מבוא למדרשים

מכילתא דברים

עדכון אחרון: 09/03/2016

*** תקציר *** לסקירה המלאה והעדכנית ראה הספר מבוא למדרשים מאת ענת רייזל בהוצאת מכללת הרצוג – תבונות  mavo3-4

 

 

מדרש מכילתא דברים הוא מדרש תנאים פרשני לספר דברים. המדרש נקרא גם 'מדרש הלכה' מכיוון שהוא כולל פרשנות לחלקים ההלכתיים של ספר דברים, אולם מכיוון שהוא מדרש פרשני, כלומר, מדרש המבאר את פסוקי החומש לפי סדרם, הוא כולל גם דברי אגדה. המדרש נערך בארץ ישראל במהלך המאה השלישית לספירת הנוצרים. המדרש לא הגיע לידינו בשלמותו והוא נחשב לאבוד, אולם חלקים ממנו שוחזרו על ידי החוקרים מתוך קטעי גניזה1 וציטוטים של המדרש בחיבורים שונים.

שמו של המדרש ויחוסו

משמעות המילה הארמית מכילתא היא 'מידה' במשמעות של שיטה, חוק.2 האמוראים משתמשים במונח מכילתא על מנת לציין קובץ של הלכות. בתקופת הגאונים, מכילתא (או בצורת הרבים מכילאתא) מציינת את הפירוש ההלכתי לחומשים שמות עד דברים. בספרות ימי הביניים נזכרים מדרשי הלכה לספר דברים בשם 'מכילתא', ואכן התגלו בגניזה הקהירית כמה דפים המכילים מדרש אגדה על ספר דברים שאיננו מדרש ספרי דברים,3 והוא תואם את שיטת בית מדרשו של רבי ישמעאל.4 אחד הקטעים שהתגלו בגניזה פותח במדרש על תחילת פרשת ראה- דברים יא, כו. החוקרים הצביעו על כך כי זהו קו התפר במדרש ספרי דברים בו הוא עובר ממקורות מבית מדרשו של רבי ישמעאל למקורות מבית מדרשו של רבי עקיבא. עם גילוי קטעי הגניזה התברר כי גם בית מדרשו של רבי ישמעאל יצר מדרש לפרשות ההלכתיות של ספר דברים מפרשת ראה ואילך.

זמנו מקומו ושפתו של המדרש

מכילתא דברים, כמו שאר מדרשי התנאים נערכה, על פי הדעה הרווחת במחקר, בארץ ישראל במהלך המאה השלישית לספרית הנוצרים. על כך מעידים שמות החכמים המוזכרים במכילתא דברים, ולשון המכילתא שהיא עברית הזהה ללשון המשנה והתוספתא בצירוף מילים יווניות. במכילתא דברים ניתן למצוא דרשות המפליגות בשבחה של ארץ ישראל ובחשיבות הישיבה בה.

1 הגניזה הקהירית, שהתגלתה באמצע המאה ה-19 בקהיר.

2    היא מקבילה למילה היוונית kanon שמשמעותה הראשונית היא אמת המידה ובהשאלה שימשה במשמעות של שיטה, כלל, חוק.

3    ספרי דברים הוא מדרש תנאי לספר דברים שחלקו ההלכתי מיוחס לבית מדרשו של רבי עקיבא. ראה במבוא לספרי דברים.

4    על דרכי הדרשה הייחודיות לכל בית מדרש ורשימת המדרשים על פי בתי המדרש ראה במבוא למדרשי התנאים.

*** תקציר *** לסקירה המלאה והעדכנית ראה הספר מבוא למדרשים מאת ענת רייזל מכללת הרצוג – תבונות  mavo3-4

 

הערות שוליים

להצטרפות לרשימת התפוצה

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה