רשימת הנושאים

  • מועד
    מיקום בלוח השנה 

    פרשת מסעי כפרשה נפרדת ממטות זהו מקרה נדיר יחסית (4 שנים בכל מחזור של 14 שנים בא"י, ובחו"ל אפילו פחות –  שתי שנים). בכל המקרים הללו, תהיה השנה שנה מעוברת.

    פרשת מסעי תמיד תהיה שבת שנייה של הפֻרענות, לעתים שבת מברכים חודש אב, ולעתים שבת ור"ח אב, או שבת ראשונה של חודש אב.

  •