 22/02/2021

וּלְקַחְתֶּם אֲגֻדַּת אֵזוֹב וּטְבַלְתֶּם בַּדָּם אֲשֶׁר בַּסַּף וְהִגַּעְתֶּם אֶל הַמַּשְׁקוֹף וְאֶל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת מִן הַדָּם אֲשֶׁר בַּסָּף וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר: (שמות יב כב).1

 

שמות רבה יז א פרשת בא – כל פעל ה' למענהו

"ולקחתם אגודת אזוב" (שמות יב כב). זהו שכתוב: "כֹּל פָּעַל ה' לַמַּעֲנֵהוּ" (משלי טז ד) – אתה מוצא שכל מה שברא הקב"ה בששת ימי בראשית, לא ברא אלא לכבודו ולעשות בהן רצונו. ביום הראשון ברא שמים וארץ, ואף הם לכבודו בראם, שנאמר: "כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי" (ישעיה סו א), ואומר: "השמים מספרים כבוד אל" (תהלים יט).2 וכן האור שברא לכבודו הוא, שכתוב: "עוטה אור כשלמה" (תהלים קד ב).3 מה נברא ביום שני? רקיע, לכבודו בראו, שיעמדו שם המלאכים ויהיו מקלסין אותו, שנאמר: "הללוהו ברקיע עוזו" (תהלים קנ א). מה ברא ביום שלישי? דשאים ואילנות, ומצינו שהדשאים מקלסין להקב"ה, שנאמר: "לבשו כרים צאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו" (תהלים סה יד).4 ומנין אף האילנות? שנאמר: "אז ירננו עצי היער מלפני ה' " (דברי הימים א טז). הרי אתה מוצא שבאילנות ציווה הקב"ה לעשות מצוות: בפרה אדומה ציווה להשליך בשריפתה עץ ארז ואזוב, והזאת מי נדה ציוה לעשות באזוב, וטהרת המצורע ציוה לעשות בעץ ארז ואזוב, וכן במצרים ציוה להגיע הדם אל המשקוף ואל שתי המזוזות באזוב, שנאמר: "ולקחתם אגודת אזוב" (שמות יב כב).5 וכן ברא המים ביום ג' שכינסם מעל הארץ, ומשם קילוסו עולה, שנאמר: "מקולות מים רבים אדירים משברי ים, אדיר במרום ה' " (תהלים צג ד).6

מה נברא ביום רביעי? מאורות לכבודו בראם, שנאמר: "הללוהו שמש וירח, הללוהו כל כוכבי אור" (תהלים קמח ג). ביום ה' ברא עופות לכבודו, להקריב מהן קרבן, שנאמר: "ואם מן העוף עולה קרבנו לה' " (ויקרא א יד). מה נברא ביום שישי? בהמות, לכבודו בראם, וציוה להקריב מהם קרבן, שנאמר: "אדם כי יקריב מכם קרבן לה', מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם" (ויקרא א ב); וברא בו אדם לכבודו, שנאמר: "הללו את ה' מן הארץ … מלכי ארץ וכל לאומים … בחורים וגם בתולות, זקנים עם נערים" (תהלים קמח ז-יב). הֱוֵי: "כל פעל ה' למענהו".7

שם סימן ב – קטון וגדול שווים לפני הקב"ה

דבר אחר: "ולקחתם אגודת אזוב". זהו שכתוב: "כתפוח בעצי היער, כן דודי בין הבנים" (שיר השירים ב ג). למה נמשל הקב"ה לתפוח?8 לומר לך: מה תפוח זה נראה לעין כלא כלום, ויש בו טעם וריח, כך הקב"ה: חִכּוֹ ממתקים וכולו מחמדים.9 ונראה לעובדי כוכבים ולא רצו לקבל התורה, והיתה התורה בעיניהם כדבר שאין בו ממש, ויש בו טעם וריח.10 … אמרו ישראל: אנו יודעין כוחה של תורה, לפיכך אין אנו זזין מן הקב"ה ותורתו, שנאמר: "בצילו חימדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי" (שיר השירים ב ג). וכן יש דברים שהן נראים שפלים וציוה הקב"ה לעשות מהן כמה מצות. האזוב נראה לאדם שאינו כלום וכוחו גדול לפני האלהים שמשל אותו לארז בכמה מקומות: בטהרת מצורע, בשריפת הפרה; ובמצרים ציוה לעשות מצווה באזוב, שנאמר: "ולקחתם אגודת אזוב".  וכן בשלמה אומר: "וידבר על העצים מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר" (מלכים א ה ג) – ללמדך שקטון וגדול שווים לפני הקב"ה. ובדברים קטנים הוא עושה נסים וע"י אזוב שהוא שפל שבאילנות גאל את ישראל. הוי: "כתפוח בעצי היער".11

שם סימן ג – אגודת הקב"ה

דבר אחר: "ולקחתם אגודת אזוב" – כלומר, אני עושה אתכם אגודה לעצמי, אע"פ שאתם שפלים כאזוב, שנאמר: "והייתם לי סגולה מכל העמים" (שמות יט ה).12

שמות רבה א לו – תריס בפני חטא העגל

וידע אלהים, שאפילו אחד בחבירו לא היה יודע אלא הקב"ה לבדו. וזה מכוון את לבו וזה מכוון לבו ועושין תשובה. ואף על פי שעשו תשובה לא יצאו משם אלמלא זכות האבות, מפני שמדת הדין מקטרגת עליהן על העגל שהיו עתידין לעשות, ועל זה נאמר: "ולקחתם אגודת אזוב" כנגד שהשפילו עצמן לעשות תשובה כאזוב.13

מסכת סוכה דף יא עמוד ב – הקשר לארבעת המינים

דתניא: לולב, בין אגוד בין שאינו אגוד כשר. רבי יהודה אומר: אגוד כשר, שאינו אגוד – פסול. מאי טעמא דרבי יהודה? יליף לקיחה לקיחה מאגודת אזוב, כתיב התם: "ולקחתם אגודת אזוב" (שמות יב כב), וכתיב הכא: "ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויקרא כג), מה להלן באגודה – אף כאן נמי באגודה.14

שבת שלום

מחלקי המים

מים אחרונים: הזכרנו בדרך אגב את מדרש שיר השירים רבה שאפשר שהוא המקור לדרשה על התפוח, ואכן כך הוא בשיר השירים רבה פרשה ב סימן ב: "ר' יהודה ברבי סימון אמר תרתי: מה תפוח זה את נותן בו איסר ואת מריח בו כמה ריחות, כך אמר להם משה לישראל אם מבקשין אתם להיגאל בדבר קל אתם נגאלין. לאחד שלקה ברגליו וחזר על כל הרופאים להתרפאות ולא נתרפא ובא אחד ואמר לו: אם אתה מבקש להתרפאות בדבר קל אתה מתרפא – טפול לך גללי בהמה. כך אמר משה לישראל: אם אתם מבקשים להיגאל, בדבר קל אתם נגאלין: ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם". אמרו לו: משה רבינו, הדא מיסרתא דאזובא בכמה היא טבא? בארבעא מיני או בחמשא מיני? אמר לון: אפילו בחד, והיא גרמה לכון לירש בזת מצרים ובזת הים ובזת סיחון ועוג ובזת שלשים ואחד מלכים. לולב שהוא עומד על אדם בכמה דמים ויש בו כמה מצות עאכ"ו, לפיכך משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון". שוב חזרה על הקשר של אגודת האזוב עם מצוות ארבעת המינים האם אנו שומעים כאן השוואה של האזוב לערבה? מטויב המים המשותף? והדבר דורש עיון נוסף.

הערות שוליים

 1. כבר עמדו על כך הפרשנים שמצוות אגודת האזוב בנתינת הדם על הבתים היא דבר שמשה מצווה לבני ישראל ואינה מופיעה בציווי הקב"ה אליו. ראה רמב"ן שמות יב כא, אברבנאל שם ועוד. מה שהביאנו לדקדק שבעצם אנחנו דורשים פסוק שלא נקרא בקריאה למפטיר השבת, פסוק שנמצא בפרשת "משכו" ולא "החודש". אבל בקריאת הפרשות שלנו, וכן בסדרות הקריאה בארץ ישראל, הכל עניין אחד הוא ושואבי המים יסלחו לנו אם "גלשנו" לדרשה שאולי מתאימה יותר לפרשת בא או לחג הפסח.
 2. הדרשן לא מביא פסוק מקביל על הארץ המספרת את כבוד ה' ואנחנו מנסים לעזור מהפסוק בחבקוק ג ג: "כִּסָּה שָׁמַיִם הוֹדוֹ וּתְהִלָּתוֹ מָלְאָה הָאָרֶץ", או מתהלים מח יא: "כְּשִׁמְךָ אֱלֹהִים כֵּן תְּהִלָּתְךָ עַל קַצְוֵי אֶרֶץ צֶדֶק מָלְאָה יְמִינֶךָ" ואולי גם ישעיהו מב י: "שִׁירוּ לַה' שִׁיר חָדָשׁ תְּהִלָּתוֹ מִקְצֵה הָאָרֶץ וכו' ". ובעצם למה לא מפרק קמח בתהלים אותו דורש הדרשן כמעט לכל אורכו: "הַלְלוּ אֶת ה' מִן הָאָרֶץ ... הֶהָרִים וְכָל גְּבָעוֹת עֵץ פְּרִי וְכָל אֲרָזִים".
 3. היינו שהאור הוא לבושו של הקב"ה. השווה עם דניאל ב כב: "וּנְהוֹרָא עִמֵּהּ שְׁרֵא". ראה המדרשים בתחילת פרשת תצוה וכן פרשת צו על המוטיב של הדלקת הנרות והעלאת האור לפני מי שהאור הוא לבושו וכולו אור.
 4. פסוק זה יפה נדרש במקומות רבים על חידוש והתחדשות הטבע בסתיו ובאביב ויפה לקשור אותו עם ראש חודש ניסן שחל השנה (תשע"א, וגם בתשע"ז, תשפ"ד, תשפ"ח ועוד) ביום שלישי, בו נבראה הצמחייה. כשיטת ר' יהושע בגמרא ראש השנה יא א: "רבי יהושע אומר: מנין שבניסן נברא העולם – שנאמר: ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע... ועץ עשה פרי. איזהו חודש שהארץ מליאה דשאים ואילן מוציא פירות? - הוי אומר זה ניסן. ואותו הפרק זמן בהמה וחיה ועוף שמזדווגין זה אצל זה, שנאמר לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר".
 5. וכולם באגודה דווקא, ראה מכילתא דרבי ישמעאל בא - מסכתא דפסחא פרשה יא: "ולקחתם אגודת אזוב. מכאן אתה למד כל הלקיחות שבתורה הואיל ונאמרו לקיחות בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחת מהן שאינה אלא אגוד' כך פורט אני לכל הלקיחות שבתורה שאינם אלא אגודות". פה מוזכרים אגודות המצורע ופרה אדומה בהם יש ארז ואזוב, אבל להלן נראה גם את אגודת ארבעת המינים.
 6. כל זה בשבח יום שלישי, פעמיים כי טוב, שבו נשלמה מלאכת המים ונבראה הצמחייה שחיותה מהמים. ראה עוד שיר הלל לירקות ולפירות באוצר המדרשים (אייזנשטיין) שירה עמוד 524: "ירקות שבשדה מה הם אומרים: תלמיה רוה נחת גדודיה ברביבים תמוגגנה צמחה תברך. שבולת חטים מה היא אומרת: שיר המעלות ממעמקים קראתיך ה'. שבולת שעורים מה היא אומרת: תפילה לעני כי יעטוף ולפני ה' ישפוך שיחו. שבולת שאר דגן מה היא אומרת: לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו. עצי השדה מה הם אומרים: אז ירננו עצי היער מלפני ה' כי בא לשפוט את הארץ. גפן מה הוא אומר: כה אמר ה' כאשר ימצא התירוש באשכול ואמר אל תשחיתהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל. תאנה מה היא אומרת: נוצר תאנה יאכל פריה ושומר אדניו יכובד. רמון מה הוא אומר: כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך. תמר מה הוא אומר: צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה. תפוח מה הוא אומר: כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי". אבל כאן מדובר במצוות, ומכולן בחר הדרשן באותן מצוות הקשורות דווקא לצמח הנחות מכולם, לאזוב. או לשילוב של האציל מכולם, עץ הארז עם האזוב, מוטיב ידוע שגם נראה להלן. יכול היה למנות מצוות מגפן (נסכים, ברכות), מתאנה (ביכורים), מזית (שמן למאור ולמנחות). ראה המשנה שהבאנו בשבת צו: "כל העצים כשרים למערכה, חוץ משל זית ושל גפן". ולא הם האילנות שנבחרו כאן, אלא עץ הארז מחד גיסא, והאזוב מאידך גיסא. הם נציגי האילנות שיש בהם מצוות.
 7. הדרשן משלים את מעגל הדרשה וחוזר לפסוק בו פתח מספר משלי: "כֹּל פָּעַל ה' לַמַּעֲנֵהוּ", לא לפסוק: "ולקחתם אגודת אזוב" מפרשתנו (מכאן אולי שבאמת זו דרשה על ספר משלי ולא דרשה על ספר שמות שנעזרת בפסוק מספר משלי). כך או כך, מעמד החיה והבהמה כמקלסים את הקב"ה דרך הקרבתם (אפילו בעקיפין האדם, שנברא כמותם ביום השישי, שמביא אותם לקרבן ובכך מהלל ומודה לקב"ה) הוא מעמד חריג. לא ברור מדוע לא יכול היה הדרשן, להביא את הפסוקים היפים מפרק קמח בתהלים בהם גם החיה והבהמה מהללים את בורא עולם: "הַלְלוּ אֶת ה' מִן הָאָרֶץ תַּנִּינִים וְכָל תְּהֹמוֹת ... הַחַיָּה וְכָל בְּהֵמָה רֶמֶשׂ וְצִפּוֹר כָּנָף". והלוא הוא דורש כמעט את הפרק כולו, שיש בו השתקפות ימי בריאת העולם, הגם שלא בדיוק באותו הסדר. ראה גם שירת העופות והבהמות בפרק שירה, אוצר המדרשים (אייזנשטיין) שירה עמוד 524: "תרנגול מה הוא אומר? .. יונה מה היא אומרת ... נשר מה הוא אומר ... בהמה דקה טהורה מה היא אומרת ... בהמה גסה טהורה מה היא אומרת ... בהמה דקה טמאה ... בהמה גסה טמאה ... שור, צבי, סוס, אריה ועוד ועוד. גם בהמות שאינו ראויות לקרבן, גם הן מהללות ומשבחות. האם מבקש הדרשן לומר שמעשה ההקרבה, בין מרצון בין שלא מרצון, הוא השבח הגדול מכולם?
 8. הקב"ה הוא בנמשל, הדוד בשיר השירים, והרעיה, השולמית, היא כנסת ישראל. ומהו "בין הבנים"? מי הם הבנים?
 9. אם לרגע נזכרנו באתרוג שיש לו טעם ויש לו ריח, לא טעינו, וכבר עמדו פרשנים על הדמיון בין התפוח לאתרוג כשהמקור הוא התרגום בשיר השירים לפסוק: "וריח אפך כתפוחים". ראה שיטת רבינו תם בתוספות שבת פח א: "דתפוח היינו אתרוג וריח אפך כתפוחים מתרגמינן כריחא דאתרוגא". ראה גם פירוש תורה תמימה לשיר השירים פרק ב, הערות לה-מא שמרחיב בעניין. ונשמח עוד לשמוע מכל המומחים מהי תכונה מיוחדת זו של התפוח ש"נראה לעין כלא כלום". ועד שתגיע תשובתם, נמשיך בעסקי האזוב.
 10. הדרשן טורח להגן על התורה ולציין שאכן יש בה טעם וריח ואומות העולם טועים. ואף מביא ראיות מפסוקים, בקטע שהשמטנו: "טעם מנין? שנאמר (תהלים לד) טעמו וראו כי טוב ה'. ויש בו מאכל, דכתיב (משלי ח) טוב פריי מחרוץ ומפז. ויש בה ריח, שנאמר (שיר השירים ד) וריח שלמותיך כריח לבנון". טעם, ריח ומאכל!
 11. האזוב מסמל את הדבר הפשוט, השפל והנמוך שלכאורה אין בו חפץ. אך מי שמבין בדבר, יודע שהעין מטעה ומה שנראה במבט ראשון כ"לא כלום" עשוי, בהתבוננות מעמיקה יותר, להתגלות כדבר שיש בו טעם ויש בו ריח. אדם כזה יודע שהדבר השפל ביותר, המסומל ע"י האזוב, והדבר הגבוה, המסומל ע"י הארז, הם שווים קטון כגדול – לפני הקב"ה, מול הקב"ה, מול אמות מידה אלוהיות הרחוקות מאד ממשקפי בשר ואדם. אך הדרשה מורכבת יותר. הסיום: "הוי: כתפוח בעצי היער", ולא ב"ולקחתם לכם אגודת אזוב" (ששוב אולי מוכיח שזו דרשה על שיר השירים שנלקחה לפרשתנו) מעורר מחשבה נוספת. כי מי הוא "התפוח" ש"נראה לעין כלא כלום"? לא התורה, לא עם ישראל, לא מצוות המושתתות על אזוב ושאר דברים שנראים שפלים, אלא הקב"ה בכבודו ובעצמו. הוא זה ש"נראה לעין כלא כלום". הוא זה שצריך לגלות שיש בו טעם ויש בו ריח. ואיך מגלים זאת? ע"י שהשווה קטון וגדול, ע"י שהורנו שהטהרה כגאולה נעשים ע"י מה שנראה לנו כשפל ונמוך. נראות הקב"ה בעולם היא דרך אגודת האזוב.
