רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "שחורה אני ונאוה בנות ירושלים" (שיר השירים א ה): ר' לוי בר חיתא אמר בה ג' שיטין: שחורה אני כל ימות השבוע, ונאוה אני בשבת; שחורה אני כל ימות השנה, ונאוה ביום הכפורים…"

  (שיר השירים רבה פרשה א, פסקא לו)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  יום הכיפורים, החל בעשרה בתשרי הוא יום שבתון והוא היום הקדוש ביותר בשנה. גם כאשר חל יום הכיפורים בשבת יתקיימו בו כל דיני הצום והתענית.

 • הפטרה
   

  ביום כיפור קוראים שתי הפטרות, בשחרית ובמנחה.

  הפטרת יום הכיפורים בשחרית היא בישעיה מפרק נז פסוק יד ("סלו סלו פנו דרך") עד סוף פרק נח עד ("והאכלתיך נחלת יעקֹב אביך כי פה' דִבר").

  ההפטרה במנחה היא ספר יונה כולו, ספר המסמל יותר מכל ספר אחר במקרא את החזרה בתשובה.

 • פיוט
   

  שלום וחסד לבנים מעידים

  אחת בשנה צום כיפור בחר קדוש

  תוכן כפורים לחוקת עולם

  תהילה לשם אל יוצר עולם

  תוקף וזכר אהבת עולם

  א[חת] בשנה צום כפור קדוש

  (פיוטי יניי, קדושתא לכפור כב)

   

 •