רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו" (אסתר ג ה), אמר רבא: בתחלה במרדכי לבדו ולבסוף בעם מרדכי, ומנו – רבנן. ולבסוף בכל היהודים – "הפיל פור הוא הגורל" (אסתר ג ז), תנא: כיון שנפל פור בחודש אדר אמר: נפל לי פור בירח שמת בו מֹשה, ולא היה יודע שבשבעה באדר מת ובשבעה באדר נולד.

  (תלמוד בבלי מגילה ז ב)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  חג פורים חל בי"ד באדר – כך ברוב המקומות פרט לירושלים, בשל היותה מוקפת חומה, שבה יחול החג בט"ו. בשנה שבה חל ט"ו באדר בשבת, יתפרשׂ החג בירושלים על פני שלשה ימים (מיום ששי עד יום ראשון והוא שנקרא פורים המשולש.

 • הפטרה
   

  אין הפטרה לחג פורים עצמו. אם חל שושן פורים בשבת (פורים הרגיל לעולם לא יחול בשבת), מפטירים בשבת זו את הפטרת שבת זכור. ראה זכור.

 • פיוט
   

  אודה ה' על טובות כי גמלנו

  בקום עלינו צרים אשר דִמּו לנו

  גם אגגי חשב לאבדנו וכמעט כִּלָּנוּ

  לולי ה' שהיה לנו

  דִבר להשמיד ולְאַבד קהלנו

  הפיל פור גורל ומנות כוסו עלינו

  זרע מרעים נועצו לכלות כל המוננו

  אזי חיים בלעונו בחרות אפם בנו

  חנון חמל והקדים לשקליו שקלינו

  טהור הפר עצתו וכמקדם גאלנו

  אזי המים שטפונו נחלה עבר על נפשנו

  (אודה ה', מאת ר' יהודה הלוי, מתוך 'שירי הקודש לר' יהודה הלוי, עמ' 304-305)

   

 •