פרשות השבוע

ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
האזינו
נצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מסעי
מטות
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בחוקותי
בהר
אמור
קדושים
אחרי מות
מצורע
תזריע
שמיני
צו
ויקרא
פקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
האזינו
וילך
נצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
נצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
זאת-הברכה
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שפטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מסעי

וידום אהרון – במדרש ובפיוט

פרשת שמיני וימי הזיכרון, תשס"ד

עדכון אחרון: 27/03/2019

מים ראשונים: הדברים שלהלן מבוססים על מדרשים ופרשנים שהבאנו בדברינו וידום אהרון – במדרש לפרשת שמיני בשנת תשס"א. שם הבאנו את המדרשים והערות השוליים במלואם. כאן הבאנו רק מקצת המקורות על מנת לפנות מקום לפיוט. ואף שינינו מעט מהסדר. הרוצה לראות את המקורות המדרשיים כולם יעיין שם.

וַתֵּצֵא אֵשׁ מִלִּפְנֵי ה' וַתֹּאכַל אוֹתָם וַיָּמֻתוּ לִפְנֵי ה': וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' לֵאמֹר בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֶכָּבֵד וַיִּדֹּם אַהֲרֹן: (ויקרא י ב-ג) 1

 

ויקרא רבה יב ב

"ונקדש בכבודי" – זה הדיבר נאמר למשה מסיני ולא נודע בו עד שבא המעשה לידו. וכשבא מעשה לידו אמר לאהרן: אהרן אחי, מסיני נאמר לי: עתיד אני להיוועד להן לישראל ולהתקדש בהן בבית זה ובאדם גדול אני מקדשו. וסבור הייתי או בי או בך בית זה מתקדש. עכשיו, נמצאו שני בניך חביבין ממנו. כיון ששמע אהרן כך וידע שבניו ידועי שמים הם, שתק וקיבל שכר טוב על שתיקתו. זהו שכתוב: "וידום אהרן".

אהרון אחי,

כשעליתי למרום לקבל תורה

הראוני דבר גדול ונורא

שזה המשכן שי למורא

יתמשכן באש ובאורה

וַאֶכְתוב "ונקדש בכבודי" במקרא

אך ידעתי שביום שעטרה לו עטרה

"ונקדש במכובדיי" נקרא ונקרע

בניך אָחִי

הם מכובדי אל קדוש ונורא

שעלו למרום בתבערה ובסערה

"וידום אהרון"

בגדו קרע וראשו פרע

מנחות כט ע"ב

בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין תילין של הלכות … אמר לפניו: ריבונו של עולם, הראיתני תורתו, הראני שכרו … ראה ששוקלין בשרו במקולין, אמר לפניו: ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה? א"ל: שתוק, כך עלה במחשבה לפני.

אהרון אחי,

כשנכנסתי למחיצה, לפני ולפנים

ראיתי את מלך מלכי המלכים

יושב וקושר לאותיות כתרים

ושאלתי למי ולמה אלה העוקצין

וענני,

לעקיבא תלמיד ומורה חכמים

שידרוש בהן תילי תילין

תגי תגין וקוצי קוצים

לחדש חידושים ולעקור הרים

במים היא תורה, לשחוק האבנים..

וסופו אחי, בייסורים נוראים

"ואהבת את ה' אלהיך"

קִיֵים, במסרקות ומקולין

עד כלו קיצין רוחין ונפשין.

כי כל עמלנו, אחי

שכר מַשְׁנִים וסופרים,

למנות ימינו בִּדְכִי

ברגעים ספורים

 

"וידום אהרון"

לא במחשבה, רק במילים

נִכְלָם ונאלם,

לא מבין ולא מַשְׁלִים

ויקרא רבה כ א

"אחרי מות שני בני אהרן". ר' שמעון פתח: "הכל כאשר לכל מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב ולטהור ולטמא וכו' " (קהלת ט ב). "לצדיק" – אלו בני אהרן שכתוב בהם: "בשלום ובמישור הלך אתי" (מלאכי ב ו), "לרשע" – זו עדת קרח שכתוב בהם: "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה" (במדבר טז כו). אלו נכנסו להקריב במחלוקת ויצאו שרופין ואלו נכנסו להקריב שלא במחלוקת ויצאו שרופין!

