רשימת הנושאים

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בפשוטה או הפסקה שניה או פרשת פרה. במחוברת – שבת שאחרי פורים קטן

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת כי-תשא (כאשר איננה שבת פרשת פרה) היא מעשה אליהו בכרמל. לפי האשכנזים והתמנים – מתחילים מתחילת פרק יח במל"א ("ויהיו ימים רבים ודבר ה' היה אל אליהו"), ולפי הספרדים מתחילים בפסוק כ ("וישלח אחאב בכל בני ישראל"). האשכנזים והספרדים מסיימים בפסוק המפורסם "ה' הוא האלֹהים" (פסוק לט), ואילו התמנים מסיימים את הפרק כולו.

 •