היינו כחולמים

כנגד כל הסיכויים / כנגד כל האיומים

כנגד כל המתנגדים / כנגד כל הספקנים

כנגד כל

אויבים ושונאים

שועלים קטנים

וגם גדולים

כרמים מחבלים

וענביהם אוכלים

כרם ה' צבאות

בוזזים ומחללים

אין תקווה ואחרית

אומרים, לעם היהודים

כנגד כל אלה ואחרים

היינו כחולמים

 

עם כל החלוצים / על כל כתף נושאים

עם כל חלום חולמים / עם כל בראש הולכים

עם כל אשר

במלאכה עושים

ובשלח אוחזים

יתד תוקעים

חומה בונים

אילן נוטעים

שדה וניר חורשים

כרם בשיר זומרים

בדמע זורעים

וברינה קוצרים

ובעת כל זאת,

עיניהם פקוחות, אזניהם כרויות

קשובות הלבבות

ואת קול השופר שומעים ומשמיעים

עם כל אלה ועם רבים, רבים אחרים

היינו חולמים ולוחמים

 

לכל המלגלגים / לכל המספידים

לכל רואי שחורות / תוקעי מקלות בגלגלים

לכל אשר

בלשונם מצקצקים

ומלהגים

מוציאי דיבה ומלשינים

פשקווילים כותבים

בפגמים מחטטים

על כל כישלון מקפצים.

במאמרים מלומדים

לריבונות בזים ובוזים

בחישובי הקץ מפלפלים

עיניים למרום מגלגלים

מדינה ליהודים?

ששש .. לא להרגיז את הגויים

לכל אלה אחים אהובים

אנחנו כעת מוחלים

 

עם כל האכזבות / עם כל הקשיים

עם כל הכישלונות / לצד מעשים כבירים

עם כל

שנותר עוד לעשות

להוסיף ולבנות

לקבץ הגלויות

לחנך הדורות

בתורה להגות

במדע לעלות

לתקן העוולות

בצדק לשפוט

חסד לנטות

שנאה לכבות

אחדות ואהבת חינם להרבות

למען כל אלה והרבות המפעלות

היינו ועודנו חולמים ולוחמים


חג חירות ועצמאות שמח,

מחלקי המים

עדכון אחרון: 18/04/2018

הערות שוליים