רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ועשיתם אשה לה'… לעשות ריח ניחֹח לה'" (במדבר טו ג) – אמר להם הקדוש ברוך הוא: כל מי שמקריב לי קָרבן בעולם הזה, אינו מקריבו על חנם, אלא מקריבו והוא ערב עלי, אף לעולם הבא הוא זָכֶה לקָרֵב ואני מקבלו והוא ערב לי, שנאמר: "וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמֹניות".

  (במדבר רבה פרשה יז פסקה ד)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לעתים תהיה שבת אחרונה של חודש סיוון (מברכים חודש תמוז)

 • הפטרה
   

  ההפטרה היא יהושֻע ב ("וישלח יהושֻע בן נון" )

 • פיוט
   

  וידבר ה' אל / איש רועה צאני

  בצבי היא לכל הארצות רצה בה לשכני

  גיט מלאה כל טוב בה לעדני

  ה' עֻזי ומגני

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  שלח לך אנשים / דולגים כצבי ורים כשלוחַי

  היות כצנת שלג ביום קציר לרעי ואחי

  ויאמר גזע תם לתנות שבחי

  ואני ידעתי גֹאלי חי

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  וישלח אותם / זריזים מקימי דתותיו

  חלד לתור לשבטי קהלותיו

  טסים להקדישו אלפי מנשה ואפרים ברבבותיו

  היתה יהודה לקָדשו ישראל ממשלותיו

  [ברוך אתה ה' האל הקדוש]

  (שבעתה לשבת פרשת שלח לך, מאת פייטן שאינו ידוע, מתוך 'שירה של פרשה' מאת שולמית אליצור, עמ' 232)

   

 •