רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום כה אמר אחיך ישראל וגו'" (במדבר כ יד), זהו שאמר הכתוב: "וחרפה לא נשא על קרובו" (תהלים טו ג). בנוהג שבעולם, אדם עוסק בפרקמטיא עם חבירו והפסיד, פירש ממנו ואינו רוצה לראותו, ומשה, אף על פי שנענש על ידי ישראל, שנאמר: "וירע למשה בעבורם" (תהלים קו לב), לא פרק משואן מעליו, אלא: "וישלח משה מלאכים" (במדבר כ יד)

  (מדרש תנחומא פרשת חקת סימן לג)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לרוב – השבת הראשונה של חודש תמוז. לעתים נדירות, תחול בל' סיוון ותהיה שבת ור"ח תמוז

 • הפטרה
   

  ההפטרה היא סיפור יפתח הגלעדי, בשופטים פרק יא. האשכנזים והספרדים מסיימים בפסוק לג ("ויכנעו בני עמון מפני בני ישראל"), והתימנים ממשיכים עד סוף הפרק ("מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי ארבעת פעמים בשנה").

 • פיוט
   

  העדה המצֻינה וקרואה חבורה

  הָראה בסוּף מלחמה ועל נחל ארנון גבורה

  הנשענה לגבול מואב ומשם בארה

  ומשם בארה / מסיעה למחולת מחנים

  נמתה לציר משוי מים

  אסוף את העם ואתנה להם מים

  אז ישיר ישראל / סלסול שירה למולה

  ענות זמר והלל פצו למעלה

  עלי באר ענו לה

  באר חפרוה שרים / פקידים מרֹאש להתחננה

  צלצלו כקול רנה מעת אשר נִתְּנה

  וממדבר מתנה

  מתנה וחלק טוב ועדה לכל ישראל…

  וממתנה נחליאל

  בדבר קדוש

  (יוצר לפרשת חֻקת, פיוטי ר' יהודה בירבי בנימין, עמ' 247-248)