רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  ר' ברכיה פתח "רבות בנות עשו חיל" (משלי לא כט) – הרבה ברכות ברכו ראשוני כל אחד ואחד בדורו, ולא היתה מעולה בכולם כברכתו של משה, "ואת עלית על כלנה" (משלי לא כט).

  (פסיקתא דרב כהנא פרשת וזאת הברכה חלק ב' עמ' 445)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  פרשת וזאת הברכה נקראת בחג שמחת תורה. בניגוד לפרשות האחרות, הנקראות מידי שבת, וזאת הברכה נקראת בחג שמחת תורה, בלי קשר לשבת.

 • הפטרה
 • פיוט
   

  המרומם על כל ברכה / שם בפי עניו זֹאת הברכה

  לברך זרע ברוכי ברכה / אום ברכה ומבורכה

  ברכת אובד היתה ברכתו / ונשקלה כנגד זאת תורתו

  לפני מותו ואחרי מותו לא קם כמותו

  קראו כֹל אוי על מיתתו // כי על הכֹל היתה עמיתתו

  רגשו עליונים על איש עולֶה // ורעשו תחתונים על איש אום מעלה

  שאגו שלֹשים/ למנחילם שלישים // בני אבות שלֹשה / על מֻצפן שלֹשה

  תורתו זכרו / וברכתו הזכירו // ובברכת זכרו / לברכה תִזכרו

  לפני חי וקיים מרום נורא וקדוש

  (קרובה לפרשת וזאת הברכה, פיוטי יניי, עמ' רנו)

   

 •