רשימת הנושאים

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  תשעה באב יחול תמיד בט' באב, אלא אם כן יחול תאריך זה בשבת, ואז יידחה הצום לי' באב (יש לציין שבמקרה זה, לאחר שעת המנחה ישנם כמה מנהגי קולא ביחס לצום ולתענית, כגון ברית מילה וכו').

 • הפטרה
   

  ההפטרה היא "אסֹף אסיפם" בירמיה ח יג עד ט כג ("כי באלה חפצתי נאֻם ה'").

 •