רשימת הנושאים

  • מועד
    מיקום בלוח השנה 

    שבת לאחר חג השבועות. תהיה לעתים אסרו חג שבועות, ולעתים נדירות – תהיה שבת שלפני החג.

  • הפטרה
     

    הפטרת הפרשה היא לידת שמשון "ויהי איש אחד מצָרעה" (שופטים יג ב עד סוף הפרק; התמנים אינם קוראים את הפסוק האחרון של הפרק "ותחל רוח ה' לפעמו".