Testing the API

Parashot

Date
API Says:
WP_Query Says:
2021-01-02
ויחי
2021-01-09
שמות
2021-01-16
וארא
2021-01-23
בא
2021-01-30
בשלח
2021-02-06
יתרו
2021-02-13
משפטים
2021-02-20
תרומה
2021-02-27
תצוה
2021-03-06
כי-תשא
2021-03-13
ויקהל־פקודי
 
2021-03-20
ויקרא
2021-03-27
צו
2021-04-10
שמיני
2021-04-17
תזריע־מצרע
 
2021-04-24
אחרי-מות־קדשים
 
2021-05-01
אמור
2021-05-08
בהר־בחקתי
 
2021-05-15
במדבר
2021-05-22
נשא
2021-05-29
בהעלתך
2021-06-05
שלח־לך
 
2021-06-12
קורח
2021-06-19
חקת
2021-06-26
בלק
2021-07-03
פינחס
2021-07-10
מטות־מסעי
 
2021-07-17
דברים
2021-07-24
ואתחנן
2021-07-31
עקב
2021-08-07
ראה
2021-08-14
שופטים
2021-08-21
כי־תצא
2021-08-28
כי־תבוא
2021-09-04
נצבים
2021-09-11
וילך
2021-09-18
האזינו
2021-10-02
בראשית
2021-10-09
נח
2021-10-16
לך־לך
2021-10-23
וירא
2021-10-30
חיי-שרה
2021-11-06
תולדות
2021-11-13
ויצא
2021-11-20
וישלח
2021-11-27
וישב
2021-12-04
מקץ
2021-12-11
ויגש
2021-12-18
ויחי
2021-12-25
שמות

Holiday

2021-01-28
טו-בשבט
2021-01-30
שבת-שירה
 
2021-02-13
שבת-שקלים
2021-02-20
שבת-זכור
 
2021-02-25
תענית-אסתר
 
2021-02-25
ערב-פורים
 
2021-02-26
פורים
2021-02-28
שושן-פורים
 
2021-03-06
שבת-פרה
2021-03-13
שבת-החדש
2021-03-23
יום-העלייה
 
2021-03-25
תענית-בכורות
 
2021-03-27
שבת-הגדול
2021-03-27
ערב-פסח
2021-03-28
פסח-א׳
 
2021-03-29
פסח-ב׳-(חוה״מ)
 
2021-03-30
פסח-ג׳-(חוה״מ)
 
2021-03-31
פסח-ד׳-(חוה״מ)
 
2021-04-01
פסח-ה׳-(חוה״מ)
 
2021-04-02
פסח-ו׳-(חוה״מ)
 
2021-04-03
פסח-ז׳
 
2021-04-15
יום-העצמאות
2021-04-26
פסח-שני
 
2021-04-30
ל״ג-בעומר
2021-05-10
יום-ירושלים
2021-05-16
ערב-שבועות
 
2021-05-17
שבועות
 
2021-06-27
צום-תמוז
 
2021-07-17
שבת-חזון
 
2021-07-17
ערב-תשעה-באב
 
2021-07-18
תשעה-באב
2021-07-24
טו-באב
2021-07-24
שבת-נחמו
 
2021-08-09
ראש-השנה-למעשר-בהמה
 
2021-08-28
סליחות
 
2021-09-06
ערב-ראש-השנה
 
2021-09-07
ראש-השנה-5782
 
2021-09-08
ראש-השנה-ב׳
 
2021-09-09
צום-גדליה
 
2021-09-11
שבת-שובה
2021-09-15
ערב-יום-כפור
 
2021-09-16
יום-כפור
2021-09-20
ערב-סוכות
 
2021-09-21
סוכות-א׳
 
2021-09-22
סוכות-ב׳-(חוה״מ)
 
2021-09-23
סוכות-ג׳-(חוה״מ)
 
2021-09-24
סוכות-ד׳-(חוה״מ)
 
2021-09-25
סוכות-ה׳-(חוה״מ)
 
2021-09-26
סוכות-ו׳-(חוה״מ)
 
2021-09-27
סוכות-ז׳-(הושענא-רבה)
 
2021-09-28
שמיני-עצרת
2021-10-13
שמירת-בית-הספר-ליום-העלייה
 
2021-11-04
סיגד
 
2021-11-28
חנוכה:-א׳-נר
2021-11-29
חנוכה:-ב׳-נרות
 
2021-11-30
חנוכה:-ג׳-נרות
 
2021-12-01
חנוכה:-ד׳-נרות
 
2021-12-02
חנוכה:-ה׳-נרות
 
2021-12-03
חנוכה:-ו׳-נרות
 
2021-12-04
חנוכה:-ז׳-נרות
 
2021-12-05
חנוכה:-ח׳-נרות
 
2021-12-06
חנוכה:-יום-ח׳
 
2021-12-14
עשרה-בטבת
 

להצטרפות לרשימת התפוצה

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה