רשימת הנושאים

 

  • הפטרה
      

    ההפטרה היא ברית יהואש, במל"ב. האשכנזים והתמנים מתחילים מתחילת פרק יב "בן שבע שנים יהואש במלכו", ואילו הספרדים מתחילים בפסוק יז בפרק הקודם ("ויכרֹת יהוידע את הברית בין ה' ובין המלך ובין העם").