מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

חידון מס' 7 לפסח (התשובות)

פסח, תשפ"א

עדכון אחרון: 25/03/2021

על סימני הסדר וגם קצת מתמטיקה לאוהבי חשבון

רמזים וסימנים לסימני הסדר

מצא את הסימן לפי הרמז שלהלן, לעתים בשינויי ניקוד קלים. לכמה סימנים יש יותר מרמז אחד על מנת לשתף את הקטנים ולאתגר גם את אלה שהיו פעם קטנים.

מותר להחזיק את ההגדה בעמוד של הסימנים. החידון הוא בספרים פתוחים.

מהקל אל הקשה

 1. תפסיק להיות מלוכלך ו… – ורחץ
 2. את הפרי שלו אי אפשר לאכול ישר מהעץ כי הוא … – מרור, הזית.
 3. הוא התפייס, הוא כבר לא כועס – נרצה
 4. שני סימנים שמאד דומים, חוזר פעמיים בליל הסדר – ורחץ, רחצה
 5. הסימן הזה לוקח הכי הרבה זמן בליל הסדר וכולנו רעבים – מגיד
 6. מתקן ספרים בלויים ומשומשים – כורך
 7. הסימן הזה לא מיוחד לליל הסדר, יש אותו כל שבת וחג – קדש
 8. משותף ללשון, לכסף ולילד שלא מתנהג יפה בכיתה – מוציא
 9. בכיף בים. יש מעורבת ויש לא מעורבת – רחצה
 10. סימן הזה הוא על הכרית – כרפס
 11. הילדה כועסת ועושה מריבה עם החברה שלה – מצה
 12. חכם מחכמי ישראל (בשינוי קל של הניקוד) – הלל
 13. החכם שזה עתה מצאתם קשור גם בסימן אחר מסימני הסדר, מה הסימן? – כורך
 14. הוא כל הזמן מסתתר הסימן הזה! ויש לו עוד שם (לא מופיע בסימנים), מהו? – צפון, אפיקומן
 15. ביחד עם נפתלי הוא מקום בארץ – קדש
 16. מסכת במשנה ובתלמוד (שורש המילה) – ברך (מסכת ברכות)
 17. היה גם בפורים (רמז, במגילת אסתר) – כרפס
 18. רמז לר' יוסף קארו – שולחן עורך (ערוך)
 19. יעקב עשה את הפעולה הזו, איפה? – יחץ, לפני המפגש עם עשו
 20. בת פרעה עשתה את זה, הכהן הגדול ביום הכיפורים, ונעמן שר צבא ארם – רחצה
 21. גר בעיר דובנא – מגיד

 

על אחד מי יודע – 16 נוסחאות וחישובים

אם התוצאה היא בתוך "אחד מי יודע", יש להגיד את הדבר עצמו ולא סתם מספר. דוגמא: אבות ועוד אמהות = ימי השבוע, לא להגיד את המספר 7, אלא ימי שבתא.

החישוב הוא ברצף פשוט בלי סוגריים של נוסחאות מתמטיות (חוץ ממקרה שיש סוגריים).

מותר להחזיק את ההגדה בעמוד של אחד מי יודע. החידון הוא בספרים פתוחים. העונה ראשון מקבל 2 אגוזים.

השאלות להלן, מהקל אל הקשה

 1. אבות + ימי השבוע הם … דבריא
 2. אמהות ועוד אבות = ימי שבתא
 3. מדות פחות לוחות = כוכביא
 4. אמהות כפול אבות = שבטיא
 5. איך מסדרים וחומשים תגיע לכוכבים? – חומשים + סדרים
 6. דבריא לחלק ללוחות = חמישה חומשי תורה
 7. לוחות כפול סדרים פחות אמהות = ימי מילה
 8. שבטיא לחלק ללוחות = סדרי משנה
 9. ימי השבוע פחות חומשים, ועוד ימי מילה = דבריא.
 10. אבות בחזקת שתיים – ירחי לידה
 11. דבריא לחלק ללוחות ועוד (מידות פחות כוכביא) = ימי שבתא
 12. לוחות כפול אמהות פחות (לוחות כפול אלהינו) = סדרי משנה
 13. המשך את הסדרה ואמור מה היא: אלהינו, לוחות, אבות, חומשי תורה, ימי שבתא. התשובה: כוכביא ומידיא. מספרים ראשוניים. יש רוב של מספרים ראשוניים באחד מי יודע. מה זה אומר?
 14. איזו נוסחא תיתן לנו מאבות ולוחות: א. ירחי לידה, ב. ימי מילה? = א. אבות בחזקת לוחות. ב. לוחות בחזקת אבות.
 15. איך מאמהות וירחי לידה נקבל בסוף שישה סדרי משנה? התשובה: אמהות כפול ירחי לידה, שורש סדרי משנה.
 16. אלהינו + לוחות + אבות + אמהות + חומשים + סדרים +… + שבטים + מידות – בקיצור כמה זה כל ה"אחד מי יודע" כולם ביחד? איך חישבת את זה? = מסדרים בזוגות את המספר הראשון והאחרון, השני והשני לפני האחרון וכו'. מקבלים 6 זוגות שכל אחד מהם סכומו 14. ונשאר המספר 7 באמצע. הנוסחה היא: (1+13)*6 +7 = 91 וככה תחשב גם את מספר הנרות הכולל שמדליקים בחנוכה ואת מספר הפרים שהקריבו בחג הסוכות.

 

חג שמח וליל סדר מהנה

מחלקי המים

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה