רשימת הנושאים

  • מועד
    מיקום בלוח השנה 

    פרשת מטות תהיה ברוב השנים מחוברת למסעי, ותהיה שבת שנייה של הפֻרענות, ותהיה לרוב השבת האחרונה של חודש תמוז (מברכים חודש אב), אך לעתים נדירות תהיה שבת ור"ח אב, או השבת הראשונה של חודש אב.