מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

חידון מחלקי המים לחג השבועות, למגילת רות ומצוות הביכורים – השאלות

חידון שבועות, תש"ף

עדכון אחרון: 27/05/2020

השאלות מתייחסות במעורבב לחג ומנהגיו, למתן תורה, למגילת רות, ולמצוות הביכורים

לתינוקות של בית רבן + +

 1. למה החג נקרא חג השבועות?
 2. אילו שמות נוספים אתה מכיר לחג?
 3. איפה נזכר החג (בשמותיו השונים) בתורה? (כל מקום 4 נקודות)
 4. למה אוכלים מאכלי חלב בחג הזה?
 5. 7X7 +1– מה זה קשור לחג?
 6. למה קוראים (לא כולם) במגילת רות בחג הזה?
 7. מה הדיבר הרביעי שבעשרת הדברות?
 8. ומה השמיני?
 9. מה הדיבר השלישי?
 10. ומה החמישי? – כבד את אביך ואת אמך.
 11. איפה כתובה פרשת הביכורים בתורה ומתי אנחנו קוראים אותה?
 12. איפה כתוב "ביכורי ענבים" בתורה?
 13. באילו ימים בשבוע לעולם לא יחול חג השבועות?
 14. מה המזל של חודש בו חל חג השבועות? סיוון?
 15. אילו מצוות קשורות בחג השבועות עצמו כמו שיש מצה בפסח וסוכה בסוכות?
 16. בחג השבועות נזכר "קציר חטים", איפה?.
 17. במגילה נזכר "קציר חטים", איפה?
 18. איפה נזכר עוד "קציר חטים" בתנ"ך? (כל מציאה 4 נקודות)
 19. לחג השבועות יש קשר ברור עם פסח ועם סוכות, מהו? האם יש לו קשר גם עם חנוכה.
 20. מי אמר למי "ה' עמכם" ומה ענו לו?
 21. מה שם הסבא של דוד? והסבא רבה? והסבא רבה רבה?
 22. איזה קרבן מיוחד היו מביאים במקדש בחג השבועות?
 23. האם אפשר להביא ביכורים בידיים?
 24. האם אפשר להביא הרבה מינים ביחד?

שעשועי חידוד ולשון 

הוציאו אותי מהחג ומהמגילה ובלבלו אותי,. תעזרו לי להסתדר מחדש, בבקשה.

אם השאלה היא מילה אחת, כך גם התשובה. אם השאלה היא שתי מילים, כתוב בסוגריים ליד השאלה אם התשובה היא שתי מילים או מילה אחת.

 1. תור
 2. עזב
 3. עות בוש (מילה אחת)
 4. אל כלים (מילה אחת)
 5. בי ימכור (מילה אחת)
 6. התחלמיש (שתי הלחם)
 7. גנבתי עוגה (שתי מילים)
 8. תגיל תמור (שתי מילים)
 9. נעים
 10. חיגר קצה
 11. בלתי חם (שתי מילים)
 12. "בחג אחד אוכלים מה שרוצים אבל לא בכל מקום שרוצים. בחג אחר אוכלים בכל מקום שרוצים אבל לא כל מה שרוצים. ובשלישי, אוכלים מה שרוצים איפה שרוצים" – תסביר. – סוכות, פסח, שבועות.
 13. אבן עזרא כתב: וכי יפיל איש את עין עבדו ועשה פסח לה' – לא תאבה לו ולא תשמע בקולו. תסביר (רמז, קשור לשאלה קודמת באילו ימים בשבוע לא יחול חג השבועות).
 14. אני שלם ח"י ימים בשנה (וימינו 20), ואני חצוי טו"ב ימים בשנה, מי אני?

למיטיבי לכת

 1. שעשועים בחג שבועות, כיצד?
 2. מה הקשר של דוד למגילת רות (קשר כפול)
 3. מה זה "טעם עליון" וטעם תחתון"?
 4. היכן נזכרת מצוות הביכורים במשנה?
 5. והיכן מצוות העומר? והיכן מצוות שתי הלחם של חג השבועות?
 6. האם מכל פרי שמבכיר מביאים ביכורים?
 7. ממתי ועד מתי מביאים ביכורים?
 8. בכל מצווה יש מקום לתוספת שנקראת "הידור מצווה". מה מקור בתורה ל"הידור מצווה"? איך נקרא הידור זה בביכורים?
 9. מי אמר למי "אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום"
 10. האם אתה מכיר את הכלל "חציו לה' וחציו לכם"? תסביר. ותסביר מה הקשר המיוחד של כלל זה לחג השבועות הוא עצרת בלשון חז"ל.
 11. איזו מסכת בש"ס יכולה להיחשב בטעות למסכת של החג? איזו מסכת אכן קשורה לחג?
 12. איזה זוג שמות שבמגילה מופיע גם בספר במדבר? (רמז, בסוף המגילה).
 13. "על ששה חדשים השלוחין יוצאין (להודיע על מועד ראש חודש): על ניסן מפני הפסח, על אב מפני התענית, על אלול מפני ראש השנה, על תשרי מפני תקנת המועדות, על כסלו מפני חנוכה, ועל אדר מפני הפורים וכשהיה בית המקדש קיים יוצאין אף על אייר מפני פסח קטן" (מסכת ראש השנה פרק א משנה ג). למה לא יוצאים על חודש סיון (ואולי כבר קודם על חודש אייר) מפני חג השבועות?

לרצי חצי מרתון ומעלה ולאלפיניסטים:

 1. איפה יש במגילה קשר סמוי 1. ליהודה ותמר שבספר בראשית? 2. לקריעת ים סוף?
 2. אילו הבדלים אתה מכיר בין הדברות שבפרשת יתרו ובין הדברות שבפרשת ואתחנן?
 3. מה מקור המנהג של "תקון ליל שבועות" (שלומדים כל הלילה)? מה מתקנים פה?
 4. לעיל שאלנו על אזכור החג בתורה. האם הוא נזכר גם במקרא מעבר לתורה (נביאים כתובים)?
 5. האם אתה מכיר קשר בין המזל של החודש שבו חל חג השבועות (שהוא?) ובין החג?
 6. לפתוח חומשים. כתוב במדרש ויקרא רבה כד ה, פרשת קדושים: "מפני מה נאמרה (פרשה זו) בהקהל? מפני שעשרת הדברות כלולין בתוכה". האם תוכל למצוא את עשרת הדברות בפרשה זו? (הכל בתחילת הפרשה בפרק יט)
 7. מה החידוש ההלכתי הגדול של מגילת רות? כמה הלכות אתה מכיר שמקורן במגילה?
 8. מה זה "יום טְבוֹחַ"?
 9. הבא ראיה לכלל: "אחרי העני הולכת העניות" מהלכות הביכורים
 10. מה הקשר של רות (ומגילתה) לאברהם אבינו?

חג שמח ולימוד מהנה סביב שולחן החג

מחלקי המים

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה