רשימת הנושאים

  • מועד
    מיקום בלוח השנה 

    בשנה פשוטה, מחוברת תמיד לפרשת קדושים, ולרוב תהיה השבת השנייה של חודש אייר (שבת שלפני פסח שני), ורק במקרים נדירים תהיה השבת הראשונה של חודש אייר בשנה מעוברת, כאשר היא נפרדת, תהיה השבת האחרונה של חודש ניסן ובמקרים נדירים שבת ערב ר"ח. לעתים נדירות תהיה שבת הגדול.

  •