 12. ובשמות רבה א לו שפלות האזוב היא התשובה שעשו ישראל ערב יציאת מצרים: "ולקחתם אגודת אזוב - כנגד שהשפילו עצמן לעשות תשובה כאזוב". אגודת האזוב (הטבולה בדם) מסמלת את המצב הירוד בו היו נתונים ישראל במצרים ואת נקודת המוצא ההתחלתית ממנה עלו מטומאת גילולי מצרים עד "סגולה מכל העמים". מכאן שאולי ראויה הייתה מצוה זו להיות נוהגת בכל פסח, אלא שכידוע הייתה זו מצווה לשעתה, לפסח מצרים ולא לפסח דורות. ראה מסכת פסחים פרק ט משנה ה: "מה בין פסח מצרים לפסח דורות? פסח מצרים מקחו מבעשור וטעון הזאה באגודת אזוב על המשקוף ועל שתי מזוזות ונאכל בחפזון בלילה אחד. ופסח דורות נוהג כל שבעה". ראה פירוש אבן עזרא לשמות יב כד שלכאורה, מלשון הפסוק ניתן היה להבין שגם מצוות אגודת אזוב נוהגת לדורות, אלא שחכמים קבעו מה שקבעו: "ושמרתם את הדבר הזה - אלו היו המצות לפי הנראה לנו, יורה זה הכתוב כי לעולם צוה השם לקחת אגדת אזוב. רק קדמוננו העתיקו כי ושמרתם את הדבר הזה על מצות ושחטו הפסח", היינו שלדורות מצוות שחיטת הפסח נוהגת, רק ללא אגודת האזוב ונתינת הדם על הבתים. וכלשון מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי (אפשטין-מלמד) שמות פרשת בא פרק יב פסוק כד: "ושמרתם את הדבר הזה - שמור מצוה האמורה בענין. יכול אף אגודת אזוב ומשקוף ושתי המזוזות? תלמוד לומר: הזה לחק לך ולבניך עד עולם שינהוג הדבר לדורות"..
 13. יציאת מצרים לא הייתה עניין פשוט כל כך. עם ישראל היה שטוף בעבודה זרה במצרים. ראה דברינו משכו וקחו לכם וכן המכה האחת עשרה בפרשת בא. הקב"ה גם רואה ויודע שלא בבת אחת תימחק עבודה זרה זו, גם לא אחרי השגב הגדול של מעמד הר סיני. חטא העגל נצפה מראש. גם התשובה שעשו לא הספיקה. אז בזכות מה נגאלו? בזכות שתי סיבות שאפשר שהן אחת: בזכות האבות ובזכות שהשפילו עצמם כאגודת אזוב. ובמדרשי החורבן מצאנו כיוון הפוך. בני ישראל המבוססים בדם ההרג והחורבן מלינים על הקב"ה שאינו זוכר להם את דם אגודת האזוב. ראה איכה רבה (בובר) פרשה ב: "כך אמרו ישראל לא זכר את הדם שבמצרים, שנאמר ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם (שמות יב כב)".
 14. אנחנו חוזרים להשוואה עם ארבעת המינים והלולב, שהיא אולי "אגודת האזוב" לדורות. ראה ויקרא רבה ל א: "א"ר אבא בר כהנא: משכר לקיחה אתה למד שכר לולב. לקיחה במצרים: ולקחתם אגודת אזוב – בכמה היה מחיר שלו? בארבעה מָנִים. והוא גרם לישראל לירש ביזת הים, ביזת סיחון ועוג, ביזת שלושים ואחד מלך. לולב שעומד על האדם בכמה דמים וכמה מצות יש בו על אחת כמה וכמה". שנזכה לאגודה אחת כמאמר ספרי דברים צו: "יחד שבטי ישראל ... ולא כשהם עשויים אגודות אגודות", ובויקרא רבה ל יב: "יקושרו כולם לאגודה אחת והם מכפרים אלה על אלה", ו"התקינו עצמכם לגאולה", כמאמר בראשית רבה צח ב בצוואת יעקב לבניו ערב מותו. ראה דברינו אגודה אחת בראש השנה, וכן לא תתגודדו בפרשת ראה.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה