מבוא למדרשים

דברי הימים של משה רבנו

עדכון אחרון: 17/03/2016

*** תקציר *** לסקירה המלאה והעדכנית ראה הספר מבוא למדרשים מאת ענת רייזל  בהוצאת מכללת הרצוג –  תבונות mavo3-4

 

דברי הימים של משה רבנו הוא סיפור השייך לסוגה של המקרא המשוכתב, כלומר, חיבור המספר מחדש את הסיפור המקראי תוך הרחבה והוספת מסורות חוץ מקראיות. הסיפור פותח בגזרת פרעה על הריגת הבנים העבריים, ומפרט את קורות חיי משה עד מותו ערב הכניסה לארץ.

שם הסיפור וייחוסו

הסיפור נזכר לראשונה בשם 'ספר דברי הימים של משה' במילון הערוך של רבי נתן מרומי, בערך 'אהרן'. כמו כן הוא מוזכר בידי מפרשי מקרא שונים, ביניהם: אבן עזרא,1 רשב"ם,2 רבנו בחיי3 ואברבנאל.4 חלקים מתוך הסיפור מופיעים בשינויים בתוך ילקוט שמעוני ובספר הישר.5 א' שנאן שיער, כי בעל ספר הישר השתמש בסיפור (בנוסח כתבי היד), עיבד אותו והוסיף עליו, ובעל ילקוט שמעוני ציטט מתוכו מספר קטעים. מחברו של הסיפור אינו ידוע.

לשון הסיפור

לשונו של הסיפור היא עברית המחקה את לשון המקרא, ללא שימוש בעברית בלשון חכמים (כלשון המשנה והמקורות התנאיים) וללא שימוש בארמית או במילים זרות. פסוקי מקרא משולבים בלשון הסיפור, אך ללא ביטויי קישור לפניהם (כדוגמת 'שנאמר', כפי שמופיע בספרות המדרש) ולכן רק מי שבקיא בפסוקי המקרא יזהה אותם בסיפור. לדוגמה (לשון הפסוקים מודגשת):

ויקרא מלך מצרים למילדות ויאמר להן: מדוע עשיתן את הדבר הזה ותחיין את הילדים? ותאמרן המילדות אל פרעה: כי לא כנשים המצריות נשים העבריות, אשר הנה דומות לחיות השדה אשר הנה צריכות למילדות כי בטרם תבא אליהם המילדת וילדו. וירא פרעה כי לא יכול להם ויצו פרעה לכל עמו לאמר: כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון6

זמנו ומקומו של הסיפור

שנאן הסיק מלשון הסיפור, מסגנונו, ומהמקורות שהזכירו אותו, כי הסיפור שייך לסיפורים העבריים שהתחברו בראשית ימי הביניים ואילך, והניח כי הוא התחבר במאה העשירית או ה-11. מקום כתיבת הסיפור טרם התברר.

 

1.     בפירושיו לשמות ב', כב; ד', כ. אבן עזרא מזהיר את הקורא שם: "ואל תסמוך על דברי הימים של משה כי כל הכתוב בו הבל".

2.     בפירושו לבמדבר י"ב, א.

3.     בפירושו לשמות ד', כ.

4.     בפירושיו לשמות ד', יא ולבמדבר י"ב, א.

5.     ספר הישר הוא חיבר המתאר את תולדות האנושות מבריאת העולם ועד מות יהושע.

6.     דברי הימים של משה רבנו ב, מהד' שנאן עמ' 107.

*** תקציר *** לסקירה המלאה והעדכנית ראה הספר מבוא למדרשים מאת ענת רייזל  בהוצאת מכללת הרצוג –  תבונות mavo3-4

הערות שוליים

להצטרפות לרשימת התפוצה

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה