Testing the API

Parashot

Date
API Says:
WP_Query Says:
2022-01-01
וארא
2022-01-08
בא
2022-01-15
בשלח
2022-01-22
יתרו
2022-01-29
משפטים
2022-02-05
תרומה
2022-02-12
תצוה
2022-02-19
כי-תשא
2022-02-26
ויקהל
2022-03-05
פקודי
2022-03-12
ויקרא
2022-03-19
צו
2022-03-26
שמיני
2022-04-02
תזריע
2022-04-09
מצרע
 
2022-04-23
אחרי-מות
2022-04-30
קדשים
 
2022-05-07
אמור
2022-05-14
בהר
2022-05-21
בחקתי
2022-05-28
במדבר
2022-06-04
נשא
2022-06-11
בהעלתך
2022-06-18
שלח־לך
 
2022-06-25
קורח
2022-07-02
חקת
2022-07-09
בלק
2022-07-16
פינחס
2022-07-23
מטות
2022-07-30
מסעי
2022-08-06
דברים
2022-08-13
ואתחנן
2022-08-20
עקב
2022-08-27
ראה
2022-09-03
שופטים
2022-09-10
כי־תצא
2022-09-17
כי־תבוא
2022-09-24
נצבים
2022-10-01
וילך
2022-10-08
האזינו
2022-10-22
בראשית
2022-10-29
נח
2022-11-05
לך־לך
2022-11-12
וירא
2022-11-19
חיי-שרה
2022-11-26
תולדות
2022-12-03
ויצא
2022-12-10
וישלח
2022-12-17
וישב
2022-12-24
מקץ
2022-12-31
ויגש

Holiday

2022-01-15
שבת-שירה
 
2022-01-17
טו-בשבט
2022-02-15
פורים-קטן
 
2022-02-26
שבת-שקלים
2022-03-12
שבת-זכור
 
2022-03-16
תענית-אסתר
 
2022-03-16
ערב-פורים
 
2022-03-17
פורים
2022-03-18
שושן-פורים
 
2022-03-26
שבת-פרה
2022-04-02
שבת-החדש
2022-04-09
שבת-הגדול
2022-04-11
יום-העליה
 
2022-04-15
תענית-בכורות
 
2022-04-15
ערב-פסח
2022-04-16
פסח-א׳
 
2022-04-17
פסח-ב׳-(חוה״מ)
 
2022-04-18
פסח-ג׳-(חוה״מ)
 
2022-04-19
פסח-ד׳-(חוה״מ)
 
2022-04-20
פסח-ה׳-(חוה״מ)
 
2022-04-21
פסח-ו׳-(חוה״מ)
 
2022-04-22
פסח-ז׳
 
2022-04-28
יום-השואה
2022-05-05
יום-העצמאות
2022-05-15
פסח-שני
 
2022-05-19
ל״ג-בעומר
2022-05-29
יום-ירושלים
2022-06-04
ערב-שבועות
 
2022-06-05
שבועות
 
2022-07-17
צום-תמוז
 
2022-08-06
שבת-חזון
 
2022-08-06
ערב-תשעה-באב
 
2022-08-07
תשעה-באב-נדחה
 
2022-08-12
טו-באב
2022-08-13
שבת-נחמו
 
2022-08-28
ראש-השנה-למעשר-בהמה
 
2022-09-17
סליחות
 
2022-09-25
ערב-ראש-השנה
 
2022-09-26
ראש-השנה-5783
 
2022-09-27
ראש-השנה-ב׳
 
2022-09-28
צום-גדליה
 
2022-10-01
שבת-שובה
2022-10-04
ערב-יום-כפור
 
2022-10-05
יום-כפור
2022-10-09
ערב-סוכות
 
2022-10-10
סוכות-א׳
 
2022-10-11
סוכות-ב׳-(חוה״מ)
 
2022-10-12
סוכות-ג׳-(חוה״מ)
 
2022-10-13
סוכות-ד׳-(חוה״מ)
 
2022-10-14
סוכות-ה׳-(חוה״מ)
 
2022-10-15
סוכות-ו׳-(חוה״מ)
 
2022-10-16
סוכות-ז׳-(הושענא-רבה)
 
2022-10-17
שמיני-עצרת
2022-11-01
שמירת-בית-הספר-ליום-העליה
 
2022-11-23
סיגד
 
2022-12-18
חנוכה:-א׳-נר
2022-12-19
חנוכה:-ב׳-נרות
 
2022-12-20
חנוכה:-ג׳-נרות
 
2022-12-21
חנוכה:-ד׳-נרות
 
2022-12-22
חנוכה:-ה׳-נרות
 
2022-12-23
חנוכה:-ו׳-נרות
 
2022-12-24
חנוכה:-ז׳-נרות
 
2022-12-25
חנוכה:-ח׳-נרות
 
2022-12-26
חנוכה:-יום-ח׳
 

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה