חידון מס' 8 לפסח – מתחבאים ומסתתרים בהגדה (התשובות)

מתחבאים ומסתתרים בהגדה

מתחבאים בקערת הסדר

 1. כוח – זרוע
 2. מחלת ילדים – חזרת
 3. טיט – חרוסת לשיטת ר' יוחנן בגמרא פסחים
 4. תפוח – חרוסת לשיטת ר' יוסי בגמרא פסחים
 5. מסכת במשנה. מה הקשר שלה לחג שלנו? – ביצה, הלכות ים טוב
 6. אחד מבניו של לוי – מרור, מררי
 7. מסתתר שהגיע ממגילת אסתר – כרפס
 8. שלושה העולים לתורה – שלוש המצות: כהן, לוי, ישראל

מתחבאים בסימני הסדר ובקידוש

 1. המספר חמישה עשר – מספר סימני הסדר,
 2. ספר הלכה חשוב (בשינוי לשון קל) – שולחן ערוך.
 3. מי כתב אותו ומתי בערך? – ר' יוסף קארו, צפת, המאה ה- 16
 4. שני מקומות בארץ מסתתרים בסימנים – קדש נפתלי, בית הלל.
 5. דרשן וממשל משלים – מגיד (מדובנה)
 6. הוא והיא מסתתרים בסימנים – רחץ, רחצה
 7. בחג אני אוהבת, ובשבת עוד יותר – "באהבה" שבקידוש

מתחבאים במגיד: הא לחמא עניא, מה נשתנה, עבדים היינו, הסבת החכמים בבני ברק וארבעה הבנים

 1. הוא בעצם בכלל לא מתחבא, למרות שאסור לאכול אותו בפסח – לחם.
 2. הוא מופיע בסך הכל ארבע פעמים בהגדה ובליל הסדר – מי זה?
 3. נטילת ידיים
 4. צומת כבישים מרכזית בארץ
 5. הצומת הזו גם חוזרת בהמשך ההגדה (למטיבי לכת)?
 6. ישוב בצפון ארץ מסתתר כאן, מצא אותו
 7. ספר הלכה חשוב מסתתר בקטע הזה (חוץ מספר ההלכה שכבר ראינו בסימנים)
 8. מי היה הרבי שאירח את כל החכמים? מי גר בבני ברק?
 9. בשמות כל החכמים, חוץ מאחד, מסתתרים שמות של ישובים בארץ, מצא אותם.
 10. למטיבי לכת: שני שמות מתקופת החכמים מתחבאים כאן: לוד ופקיעין, כיצד?

מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, והיא שעמדה, צא ולמד

 1. זוג תאומים מסתתר כאן, מי הם?
 2. מי היה הסבא של יצחק אבינו? ומי היה הדוד שלו?
 3. המספר 400 שמוזכר כאן קשור בעוד 400 שקשור באברהם (לא בהגדה).
 4. איזו חברת אוטובוסים מסתתרת כאן
 5. ללבן היו הרבה נכדים. מנה לפחות שמונה.
 6. מי קיבל ציון מצוין בהגדה?
 7. איפה מסתתרות המסכנות?
 8. איפה מסתתר המספר 10,000?
 9. איפה מתחבא שם של פרעה.
 10. ואיפה מתחבא שר האוצר?
 11. למטיבי לכת: איפה מסתתרת ונרמזת נקבת הגמל
 12. בקטע של צא ולמד מסתתר חג אחר, לא חג הפסח.
 13. רמז: כל הקטע מהתורה שנמצא (נדרש) בחלק הזה של ההגדה שייך בעצם לחג אחר. מהו החג ומאיפה נלקח החלק הזה מהתורה?

ויוציאנו ה' ממצרים

 1. אומרים שאין עשן בלי אש – תוכיח מהקטע שלנו.
 2. יש כלל בהלכה: "מצווה בו יותר מבשלוחו". הסבר כלל זה ומצא איפה הוא נמצא בקטע שלנו?
 3. המפקדה של החטיבה, גם היא מסתתרת כאן.

עשר המכות

 1. רמזים ומחבואים במכות (לא לפי הסדר, אפשר גם לעשות מימיקה והצגה):
 • אוי, נורא מגרד לי (שתי מכות)
 • אני לא רואה שום דבר
 • וואי, איזה חיות מפחידות.
 • אני בכלל לא נחמדה ולא עריבה
 • תגיד, יש לך קצת מים בשבילי?
 • מה זה הרעש והקרקורים האלה מסביב?
 • מה זה הענן המזמזם הזה שמכסה את השמים?
 • אני לא סובל את אחי הגדול, הוא מרביץ לי וממש לא נחמד אלי.
 • תראה חרנפר בעלי היקר, כל הפרות והתרנגולות שלנו חולות, אני חושבת שהן הולכות למות.
 1. מחבואים בחשבון: 10 = 250, הכיצד? תסביר את החשבון.
 2. במספר 3 הם התייאשו
 3. במספר X לא רק הם התייאשו אלא גם כל עבדי פרעה ובקשו מפרעה שישלח את בני ישראל?
 4. אותי אהרון עשה ולא משה, וגם אותי.
 5. ואותי הקב"ה בעצמו עשה ולא משה ולא אהרון.
 6. ועלי לא כתוב בה בתורה שה' הבדיל בין בני ישראל ובין המצרים (ספר שמות פרק ח) וגם לא כתוב שהפסקתי.

רמז: הרבה ילדים סובלים ממני עד היום.

דיינו

 1. שוב מסתתר כאן (לא כל כך מסתתר בעצם) המספר 15.
 2. אילו עוד "מעלות" אתה מכיר, גם 15
 3. ויש מעלות בחג אחר, דומה קצת לפסח. מהו החג ומה הן המעלות?
 4. אכלנו אותו ארבעים שנה ובכל זאת הוא עשה לנו צרות בפורים, מי זה המסתתר?
 5. ה' עשה שלושה ניסים בים, אילו הם?

פסח, מצה ומרור

 1. מה זה ה"פסח" שאכלו בזמן בית המקדש ועכשיו לא?
 2. 14 או 15, היכן הם מסתתרים כאן?
 3. מי השתחווה ומי לפני שלושים יום לא הסכים להשתחוות. מי הוא זה?
 4. למה אוכלים מצות בפסח? כאן יש סיבה אחת, אבל בהתחלת ההגדה אמרנו סיבה אחרת? מה היא?
 5. היכן מסתתרת המילה "במהירות"? בלשון ההגדה ואיך זה כתוב בתורה?
 6. היכן מסתתרת דמות ואמירה מאד מפורסמת סביב המהפכה הצרפתית בהגדה? מי הדמותב ומה האמירה?
 7. למטיבי לכת: האם מסתתרת כאן "מצה עשירה"?

בכל דור ודור אנחנו חייבים – גאולה – שירה – הללויה – סוף מגיד

 1. בכל דור ודור וכו' – בקטע זה מסתתרים שניים מארבעת הבנים. מי הם?
 2. לפיכך אנחנו חייבים וכו' – בקטע זה יש שוב מסתתר חג אחר ומה שקוראים בו. מהו חג זה? מה הקטע?
 3. היכן מסתתר כאן כיוון מערב בכיווני הרוחות?
 4. מי זה רוקד כאן? שניים!
 5. מה זה זבחים ומה זה פסחים?
 6. בברכת הגאולה נעלם אחד מקודקודי המשולש של רבן גמליאל. מי הוא ולמה נעלם?
 7. יש בלילה זה ארבע כוסות: הכוס הראשון הוא על …. , השני הוא על ….. , השלישי הוא על …. והרביעי הוא על …. והחמישי?

רחצה – מוציא מצה – מרור – כורך

 1. מצה, מרור, חסה, חרוסת, ואיפה מסתתר כאן הזית?
 2. איפה מסתתר כאן "פסח שני"? מה זה פסח שני?
 3. מי היה הלל? איפה נולד? איזה סיפור אתה יודע עליו? מי היה בן הזוג שלו ללימוד תורה?

שולחן עורך

כאן אפשר להשלים את כל השאלות שלא הספקנו מקודם וגם חידונים נוספים והעיקר, לא לשכוח לאכול טוב!

צפון – ברך: שיר המעלות וברכת המזון

 1. איפה מסתתר כאן אחד הבנים? מי הוא?
 2. שיטפונות בדרום – איפה הם מסתתרים?
 3. שבת חשובה בשנה, איפה היא מסתתרת?
 4. שם של קיבוץ.
 5. חלום יוסף – איפה נרמז?
 6. שם של מושב בארץ בברכת המזון.
 7. איפה מסתתרים אריות בברכת המזון.

שפוך חמתך – כוסו של אליהו

 1. כאן שופכים. ואיפה פותחים (פעמיים לפחות, יש שלושה), ואיפה כורכים, ואיפה מוזגים, ואיפה מטפטפים ואיפה גומרים – כולם בליל הסדר.
 2. בקטע זה מסתתר שמה של שכונה בירושלים. מי זו?
 3. מה זה תיק"ו ואיך זה קשור לכוסו של אליהו?

 המשך הלל ונשמת

 1. איפה מסתתר בחצי השני של הלל סיפור יפה על אברהם אבינו כשהיה ילד קטן?
 2. איפה מסתתר אי בים התיכון?
 3. איפה מסתתרת הבדלה של מוצאי שבת? (לפי הספרדים, פעמיים)
 4. ואיפה מסתתר האו"ם?
 5. קיבוץ בעמק יזרעאל, איפה מסתתר?
 6. וחוף יפה בארץ?
 7. איפה מסתתר כאן בית חולים?
 8. ואיפה הכוורת?
 9. ומושבה בגליל?
 10. איפה חושבים כבר על היום שאחרי הפסח?
 11. הענק הזה מסתתר כאן?
 12. איפה מסתתר המספר 40 מיליון?

 

עד כאן לפעם זו. נשלים בעזרת השם בשנה הבאה!

נרצה – פיוטים ופזמונים

מסתתרים כלליים או שמא לא

 1. האם ירושלים בירת מדינת ישראל נמצאת בהגדה או לא? אם כן, היכן.
 2. האם משה נמצא בהגדה או לא? אם כן, היכן.
 3. האם אהרון נזכר בהגדה, כן או לא. אם כן, היכן.
 4. האם דוד נזכר בהגדה, כן או לא. אם כן, היכן.
 5. האם שלמה נזכר בהגדה, כן או לא. אם כן, היכן.
 6. האם האבות נזכרים בהגדה, כן או לא. כולם או רק חלק? אם כן, היכן.
 7. האם משיח נזכר בהגדה, כן או לא. אם כן, היכן.
 8. האם אליהו נזכר בהגדה, כן או לא. אם כן, היכן.

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

עדכון אחרון: 27/03/2016

הערות שוליים