Sidra
  צור קשר אודות סידרא רקע טבלת הסדרים סדר לדוגמא עמוד הבית
 

קריאת התורה נוהגת כיום בתפוצות ישראל על פי מחזור הקריאה הבבלי, המקיף את התורה כולה בשנה אחת, במחזור המכונה "חד שנתי". אולם בשיטה הקדומה, שנהגה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד ועד לסוף תקופת הגאונים, נהגו לסיים את התורה בכשלוש שנים ומחצה, במחזור המכונה "תלת שנתי". סביב קריאת התורה נוצר וגובש בארץ ישראל מפעל ספרותי עשיר ומגוון שכלל תרגום ארמי מיוחד, הפטרות ייחודיות לכל סדר, פיוט בתפילות השבת והמועדים, לצד הדרשה שנדרשה על ידי החכם בבית הכנסת אחרי קריאת התורה.

מטרת "סידרא" לפתוח לפני המעיין צוהר לפעילות המיוחדת והעשירה שהתקיימה בבית הכנסת הארץ ישראלי בשבת, ולהציג את המפעל הספרותי והליטורגי המפואר הזה במבט כולל: סדרי הקריאה, התרגום וההפטרות, ומבחר פיוטים ודרשות ארץ ישראליים קדומים. 


סדר הקריאה הארץ ישראלי בתורההפטרהתרגום ארמי לתורהדרשהפיוטביבליוגרפיה נבחרת