מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

להכניס את השכינה לסוכה

חג הסוכות, תשפ"ד

עדכון אחרון: 27/10/2023

מסכת סוכה דף ד עמוד ב – גובה מינימלי לסוכה

"ושאינה גבוהה עשרה טפחים".1 מנלן?2 אתמר, רב ורבי חנינא ורבי יוחנן ורב חביבא מתנו3 … ארון תשעה וכפורת טפח – הרי כאן עשרה,4 וכתיב: "ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפרת" (שמות כה כב);5 ותניא, רבי יוסי אומר: מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר: "השמים שמים לה' והארץ נתן לבני אדם" (תהלים קטו טז).

בהמשך, שואלת הגמרא על שיטה זו של ר' יוסי, כיצד זה שמשה ואליהו עלו למרום ואיך נסביר פסוקים מהם משתמע שהשכינה ירדה לארץ, כגון הפסוק בשמות יט כ: "וירד ה' על הר סיני" וכן הפסוק בזכריה יד ד: "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים"! – ומתרצת הגמרא שמשה ואליהו היו "למטה מעשרה" והקב"ה ירד "עד עשרה". ראו הדיון במקור.

אחרית דבר

החיבור של שיטת ר' יוסי עם גובה ארון הברית הוא שמגדיר את גובה עשרה הטפחים כ"רשות בפני עצמה", כלשון פירוש שטיינזלץ ומכאן גובה הסוכה המינימלי. ואנו רק נוסיף נופך קטן משלנו. כיוון שקשה לצמצם ולדייק, ומה גם שעשרה טפחים (80 ס"מ) הוא באמת גובה נמוך למדי (מתאים בעיקר לשינה בסוכה), סביר שאדם יעשה את הסוכה גבוהה מעל עשרה טפחים, כפי שבפועל כולנו עושים, ובכך יזמין את השכינה, כשיטת ר' יוסי, לסוכך בתוך סוכתו מבפנים.6 לצד שבעה האושפיזין שמתחלפים כל יום, מצויה האורחת השמינית הקבועה כל ימות החג, היא השכינה, אשר שורה בחלק העליון של הסוכה. ולאברהם אבינו ראשון האושפיזין, שבפרשת וירא ביקש מהשכינה להמתין עד שיפנה תחילה לטפל באורחים, נאמר לו: בוא אברהם, השכינה כבר מחכה לך בתוך הסוכה.

ראו עוד בשיר השירים רבה פרשה ב: "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני … שמאלו תחת לראשי, זו סוכה, וימינו תחבקני, זה ענן שכינה לעתיד לבוא". עד שנזכה לשכינת הימין של העתיד לבוא, נשמח בשכינת השמאל שתחת ראשנו כאן בעולם הזה.

חג שמח ומועדים לשמחה

מחלקי המים

הערות שוליים

  1. ציטוט מהמשנה הפותחת את מסכת סוכה: "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה רבי יהודה מכשיר. ושאינה גבוהה עשרה טפחים ושאין לה שלשה דפנות ושחמתה מרובה מצילתה פסולה".
  2. הגמרא מצטטת את המשנה שקובעת שהגובה המינימלי של הסוכה הוא 10 טפחים (כ 80 ס"מ) ושואלת מנין לנו דין זה? מה מקורו?
  3. שנו. כל החכמים האלה שנו, היינו מסרו את ההלכה הבאה.
  4. גובהו של הארון היה אמה וחצי שהם תשעה טפחים (ראו הסבר ברש"י ובשטיינזלץ) והכפורת היה עובייה (גובהה) טפח אחד כפי שהגמרא מסבירה שם בהמשך, וביחד 10 טפחים.
  5. וכך גם בספר במדבר פרשת נשא פרק ז פסוק פט: "וּבְבֹא מֹשֶׁה אֶל אֹהֶל מוֹעֵד לְדַבֵּר אִתּוֹ וַיִּשְׁמַע אֶת הַקּוֹל מִדַּבֵּר אֵלָיו מֵעַל הַכַּפֹּרֶת אֲשֶׁר עַל אֲרֹן הָעֵדֻת מִבֵּין שְׁנֵי הַכְּרֻבִים וַיְדַבֵּר אֵלָיו".
  6. ואין בזה חשש חציצה, אדרבא. בכך ייצא אדם לשתי השיטות אם הסוכה היא זכר לענני הכבוד או ל"סוכות ממש" שעשו בני ישראל בצאתם ממצרים.

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה