רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  ר' אבא בר כהנא פתר… "חכמות בנתה ביתה", זה בצלאל, "ואמלא אותו רוח אלהים" (שמות לא ג). "חצבה עמודיה שבעה", אלו שבעה ימי המלואים, הה"ד "כי שבעת ימים ימלא את ידכם" (ויקרא ח לג). טבחה טבחה, אלו הקרבנות. מסכה יינה, אלו הנסכים. אף ערכה שֻלחנה, זה סידור לחם הפנים. "שלחה נערותיה תקרא", זה משה, הה"ד "ביום השמיני ויקרא משה"

  (ויקרא רבה פרשה יא פסקה ד)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בשנה פשוטה לעולם שבת שאחרי פסח, ומתחילים בה לומר פרקי אבות. בשנה מעוברת או פרשת פרה או פרשת החודש.

   

 • הפטרה
   

  בשבת שבה אין קריאה מיוחדת, ההפטרה של פרשת שמיני היא במש"ב ו "ויוסף עוד דוד את כל בחור בישראל". האשכנזים מסיימים בפסוק "ככל הדברים האלה" (ז יג), התימנים מסיימים בפסוק "ויאמר נתן אל המלך" (ז ג) והספרדים בפסוק "ויחלק לכל העם לכל המון ישראל" (ו יט).

 • פיוט
   

  ויהי ביום השמיני / אביסוכו קרא למכהן בהיכלך

  בניו עמו וזקני קהלך

  גִננתו בקשב מילולך

  אל תירא אברם אנכי מגן לך

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  ויאמר אל אהרֹן / דברי אלהים חיים

  הקרב עגל בן בקר בעד עם נחויים

  ויכירו מחזיקי בדת עץ חיים

  כי מֹצְאִי מצא חיים

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  ואל בני ישראל / זרע כְחול מְרובים

  חַוֵּה ויקחו כבש להמריק חובים

  טרם יקראו אענם מבין שני כרובים

  והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גוים רבים

  [ונעריצך ונקדישך]

  (שבעתה לשבת פרשת שמיני, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 211)

   

 •