אהרון אחי,

עתיד לקום בישראל

החכם מכל אדם

ששירו אלף וּמְשָׁלִים אלפים

שפת חיות ושיח העצים לו נהירים2

וגם הוא לא הבין

גם ממנו נסתם

הכל באשר לכל, מקרה הוא בעולם

לטוב ולטהור, לטמא ולרשע

טמיר עלום ונעלם

מי הוא צדיק ומי לה' יושלם?

ועל מי נאמר "רשעים היו" ונוציא דיבתם?

 

"וידום אהרון"

הדין נסתם

הגולל נחתם

והאדם נאלם

אל נוכח האש והדם

רמב"ן ויקרא פרק י פסוק ג

וטעם וידום אהרן – שהיה בוכה בקול, ואז שתק. או כטעם: "ואל תדום בת עינך" (איכה ב יח).3

ספרי במדבר פיסקא נח

כשהקב"ה מדבר הכל שותקים שנאמר: "דומו יושבי אי סוחר ציון עובר ים מלאוך" (ישעיה כג ב) ואומר: "וידום אהרן".

אהרון אחי,

עוד ראיתי זאת

שעד סוף כל הדורות

לא יסופו מעמנו מביני אות

בעלי פירוש מדרש ומסורות

וילמדונו הבין במקראות

צפונות כחדשות

גדולות ונוראות:

והם יְפָרְשׁוּ ויאמרו דְבָרָם

כי בעוד הדם חם

לא נדם אהרון, לא נדם

רק זעק ובכה, בכי מר מאד

לא יכלו המילים לשֶׁטֶף הדמעות.

ועלתה צעקתו עד הפרגוד

זעזעה ספים ונעו אָמוֹת

עד ששמע קול ממעלות:

בְּכֵה אהרון, בְּכֵה ואל תעמוד

שַׂם אני את דמעותיך בנאדי להיות

ליד לבנת הספיר

תחת כסא הכבוד

וממך ילמדו לדורות

לזעוק ולבכות

ולא לחשות

אבות על בנים ובנים על אבות

ואמהות

ובנות

 

"וידום אהרון"

כאשר תם לבכות

באפס כוחות

 

שבת שלום

מחלקי המים

הערות שוליים

  1.  לוח השנה חובר לעתים, בצורה מופלאה ללוח הסדרות והפרשיות שבתורה. פרשת שמיני, מות נדב ואביהו, חלה ברוב שנים שאינן מעוברות, בסמיכות ליום השואה והגבורה ויום הזיכרון לחללי מערכות ישראל. וגם בסמיכות לתפילת יזכור של שביעי של פסח ולפסוק דודי ירד לגנו שקראנו בשיר השירים אחר כותלנו והקדשנו לו דף מיוחד בפרשה זו. יהיו נא דברי תורה אלה לזיכרון לפני ה' תמיד לכל הנשמות היקרות והטהורות שמסרו או נמסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ.
  2. מלכים א פרק ה יב-יג: "וַיְדַבֵּר שְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים מָשָׁל וַיְהִי שִׁירוֹ חֲמִשָּׁה וָאָלֶף: וַיְדַבֵּר עַל הָעֵצִים מִן הָאֶרֶז אֲשֶׁר בַּלְּבָנוֹן וְעַד הָאֵזוֹב אֲשֶׁר יֹצֵא בַּקִּיר וַיְדַבֵּר עַל הַבְּהֵמָה וְעַל הָעוֹף וְעַל הָרֶמֶשׂ וְעַל הַדָּגִים".
  3.  פרשני המקרא, בראשם רשב"ם ורמב"ן, לא מוכנים לקבל את הגישה הפטאליסטית של המדרש שהכל בגזרה מראש ושאהרון נדם לגמרי. גם במדרש ספרי הסמוך אפשר למצוא רמז לכך. ראה כאמור דברינו וידום אהרון - במדרש במלואם שם.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה