hebcal_api_010620

מועדי ישראל

חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
ראש חודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש

היינו כחולמים

יום העצמאות, תשע"ח

עדכון אחרון: 18/04/2018

כנגד כל הסיכויים / כנגד כל האיומים

כנגד כל המתנגדים / כנגד כל הספקנים

כנגד כל

אויבים ושונאים

שועלים קטנים

וגם גדולים

כרמים מחבלים

וענביהם אוכלים

כרם ה' צבאות

בוזזים ומחללים

אין תקווה ואחרית

אומרים, לעם היהודים

כנגד כל אלה ואחרים

היינו כחולמים

 

עם כל החלוצים / על כל כתף נושאים

עם כל חלום חולמים / עם כל בראש הולכים

עם כל אשר

במלאכה עושים

ובשלח אוחזים

יתד תוקעים

חומה בונים

אילן נוטעים

שדה וניר חורשים

כרם בשיר זומרים

בדמע זורעים

וברינה קוצרים

ובעת כל זאת,

עיניהם פקוחות, אזניהם כרויות

קשובות הלבבות

ואת קול השופר שומעים ומשמיעים

עם כל אלה ועם רבים, רבים אחרים

היינו חולמים ולוחמים

 

לכל המלגלגים / לכל המספידים

לכל רואי שחורות / תוקעי מקלות בגלגלים

לכל אשר

בלשונם מצקצקים

ומלהגים

מוציאי דיבה ומלשינים

פשקווילים כותבים

בפגמים מחטטים

על כל כישלון מקפצים.

במאמרים מלומדים

לריבונות בזים ובוזים

בחישובי הקץ מפלפלים

עיניים למרום מגלגלים

מדינה ליהודים?

ששש .. לא להרגיז את הגויים

לכל אלה אחים אהובים

אנחנו כעת מוחלים

 

עם כל האכזבות / עם כל הקשיים

עם כל הכישלונות / לצד מעשים כבירים

עם כל

שנותר עוד לעשות

להוסיף ולבנות

לקבץ הגלויות

לחנך הדורות

בתורה להגות

במדע לעלות

לתקן העוולות

בצדק לשפוט

חסד לנטות

שנאה לכבות

אחדות ואהבת חינם להרבות

למען כל אלה והרבות המפעלות

היינו ועודנו חולמים ולוחמים


חג חירות ועצמאות שמח,

מחלקי המים

הערות שוליים

להצטרפות לרשימת המנויים

דפי פרשת השבוע נשלחים במייל לכל המעוניין והאתר מתעדכן תקופתית בדפים המתחדשים וברעיונות חדשים. נשמח לשמוע על כל רעיון מכל המבקרים באתר. להצטרפות לרשימת המנויים

הצטרף!

אנחנו מתחייבים לא להשתמש בנתוני ההרשמה לשום
שימוש מלבד זה המצויין למעלה.