רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  א"ר בנימן בר לוי, בִּקְּשו חכמים לגנוז ספר קהלת שמצאו בו דברים שנוטין לצד מינות. אמרו: הא, כל חכמתו של שלמה שבא לומר: "מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש" (קהלת א ג), יכול אפילו בעמילו של תורה, חזרו ואמרו, לא אמר בכל עמל אלא "בכל עמלו", בעמלו אינו מועיל אבל מועיל הוא בעמילה של תורה. אמר ר' שמואל בר רב יצחק, בִּקְּשו חכמים לגנוז ספר קהלת שמצאו בו דברים שנוטין לצד מינות. אמרו: הא, כל חכמתו של שלמה שבא לומר "שמח בחור בילדותך ויטיבך לבך בימי בחורותיך והלך בדרכי לבך ובמראה עינך" (קהלת יא ט), משה אמר: "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" (במדבר טו לט), והוא אמר "והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך" (קהלת יא ט), לא דין ולא דיין, הותרה הרצועה. כיון שאמר: "ודע כי על כל אלה יביאך האלהים במשפט" (קהלת יא ט), אמרו: יפה אמר שלמה.

  (ויקרא רבה פרשה כח פסקה א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  מגילת קהלת נקראת בשבת חול המועד סוכות ואם חל יום טוב ראשון של סוכות חל בשבת, קוראים בו את המגילה.

 •