חידון מס' 3 לפסח – משחקי מילים ואותיות (השאלות)

משחקי מילים ואותיות header

תודה והודאה: בחידון זה בפרט "גנבנו אפיקומנים" מידידנו דוד עמית ומהצעה לסדר של קיבוץ כפר עציון שבעריכת אפרים ב"ק.

 

בְּלִיל הסדר – בלבלו את אותיותי, אנא עשו בי סדר

31

אנא סדרו אותי מחדש ומצאו אותי. אותיות סופיות ורגילות הן היינו הך: פ כמו ף, מ כמו ם, צ כמו ץ וכו' וכמן כן, אין מקפידין בדגשין ובשי"ן ימנית ושמאלית.

 1. תידבק צמח
 2. חלנוש וכרע
 3. פאינמוק
 4. באבי
 5. רכש חספל
 6. שוכח
 7. כרתובו
 8. תוסחר
 9. ללי סדרה
 10. תאיצי צימרם
 11. שמה נובר
 12. ממי לשון
 13. תודבע כפר
 14. הבאר
 15. תזרח
 16. רותח
 17. מהטה
 18. פרדעץ
 19. סמערס
 20. תופי
 21. רומר
 22. עזרו
 23. דינר (שתי תשובות, אחת בהגדה בהלל ואחת בשיר השירים)
 24. הצרן
 25. נחשי
 26. ביר קביעא
 27. הצם השומר
 28. בער סחף
 29. עדימום
 30. חדא ים עודי
 31. דח אדיג
 32. תפסיר הרועם
 33. ישר רשמיהי
 34. סלח דרוס סחף

 

הפכו אותי – ויצאתי בסדר אבל משהו אחר. מצאו אותי משני צדדי

מילות ראי (שניתנות לקריאה מימין לשמאל ומשמאל לימין) הקשורות בחג הפסח בכללותו: ההגדה, סיפור יציאת מצרים, אביב, שיר השירים ועוד. וגם כאן, אותיות סופיות ורגילות הן היינו הך: פ כמו ף, מ כמו ם, צ כמו ץ וכו' ואין מקפידין בדגשין, בניקוד ובשי"ן ימנית ושמאלית.

32

 1. מתה ביאור – במרכז ליל הסדר
 2. עליו רוכבים – גם טבע בים
 3. בן מההגדה – מספר המכות
 4. מכה מעשר המכות – אמד, שִׁיער ( רמז: … גשם)
 5. כינוי למלאך (גם דמות במשכן) – באה עליו הברכה
 6. מת במצרים – מת בים
 7. אסור לאכול אותו בפסח – גדל באדמה
 8. איש רע – שם של איש רע (וגם צבע)
 9. ישנה – אכלו במדבר
 10. מלך חשוב בישראל – דמות האהוב בשיר השירים
 11. לא אוכל – אוכלים אותה בפסח
 12. הוא הוציאנו ממצרים – הוא הוציאנו ממצרים
 13. כינוי למלאך – רוכב
 14. מהכלים החשובים בליל הסדר – מצוותה ברגל השלישי
 15. יבוא ויגאלנו – ההפך מים
 16. זמן יציאת מצרים ובו כולנו מסובים – זמן יציאת מצרים ובו כולנו מסובים

בדגש לשיר השירים (שבת חול המועד)

 1. חמה – משרת
 2. חקוק בלב מאהבה ( משמש גם לאישור מסמכים) – לא רפוי
 3. שם טוב, טוב ממנו – נקודה על העור
 4. תיאור ליופי העיניים – השמה לתפקיד (בעיקר אם אתה חבר מרכז)
 5. הגיבורים סביב למיטה – נגע
 6. הסתלק ונעלם (הדוד) – ממנו עושים לחם ומצות
 7. ועוד אחד דומה: תסתלק ותעלם (הדוד) – מפניו מסתלקים ונסים
 8. נותן ריח טוב – תוגבה
 9. אחד מעצי הבשמים – מה התייבש וכבר לא צומח
 10. נוזל – אותו נוזל

 

 

חג שמח וליל סדר מהנהfooter

מחלקי המים

מים שלנו ושל אחרים

כשרים לפסח ולכל השנה

שאבנום מבורות מים רבים

והוספנו מבארנו הדלה

ואם הפרנו זכויות יוצרים

עם כולם הסליחה

שהרי כל ישראל חברים

ולכולם חלק בתורה והגדה

 

 

עדכון אחרון: 27/03/2016

הערות שוליים