Testing the API

Parashot

Date
API Says:
WP_Query Says:
2024-01-06
שמות
2024-01-13
וארא
2024-01-20
בא
2024-01-27
בשלח
2024-02-03
יתרו
2024-02-10
משפטים
2024-02-17
תרומה
2024-02-24
תצוה
2024-03-02
כי-תשא
2024-03-09
ויקהל
2024-03-16
פקודי
2024-03-23
ויקרא
2024-03-30
צו
2024-04-06
שמיני
2024-04-13
תזריע
2024-04-20
מצרע
 
2024-05-04
אחרי-מות
2024-05-11
קדשים
 
2024-05-18
אמור
2024-05-25
בהר
2024-06-01
בחקתי
2024-06-08
במדבר
2024-06-15
נשא
2024-06-22
בהעלתך
2024-06-29
שלח־לך
 
2024-07-06
קורח
2024-07-13
חקת
2024-07-20
בלק
2024-07-27
פינחס
2024-08-03
מטות־מסעי
 
2024-08-10
דברים
2024-08-17
ואתחנן
2024-08-24
עקב
2024-08-31
ראה
2024-09-07
שופטים
2024-09-14
כי־תצא
2024-09-21
כי־תבוא
2024-09-28
נצבים־וילך
 
2024-10-05
האזינו
2024-10-26
בראשית
2024-11-02
נח
2024-11-09
לך־לך
2024-11-16
וירא
2024-11-23
חיי-שרה
2024-11-30
תולדות
2024-12-07
ויצא
2024-12-14
וישלח
2024-12-21
וישב
2024-12-28
מקץ

Holiday

2024-01-02
יום-השפה-העברית
 
2024-01-25
טו-בשבט
2024-01-27
שבת-שירה
 
2024-02-09
יום-המשפחה
 
2024-02-23
פורים-קטן
 
2024-02-24
שושן-פורים-קטן
 
2024-03-09
שבת-שקלים
2024-03-21
תענית-אסתר
 
2024-03-23
שבת-זכור
 
2024-03-23
ערב-פורים
 
2024-03-24
פורים
2024-03-25
שושן-פורים
 
2024-03-30
שבת-פרה
2024-04-06
שבת-החדש
2024-04-18
יום-העליה
 
2024-04-20
שבת-הגדול
2024-04-22
תענית-בכורות
 
2024-04-22
ערב-פסח
2024-04-23
פסח-א׳
 
2024-04-24
פסח-ב׳-(חוה״מ)
 
2024-04-25
פסח-ג׳-(חוה״מ)
 
2024-04-26
פסח-ד׳-(חוה״מ)
 
2024-04-27
פסח-ה׳-(חוה״מ)
 
2024-04-28
פסח-ו׳-(חוה״מ)
 
2024-04-29
פסח-ז׳
 
2024-05-06
יום-השואה
2024-05-14
יום-העצמאות
2024-05-19
יום-הרצל
 
2024-05-22
פסח-שני
 
2024-05-26
ל״ג-בעומר
2024-06-05
יום-ירושלים
2024-06-11
ערב-שבועות
 
2024-06-12
שבועות
 
2024-07-23
צום-תמוז
 
2024-08-04
יום-ז׳בוטינסקי
 
2024-08-10
שבת-חזון
 
2024-08-12
ערב-תשעה-באב
 
2024-08-13
תשעה-באב
2024-08-17
שבת-נחמו
 
2024-08-19
טו-באב
2024-09-04
ראש-השנה-למעשר-בהמה
 
2024-09-28
סליחות
 
2024-10-02
ערב-ראש-השנה
 
2024-10-03
ראש-השנה-5785
 
2024-10-04
ראש-השנה-ב׳
 
2024-10-05
שבת-שובה
2024-10-06
צום-גדליה
 
2024-10-11
ערב-יום-כפור
 
2024-10-12
יום-כפור
2024-10-16
ערב-סוכות
 
2024-10-17
סוכות-א׳
 
2024-10-18
סוכות-ב׳-(חוה״מ)
 
2024-10-19
סוכות-ג׳-(חוה״מ)
 
2024-10-20
סוכות-ד׳-(חוה״מ)
 
2024-10-21
סוכות-ה׳-(חוה״מ)
 
2024-10-22
סוכות-ו׳-(חוה״מ)
 
2024-10-23
סוכות-ז׳-(הושענא-רבה)
 
2024-10-24
שמיני-עצרת
2024-11-08
שמירת-בית-הספר-ליום-העליה
 
2024-11-13
יום-הזכרון-ליצחק-רבין
 
2024-11-30
סיגד
 
2024-12-08
יום-בן־גוריון
 
2024-12-25
חנוכה:-א׳-נר
2024-12-26
חנוכה:-ב׳-נרות
 
2024-12-27
חנוכה:-ג׳-נרות
 
2024-12-28
חנוכה:-ד׳-נרות
 
2024-12-29
חנוכה:-ה׳-נרות
 
2024-12-30
חנוכה:-ו׳-נרות
 
2024-12-31
חג-הבנות
 
2024-12-31
חנוכה:-ז׳-נרות
 

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה