רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "דבר דבור על אפניו" (משלי כה יא) – מה אופן זה מראה פנים לכל צד, כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדיבר עם יוסף "ויגש אליו יהודה" (בראשית מד יח).

  (בראשית רבה פרשה צג פסקה ג)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  ברוב השנים תחול פרשת ויגש בשבת שלפני עשרה בטבת (מנהג הספרדים להכריז בשבת על הצום).

 • הפטרה
   

  הפטרת הפרשה היא ביחזקאל לז מפסוק טו ("ויהי דבר ה' אלי לאמר") עד סוף הפרק ("וידעו כל הגוים כי אני ה' מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם").

 • פיוט
   

  אחזה רעדה לשבטי תם // בעת השיב איש אותם

  גביע בהדרש מאתם // דאגו בשָמעם ובראותם

  החל וכִלה ומצא // ונער לעבד נימצא

  זֹאת עשׂ עורבו נעצב // חינן ונתרפס פני ניצב

  טען אריה את חמתו // ידבר נא פי שיח שח בחָכמתו

  ככפיר שאג לעֻמתו // לֹא נחפז שור מנהמתו

  (קרובה לפרשת ויגש, פיוטי יניי, עמ' סג)

 •