רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו" (בראשית לז ג) – ר' יהודה ור' נחמיה. ר' יהודה אמר: שהיה זיו איקונין שלו דומה לו, ר' נחמיה אמר: שכל הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב, מסרן לו"

   (בראשית רבה פרשה פד פסקה ח, מהדורת תיאודור-אלבק, עמ' 1010)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לרוב זו שבת מברכין חודש טבת, ולעתים קרובות תחול או בערב חנוכה (כ"ד כסלו), או ביום הראשון של חנוכה (כ"ה כסלו), ואז תהיינה בחנוכה שתי שבתות. לעתים רחוקות תהיה זו השבת היחידה של חנוכה.

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת וישב היא בעמוס מפרק ב פסוק ו ("כה אמר ה' על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו") עד פרק ג פסוק ח ("מי לא ינבא").

 • פיוט
   

  וישב יעקֹב / אדמת הורו כישבו אלהים

  בארץ כנען אשר נתן לו אלהים

  גבולו הרחיב אלהי האלהים

  כי שמש ומגן ה' אלהים

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  אלה תולדות / דגלים אשר יילד

  היושב אהלים שמך בחילה סִלד

  ובגשם הכֹּל מחיה ומיַלד

  ממתים ידך ה' ממתים מחלד

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  וישראל אהב / זכרך לעלותיך

  חי כי אלהים זולתך

  טהור… תֻקדש במקהלותיך

  אין קדוש כה' כי אין בלתך

  [ברוך אתה ה' האל הקדוש]

  (שבעתה לשבת פרשת וישב, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 178-179)

   

   

 •