מבוא למדרשים

ספרי אסופות של מדרשים

עדכון אחרון: 31/10/2021

החל מאמצע המאה ה-19 החלו החוקרים באיסוף מדרשים ודברי אגדה מתוך כתבי היד וקטעי גניזה והדפסתם בספרי אסופות. החיבורים שנכללו באסופות אלו הם רבים ומגוונים מאוד: מדרשים מיסטיים, מדרשי אותיות ומספרים, סיפורים ומעשיות, מדרשי אגדה על קטעים מספרי המקרא, ועוד הרבה. בשל אופיים המגוון של חיבורים אלו, לא ניתן לכנות את כולם בשם מדרש. חלק גדול מחיבורים אלו התחברו בימי הביניים, אך יש ביניהם גם חיבורים קדומים.

אסופת המדרשים הראשונה שיצאה לאור היא הסדרה בית המדרש, שפרסם א' ילינק בין השנים 1853-1877. הסדרה כוללת שישה כרכים שנקראים 'חדרים'. חלוקת החיבורים ל'חדרים' היא ככל הנראה מקרית, ובכל חדר מצויים חיבורים מסוגים שונים בצירוף הקדמות והערות בגרמנית.

ח"מ הורוויץ הוציא לאור את הקובץ אגדת אגדות, הכולל 11 מדרשים וקטעי מדרש בשנת 1881; את הסדרה בית עקד האגדות, הכוללת 11 מדרשים וקטעי מדרש בשני כרכים שיצאה לאור בין השנים 1881-1882; ואת הספר תוספתא עתיקתא בחמישה חלקים, שיצא לאור בשנת 1890.

ש"א ורטהימר הוציא לאור את הקובץ בתי מדרשות, הכולל ארבעה כרכים שבהם 25 מדרשים וקטעי מדרש, רובם מתוך הגניזה. הקובץ יצא לאור בשנים 1893-1897. מדרשים נוספים הוא כלל בספריו ספר לקט מדרשים, הכולל שבעה מדרשים בצירוף הערות, שיצא לאור בשנת 1903; וספר אוצר מדרשים כתבי יד, בשני כרכים שיצאו לאור בשנת 1913; וספר מדרשים כתבי יד, שיצא לאור בשנת 1923, הכולל 11 מדרשים וקטעי מדרש מתוך הגניזה, בצירוף מבוא והערות.

א' גרינהוט הוציא לאור את הסדרה ספר הלקוטים בשישה כרכים בין השנים 1898-1903. הסדרה כוללת קטעי מדרשים עתיקים כמו מדרש ילמדנו, בצד קטעים מילקוט המכירי וכן מאמרים והערות מאת ש' בובר וא' אפשטיין.

י"ד אייזנשטיין הוציא לאור את הסדרה אוצר מדרשים, בשני כרכים בשנת 1915. הסדרה כוללת מאתיים מדרשים קטנים, המסודרים על פי סדר האלף-בית. רוב המדרשים שנכללו באוצר המדרשים, הופיעו כבר באסופות המדרשים של א' ילינק, ש"א ורטהימר וא' גרינהוט. י"ד אייזנשטיין ריכז יחד את הנוסחות השונות של אותם המדרשים, ככל שמצא כאלו, וצירף למדרשים מבואות קצרים. נוסחי המדרשים בסדרה זו מופיעים בפרויקט השו"ת של אוניברסיטת בר אילן.

ל' גינצבורג הוציא לאור את הסדרה גנזי שכטר, בשלושה כרכים, בשנת 1928. הסדרה כוללת קטעי גניזה במקצועות שונים: מדרשי אגדה, כתבי גאונים ופיוטים. בכרך הראשון מרוכזים קטעי מדרש ואגדה.

י' מאן כלל בספרו The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue, חלק עברי עם קטעי מדרש מכתבי יד לחומשים בראשית עד במדבר, בכרך א שיצא לאור בשנת 1940, ובכרך ב שיצא לאור בשנת 1966.

ע' דשא-הלוי הוציא לאור את הסדרה ספר ילקוט מדרשים, בארבעה כרכים בין השנים 2003-2007. הסדרה כוללת לקט של מדרשים קטנים על פי כתבי יד ודפוסים ישנים, בצירוף מבואות, מקבילות, הערות על חילופי נוסח והערות פירוש.

קטעי מדרש רבים, בעיקר מן הגניזה, ממשיכים להתפרסם במסגרת מחקרים, ספרים ובמאמרים בכתבי עת.

ביבליוגרפיה

מהדורות

א' ילינק, בית המדרש א-ו, לייפציג תרי"ג-תרל"ח.

ח"מ הורוויץ, אגדת אגדות, ברלין תרמ"א.

הנ"ל, בית עקד האגדות, פרנקפורט תרמ"א-תרמ"ב.

הנ"ל, ספר תוספתא עתיקתא, פרנקפורט תר"ן.

ש"א ורטהימר, בתי מדרשות, ירושלים תרנ"ג-תרנ"ז.

הנ"ל, ספר לקט מדרשים, ירושלים תרס"ג.

הנ"ל, ספר אוצר מדרשים כתבי יד, ירושלים (?) תרע"ג.

הנ"ל, ספר מדרשים כתבי יד, ירושלים תרפ"ג.

א' גרינהוט, ספר הלקוטים, ירושלים תרנ"ח-תרס"ד.

י"ד אייזנשטיין, אוצר מדרשים, ניו יורק תרע"ה.

ל' גינצבורג, גנזי שכטר א, ניו יורק תרפ"ח.

ע' דשא-הלוי, ספר ילקוט מדרשים, צפת תשס"ג-תשס"ז.

  1. Mann, The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue, Cincinnati 1940-1966.

מחקרים

ח' מאק, 'המדרשים המאוחרים', מחניים 7, תשנ"ד, עמ' 138-151.

לקריאה נוספת

מ"ב לרנר, 'ליקוטי מעשיות: עיונים בקטעי אגדה שבסידרת "גנוזות"', קרית ספר סא, ד, תשמ"ו-תשמ"ז, עמ' 867-891.

M.D. Herr, ‘Midrashim, Smaller’, Encyclopaedia Judaica 14, Detroit 2007, pp. 187-190.

הספר מבוא למדרשים מאת ענת רייזל ניתן לרכישה בחנויות הספרים
יש לבצע חיפוש במרשתת באמצעות מנועי החיפוש

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה