פרשות השבוע

ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
נצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
hebrew
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
וילך
נצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
פקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
נצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בחקתי
בהר
אמור
קדושים
אחרי מות
מצורע
תזריע
שמיני
צו
ויקרא
פקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
ניצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מסעי
מטות
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בחוקותי
בהר
אמור
קדושים
אחרי מות
מצורע
תזריע
שמיני
צו
ויקרא
פקודי
ויקהל
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
וזאת-הברכה
האזינו
ניצבים-וילך
כי־תבוא
כי־תצא
שופטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מטות-מסעי
פינחס
בלק
חקת
קורח
שלח-לך
בהעלתך
נשא
במדבר
בהר-בחקתי
אמור
אחרי מות-קדושים
תזריע-מצורע
שמיני
צו
ויקרא
ויקהל-פקודי
כי תשא
תצוה
תרומה
משפטים
יתרו
בשלח
בא
וארא
שמות
ויחי
ויגש
מקץ
וישב
וישלח
ויצא
תולדות
חיי-שרה
וירא
לך־לך
נח
בראשית
זאת-הברכה
האזינו
וילך
ניצבים
כי־תבוא
כי־תצא
שפטים
ראה
עקב
ואתחנן
דברים
מסעי

לא תלך רכיל

פרשת קדושים, תשפ"ד

עדכון אחרון: 15/05/2024

לֹא־תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל־דַּם רֵעֶךָ אֲנִי ה' : (ויקרא יט טז).1

בָּחוֹן נְתַתִּיךָ בְעַמִּי מִבְצָר וְתֵדַע וּבָחַנְתָּ אֶת דַּרְכָּם: כֻּלָּם סָרֵי סוֹרְרִים הֹלְכֵי רָכִיל נְחֹשֶׁת וּבַרְזֶל כֻּלָּם מַשְׁחִיתִים הֵמָּה: (ירמיהו ו כז-כח).2

הוֹלֵךְ רָכִיל מְגַלֶּה סּוֹד וְנֶאֱמַן רוּחַ מְכַסֶּה דָבָר: (משלי פרק יא פסוק יג).3

 

מסכת דרך ארץ פרק היוצא הלכה יג – לשון הרע מביא לשפיכות דמים

רבי יצחק אומר האוכל קורצין הרי זה משופכי דמים, שנאמר: "לא תלך רכיל בעמיך לא תעמוד על דם רעך".4

גמרא כתובות מו א – מקור איסור לשון הרע

אזהרה למוציא שם רע מנלן? ר' אלעזר אמר: מלא תלך רכיל,5

פירוש ריב"א ויקרא פרק יט טז – שני צדדים למטבע

ולא תעמוד על דם רעך – יש מפרשים: לא תלך רכיל בעמך – אף על פי שהזהרתיך על לשון הרע, לא תעמוד על דם רעיך. שאם אמר לך אדם אחר שיהרגנו, אל תעמוד עד שתודיע לו. עוד יש מפרשים: לא תלך רכיל, כדי שלא תעמוד על דם רעך, כשתאמר לאדם: פלוני הוציא עליך שם רע. שמא יקום עליו ויהרגנו.6

חזקוני ויקרא יט טז פרשת קדושים – מצווה אחת או שתיים

לא תלך רכיל, לא תעמד. אילו נאמר ולא תעמוד בוי"ו הייתי אומר שתי מצות הן עכשיו שכתוב לא בלא וי"ו על כורחין שניהם מצוה אחת. וכן הפירוש לא תלך רכיל כדי שלא תעמד על דם רעך. שכשתאמר לרעך פלוני הוציא דבה עליך, אותו הנאמר עליו עומד עליו והורגו. ויחזקאל בא ופירש: "אנשי רכיל היו בך למען שפוך דם".7

ספרא קדושים פרשה ב פרק ד אות ה – שלא תהיה כרוכל

לא תלך רכיל בעמך, שלא תהיה רך דברים לזה וקשה לזה.8

דבר אחר: שלא תהיה כרוכל שהוא מטעין דברים והולך.9

רש"י ויקרא יט טז פרשת קדושים – הולך רכיל ואוכל קורצין

לא תלך רכיל – אני אומר על שם שכל משלחי מדנים ומספרי לשון הרע הולכים בבתי רעיהם לרגל מה יראו רע או מה ישמעו רע לספר בשוק, נקראים הולכי רכיל, הולכי רגילה [ריגול]. וראיה לדברי, שלא מצינו רכילות שאין כתוב בלשון הליכה: לא תלך רכיל, הולכי רכיל נחשת וברזל (ירמיה ו כח). … לכך אני אומר שלשון רכיל לשון הולך ומרגל, שהכ"ף נחלפת בגימ"ל … וכן רוכל הסוחר ומרגל אחר כל סחורה, וכל המוכר בשמים להתקשט בהם הנשים, על שם שמחזר תמיד בעיירות נקרא רוכל, לשון רוגל.10

ותרגומו לא תיכול קורצין, כמו (דניאל ג ח) ואכלו קרציהון די יהודיא, אכל ביה קורצא בי מלכא (ברכות נח א). נראה בעיני שהיה משפטם לאכול בבית המקבל דבריהם שום הלעטה, והוא גמר חזוק, שדבריו מקויימים ויעמידם על האמת, ואותה הלעטה נקראת אכילת קורצין, לשון קורץ בעיניו (משלי ו יג), שכן דרך כל הולכי רכיל לקרוץ בעיניהם ולרמוז דברי רכילותן, שלא יבינו שאר השומעים.11

פירוש רשב"ם על הפסוק

"לא תלך רכיל – המחזר בעיירות, מהלך לומר לשון הרע מזה אל זה. ותרגום לא תיכול קורצין, לא תכריז רכילות. וכן בדניאל אכלו קורציהון דיהודאי, הכריזו. וכן "ירעם מן שמים ה' " (שמואל א ב י) מתורגם אכלי מן שמייא, לשון השמעת קול.12

מסכת סנהדרין פרק ג משנה ז – בלי הדלפות מבית הדין

גמרו את הדבר, היו מכניסין אותן.13 הגדול שבדיינים אומר: איש פלוני אתה זכאי איש פלוני אתה חייב. ומנין לכשיצא אחד מן הדיינים לא יאמר: אני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי? על זה נאמר: "לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא י"ט) ואומר: "הולך רכיל מגלה סוד" (משלי יט /יא/).14

מסכת סנהדרין דף ל עמוד א – מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש לגבי הכתיבה

משנה: שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב – זכאי. שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי – חייב וכו'.15

גמרא: מיכתב היכי כתבי?16 רבי יוחנן אמר: זכאי.17 ריש לקיש אמר: פלוני ופלוני מזכין, ופלוני מחייב.18 רבי אלעזר אמר: מדבריהן נזדכה פלוני.19

מאי בינייהו? – …20 איכא בינייהו משום "לא תלך רכיל בעמיך". רבי יוחנן אמר: זכאי – משום לא תלך רכיל. ריש לקיש אמר: פלוני ופלוני מזכין ופלוני פלוני מחייבין – משום דמיחזי כשיקרא.21 ורבי אלעזר אית ליה דמר, ואית ליה דמר. הלכך כתבי הכי: מדבריהם נזדכה פלוני.

ירושלמי מסכת סנהדרין פרק ג הלכה י – המחלוקת בירושלמי

גמרא: אמר רבי יוחנן: כופין את המחייב שיכתוב זכאי. ר' שמעון בן לקיש אמר: המחייב כותב חייב והמזכה כותב זכאי.22 מתניתא פליגא על ריש לקיש "מניין כשיצא לא יאמר אני מזכה וחביריי מחייבין".23 מה עבד לה רבי יוחנן?24 דלא יהא מאן דהוא מימר כמה בעית מזכה לפלוני בדינא ולא שבקון לי.25 מאי טעמא דריש לקיש? דלא ייתי חורן ויסבור דכוותיה ויימר אוף פלן הוה תמן אוף הוא טעה.26

מסכת סנהדרין דף לא עמוד א – סודות בית המדרש

תנו רבנן: מניין לכשיצא לא יאמר הריני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי – תלמוד לומר: "לא תלך רכיל בעמיך", ואומר: "הולך רכיל מגלה סוד". ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא, דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא בתר עשרין ותרתין שנין, אפקיה רב אמי מבי מדרשא, אמר: דין גלי רזיא.27

תנא דבי אליהו רבה (איש שלום) פרשה יח – ביחס לגר ולבעל תשובה

שנו חכמים במשנה: "אם היה בעל תשובה לא יאמר לו: זכור מעשיך הראשונים. אם היה בן גרים לא יאמר לו: זכור מה היו מעשה אבותיך, שנאמר, "וגר לא תונה ולא תלחצנו" (שמות כ"ב כ'),28 ואומר: "לא תלך רכיל בעמך" (ויקרא יט טז).29

בראשית רבה (תיאודור אלבק) צו פרשת ויחי – יעקב אבינו הולך רכיל ומגלה סוד?

כך יעקב אבינו אמר: אקרא לבניי להודיע להן אימתי הוא הקץ. מיד נגלה עליו הקב"ה ואמר לו: לבניך את קורא, ולי לאו?! …, התחיל אומר בלחישה: ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אמר לו הקב"ה: "כבוד אלהים הסתר דבר" (משלי כה ב). אין המידות הללו שלך, שנאמר: "הולך רכיל מגלה סוד" (שם יא יג).30

שכל טוב (בובר) שמות ב יד-טו פרשת שמות – בני ישראל במצרים

"ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר". אמרתי הדבר היה סוד בישראל ועכשיו נתגלה שיש בהן הולכי רכיל מגלה סוד.31

תשובות הגאונים קורונל סימן קז – הניסיון לבייש את רבן גמליאל

שמעינהו ר' יעקב לא יכיל לחזיה לרבן גמליאל משום שנאמר לא תלך רכיל. אזל גרסה לעוקצין להדי כותא דעיליתא דהוה יתיב בה רבן גמליאל. יהב דעתה ונמרה.32

ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים רמז תריב – מכל אבקת רוכל

דבר אחר: לא תלך רכיל – מה רוכל זה יש עליו מאה מיני בשמים, כך כל חכם וחכם מישראל שיש בו דברי תורה לאמתו, יש בלבבו ק' מחשבות של מקרא ושל משנה, שנאמר: "מִי זֹאת עֹלָה מִן הַמִּדְבָּר כְּתִימֲרוֹת עָשָׁן מְקֻטֶּרֶת מוֹר וּלְבוֹנָה מִכֹּל אַבְקַת רוֹכֵל" (שיר השירים ג ו), כגון משה ואהרן וכל הדומין להם.33

ילקוט שמעוני תורה פרשת קדושים רמז תריב

דבר אחר: לא תלך רכיל – ארבע מדות יש בו באותו מקרא: שתי מדות של צדיקים ושתי מדות של רשעים. שתי מדות של צדיקים כיצד? צא ולמד ממשה ואהרן שנתכוונו ועשו שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. מתוך דיניהם נקבע שם טוב להם ולבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, שנאמר: "הוא משה ואהרן". שתי מדות של רשעים כיצד? צא ולמד מדתן ואבירם הרשעים שנתכוונו ועשו מחלוקת בין ישראל לאביהם שבשמים, בין אדם לחברו, בין איש לאשתו. מתוך דרכיהם נקבע שם רע לבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות, שנאמר: "הוא דתן ואבירם".34

שבת שלום

מחלקי המים

הערות שוליים

 1. בתחילת פרשת קדושים, ויקרא פרק יט, מנויות מצוות רבות, בלשון קצרה ותמציתית. בפסוק אחד נזכרות שתיים ואפילו שלוש מצוות (עשה או לא תעשה), שחז"ל מונים אותם כמצוות נפרדות, אך ברור שהן מתחברות זו עם זו, על דרך ההשלמה או הניגוד. כך הוא, למשל, בפסוקים: "לֹא־תְקַלֵּל חֵרֵשׁ וְלִפְנֵי עִוֵּר לֹא תִתֵּן מִכְשֹׁל וְיָרֵאתָ מֵּאֱלֹהֶיךָ אֲנִי ה' ", "לֹא־תַעֲשׂוּ עָוֶל בַּמִּשְׁפָּט לֹא־תִשָּׂא פְנֵי־דָל וְלֹא תֶהְדַּר פְּנֵי גָדוֹל בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ", "לֹא־תִשְׂנָא אֶת־אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת־עֲמִיתֶךָ וְלֹא־תִשָּׂא עָלָיו חֵטְא", לֹא־תִקֹּם וְלֹא־תִטֹּר אֶת־בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה' " ועוד. וכך גם הפסוק שלנו: "לֹא־תֵלֵךְ רָכִיל בְּעַמֶּיךָ לֹא תַעֲמֹד עַל־דַּם רֵעֶךָ אֲנִי ה'", שיוצר קשר ברור בין רכילות ולשון הרע ובין "לעמוד על הדם". וכבר זכינו לדון בציווי: "לא תעמוד על דם רעך" והפעם נשלים ונקדיש את הדף לציווי: "לא תלך רכיל בעמך" וננסה להבין מה תוספת יש בו לעומת לשון הרע וציוויים דומים.
 2. ובפרק ט פסוקים ג-ד קובל ירמיהו: "אִישׁ מֵרֵעֵהוּ הִשָּׁמֵרוּ וְעַל כָּל אָח אַל תִּבְטָחוּ כִּי כָל אָח עָקוֹב יַעְקֹב וְכָל רֵעַ רָכִיל יַהֲלֹךְ: וְאִישׁ בְּרֵעֵהוּ יְהָתֵלּוּ וֶאֱמֶת לֹא יְדַבֵּרוּ לִמְּדוּ לְשׁוֹנָם דַּבֶּר שֶׁקֶר הַעֲוֵה נִלְאוּ". להוציא ספר ירמיהו, ולא מצאנו בכל ספרות הנביאים, מי שמשתמש בביטוי זה כסמל להתפוררות החברה וחוסר אמון קיצוני בין אדם לחברו. ראו אמנם הפסוק יחזקאל כב ט: "אַנְשֵׁי רָכִיל הָיוּ בָךְ לְמַעַן שְׁפָךְ דָּם וְאֶל הֶהָרִים אָכְלוּ בָךְ זִמָּה עָשׂוּ בְתוֹכֵךְ". שם נעדר הפועל "הלך" ("רוכל" כשלעצמו איננו תואר שלילי, ראו למשל יחזקאל כז יז), אבל ההקשר של "אנשי רכיל" עם שפיכות דמים מאפשר לצרף גם פסוק זה לנושא שלנו, כפי שמעירים שם פרשני המקרא" רד"ק ומצודות ותרגום המיוחס ליונתן.
 3. ובמשלי כ יט: "גּוֹלֶה סּוֹד הוֹלֵךְ רָכִיל וּלְפֹתֶה שְׂפָתָיו לֹא תִתְעָרָב". הרי לנו הסבר מי הוא הולך רכיל – מי שמגלה סודות. וגם למדנו מכאן מה התכונה הנגדית והחיובית: נאמן רוח ומכסה דבר. ראו פירוש חזקוני על הפסוק המתאר את משה כ"נאמן ביתי" (במדבר יב ז) שמשבח את משה בהשוואה לנביאים אחרים: "ידוע לעולם שראה הוא מכבוד שכינה מה שלא ראו שאר נביאים, שהרי הוא אב לנביאים היה, ולא מצינו שאמר כך וכך ראיתי כמו שעשו כמה נביאים. ועליו אמר שלמה בחכמתו נאמן רוח מכסה דבר". ובלשון מליצית, ראו לשון רמב"ן (ויקרא טז ח) כאשר בא לגלות את סוד השלושים ושלושה של אבן עזרא על שעיר המשתלח: "והנה רבי אברהם נאמן רוח מכסה דבר, ואני הרכיל מגלה סודו שכבר גלו אותו רבותינו ז"ל במקומות רבים" (ראו בדף ולא יזבחו עוד לשעירים).
 4. חומרת הרכילות מצויה בפשטות בפסוק עצמו. רכילות, מלשינות ולשון הרע (קורצא או קורצין בארמית, ראו הסיפור על קמצא ובר קמצא, גמרא גיטין נו ע"א ולהלן במדרש ספרא ורש"י) הם בבחינת עמידה על דם רעך במובן הפשוט ביותר. כך מצאנו גם במשנת רבי אליעזר פרשה ט: "האומר לשון הרע על חברו הרי זה כאילו הורגו, שנאמר: לא תלך רכיל בעמיך לא תעמד על דם רעיך. הקיש הכתוב הולכי רכיל לשופכי דמים". ובזוהר - האדרא זוטא כרך ג (דברים) פרשת האזינו: "לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעיך אני יי' - מאן דעבר על האי רישא דקרא כאילו עבר על כלא" (מי שעבר על ראש הפסוק עבר על כולו). ופירוש אברבנאל לדברים כה יא: "וזהו שאמר שם לא תלך רכיל בעמך לא תעמוד על דם רעך, להגיד שיקרא רוצח הרכיל המסבב את הרציחה והמות בין האחים". ואולי הכי פשוט בלי "כאילו" ובלי "הרי זה", הוא הפסוק ביחזקאל כב ט שכבר הזכרנו לעי: "אַנְשֵׁי רָכִיל הָיוּ בָךְ לְמַעַן שְׁפָךְ דָּם". וכבר הפלגנו בנושא זה בדברינו לא תעמוד על דם רעך. בדף זה נשתדל להתמקד בחצי הראשון של הפסוק: "לא תלך רכיל", אבל הפסוק מציג כאמור שלמות ועניין אחד ולפיכך, נחזור מן הסתם גם על מקורות שהבאנו בדף לא תעמוד על דם רעך.
 5. עכשיו שהפרדנו ומנינו את "לא תלך רכיל" כציווי בפני עצמו, הנה המקור בגמרא לאיסור לשון הרע בכלל, בין אם סופו שפיכות דמים כפשוטו ובין אם סופו כעס ומחלוקת ומריבות והרס החברה. מנין איסור לשון הרע? מ"לא תלך רכיל בעמך". אך ירושלמי פאה פרק א הלכה א מציע מקור אחר: "אזהרה ללשון הרע מניין? ונשמרת מכל דבר רע". ויש שלומדים את איסור לשון הרע מהפסוק  "לא תשא שמע שוא - הרי זה אזהרה למקבל לשון הרע (מכילתא דרבי ישמעאל משפטים - מסכתא דכספא פרשה כ) ויש מהפסוק: "ארור מכה רעהו בסתר" (פרקי דרבי אליעזר פרק נג) ועוד מקורות. לנו כאן חשוב המקור לא תלך רכיל שמאושש את מעמדו כאיסור בפני עצמו ועליו נרחיב מעט.
 6. שני צדדים למטבע ושתי דרכים לקריאת הפסוק: הראשון, ככלל אל תדבר לשון הרע, אבל במקרה של עמידה על הדם (במשמעות של חשש לחיי אדם), אתה חייב להזהיר את חברך שמישהו מתכוון להרע לו. וזה עוד סוג של הצלה, ראו אור החיים בפירושו לפסוק שלנו: "לא תעמוד וגו'. לצד שציווה על הרכילות, התנה בו שלא יעמוד על דם רעך. שאם ראה כת אחת שרוצין לרצוח, חייב להודיעו לבעל דבר כדי שיציל נפשו, ולא יאמר הרי זה רכילות. הא למדת שאם לא גילה אוזן חבירו והרגוהו בטל אזהרת לא תעמוד על דם רעך". וכך גם פירוש חזקוני על הפסוק שלנו: "לא תלך רכיל - אבל אם שמעת עצה על חברך להרגו לא תעמוד על דמו אלא הודע לו העצה". הצד השני של המטבע, שגם אותו כבר ראינו לעיל, הוא: אל תדבר לשון הרע כי היא כמו עמידה על הדם ושפיכות דמים (של מי שמרכלים עליו, שירצח או יירצח). יש כאן גבול דק מאד ויש ללכת בזהירות רבה בין שתי קריאות אלה של הפסוק. מתי זו רכילות ולשון הרע ומתי זו הצלה. דברים דומים מצויים בפסוק אחר בפרשתנו: "לֹא תִשְׂנָא אֶת אָחִיךָ בִּלְבָבֶךָ הוֹכֵחַ תּוֹכִיחַ אֶת עֲמִיתֶךָ וְלֹא תִשָּׂא עָלָיו [חֵטְא" – תוכיח כדי שלא יחטא ותיזהר לא להוכיח מעבר למידה הראויה והמעשית".
 7. הפסוק שלנו עורר מחלוקת בקרב מוני המצוות, האם הוא מכיל מצווה אחת או שתיים (מצוות לא תעשה)? עיקר האזהרה כאן היא "לא תעמוד על דם רעך", מפרש חזקוני, ואילו "לא תלך רכיל" קשורה בה (קשר כפול ולשני צדדים כריב"א לעיל) ואיננה נמנית כמצווה בפני עצמה. כך גם בפירוש בכור שור: "לא תלך רכיל בעמך. כי אז לא תעמוד על דם רעיך, אבל אם תלך רכיל אז תעמוד. ואילו כתב "ולא תעמוד", היה משמע שהיא מצוה לבדה, ועל כרחין מצוה אחת היא: "לא תלך רכיל", כדי שלא תעמוד על דם רעיך". אבל לא כך בספר המצוות לרמב"ם: "והמצוה הש"א היא שהזהירנו מרגל והוא אמרו (קדושים יט) לא תלך רכיל בעמך. אמרו (ספרא) לא תהא רך בדברים לזה וקשה לזה דבר אחר לא תהא כרוכל מטעין דברים והולך. ובכלל לאו זה האזהרה מהוצאת שם רע (כתובו' מו. ועפ"ז מדעות ה"ב)". וכך גם ספר החינוך פרשת קדושים מצוה רלו - שלא לרגל: "שנמנענו מן הרכילות, שנאמר [ויקרא י"ט, ט"ז] לא תלך רכיל. והענין הוא שאם נשמע אדם מדבר רע בחבירו, שלא נלך אליו ונספר לו פלוני מדבר בך כך וכך, אלא אם כן תהיה כונתינו לסילוק הנזקין ולהשבית ריב". ומצווה רלז היא: שלא לעמוד על דם רעים.
 8. מדרש ספרא זה מהווה מקור חשוב ממנו התגלגלה הדרשה למקורות רבים. ההצעה הראשונה שלו שרכיל הוא "רך לזה וקשה לזה", טעונה הסבר. תורה תמימה ואחרים מקשרים אמירה זו לשיטת ר' נתן בגמרא כתובות מו (ראו לעיל) שזו אזהרה לבית דין שלא יהא רק לזה וקשה לזה, היינו של יפלה ביחסו בין שני בעלי הדין. ונראה כאילו מדרש ספרא נקט לשון קצרה. אך אפשר שכוונת מדרש ספרא הוא כפשוטו ואין כאן השמטה או קיצור. מי שנוהג בד-פרצופיות, רך ונח ומנומס עם אנשים מסוימים, וקשה ותקיף (ויהיר) עם אנשים אחרים, גם הוא סוג של הולך רכיל. ועל ההשלכות של הפסוק שלנו על בית הדין, נראה עוד להלן.
 9. ההצעה השנייה של מדרש ספרא ידועה ומקובלת יותר, ראו גם מדרש אגדה (בובר) ויקרא יט טז פרשת קדושים: "לא תלך רכיל. רך לזה וקשה לזה. דבר אחר: לא תהא כרוכל הזה שמביא דברים מזה הבית לזה הבית" ובירושלמי פאה א א: "תני ר' נחמיה: שלא תהא כרוכל הזה מטעין דבריו של זה לזה ודבריו של זה לזה". וכך גם רש"י להלן. אך האם תכונות הרוכל הן כולן שליליות?
 10. עד כאן, הרחבה של מדרש ספרא לעיל, תוך הגדשה של הפועל הל"ך שנלווה תמיד לרכיל.
 11. בחלק זה של פירושו צועד רש"י בעקבות תרגום אונקלוס שמתרגם את הפסוק שלנו: "לא תלך רכיל בעמך - לא תיכול קורצין [קרצין] בעמך", תוך הפניה ברורה לפסוקים בספר דניאל על מלשינות כלפי חנניה מישאל ועזריה: "כָּל קֳבֵל דְּנָה בֵּהּ זִמְנָא קְרִבוּ גֻּבְרִין כַּשְׂדָּאִין וַאֲכַלוּ קַרְצֵיהוֹן דִּי יְהוּדָיֵא" (דניאל ג ח), וכלפי דניאל עצמו: "וַאֲמַר מַלְכָּא וְהַיְתִיו גֻּבְרַיָּא אִלֵּךְ דִּי אֲכַלוּ קַרְצוֹהִי דִּי דָנִיֵּאל" (דניאל ו כה). רש"י מבין שמדובר בסעודה בה המרכל 'לועט' (מלעיט?) דברים בבית מי שמוכן לקבל את רכילויותיו, אכילה שמלווה גם בקריצת עיניים שאומרת הכל בלי להשמיע דברים "שלא יבינו שאר השומעים". לרכילות מתלווה נהנתנות והרגשת עליונות.
 12. וכך מפרש גם רמב"ן: "אבל עיקר לשון הארמית בכאן איננו אלא לשון השמעת קול, ... ודרך הרכילים לבא ברבים או לפני המושל וינהמו בגרונם ויקרצו בעיניהם לרמוז כי שמעו דברים עד שיפצרו בהם ויגידו אותן, על כן נקראים אוכלי קורצין, נוהמים ברמזים". לא רכילות של לחשושים ורמיזות וקריצות, אלא רכילות שבגלוי ובקול רם. וראו עוד פירוש דעת מקרא שקורצין היא מילה באכדית (בבלית) שבנויה משתי מילים akalu kursi שפירושו אכילת חתיכות בשר מגופו של מישהו.
 13. את שני בעלי הדין.
 14. ראו פירוש הרמב"ם למשנה זו: "מכניסין אותן, כלומר את בעלי הדין, לפי שהדיינים נושאין ונותנין בדין כשבעלי הדין בחוץ אחר שכבר שמעו טענותיהם. והטעם בכך כדי שלא יהא משוא פנים לאחד מבעלי הדין, ועוד כדי שלא ידע החייב מי הוא שחייבו כדי שיהיו הדיינים אהובים על הצבור ולא ידע שום אדם מי הוא אשר חייב ומי הוא אשר זכה, ולפיכך אמרו על המגלה את הסוד הזה ומודיע מי הוא המזכה ומי הוא המחייב הולך רכיל מגלה סוד".
 15. כמשנה שראינו לעיל.
 16. נראה שהגמרא הבינה שהדין במשנה הוא בדיבור. אבל סוף סוף, צריך לכתוב את פסק הדין (לא בהכרח לנמק אותו, זה עניין אחר), אז איך יכתבו? מה ההודעה הרשמית שתצא מבית הדין?
 17. ומכסים על כך שבעצם היו חילוקי דעות בבית הדין.
 18. גילוי נאות.
 19. ר' אלעזר מציע לשון פשרה ממנה המבין יבין. ראו פירוש רש"י של שיטה שלישית זו: "מדבריהם נזדכה פלוני - משמע שהיה מחלוקת ביניהם ומתוך דבריהם נזדכה". ומה הועלנו? עכשיו תתחיל חרושת שמועות מי הם הדיינים שחייבו ומי הוא שזיכה??
 20. כאן דלגנו על ניסיונות שונים של הגמרא להסביר את מחלוקת ר' יוחנן וריש לקיש, וקצרנו היישר למסקנת הסוגיה.
 21. נראה כשקר, והתורה אמרה: "מדבר שקר תרחק". אפשר שריש לקיש אינו מתכחש לטיעונו של ר' יוחנן (וגם להצעתו של ר' אלעזר, ראו הערה 19 לעיל), אבל סבור שאיסור שקר גובר על "לא תלך רכיל". ויש סיוע טוב לריש לקיש מהדרשה בויקרא רבה כד ה שמוצא את עשרת הדברות בפרשת קדושים ולא תלך רכיל הוא כנגד לא תענה ברעך עד שקר. כיסוי פסק הדין הוא שקר והוא הליכת רכיל.
 22. עד כאן בדומה לסוגיה בבבלי (או שמא ההפך), להוציא את המילה "כופין" שמחזקת את שיטת ר' יוחנן. אבל ההנמקות לשתי השיטות, שנראה להלן, הן שונות.
 23. המשנה לעיל נראית כסותרת את שיטת ריש לקיש. ונראה גם שבירושלמי אין הבחנה בין אמירה בע"פ ובין כתיבה (הערה 16 לעיל). ולפיכך אין לכאורה לריש לקיש תשובה על סתירה זו. אפשרות אחת היא בכ"ז הבחנה בין דיבור (במשנה) ובין כתיבה. אפשרות אחרת היא שאכן ריש לקיש מציג עמדה שהיא נגד המשנה: "מדבר שקר תרחק" גובר לשיטתו על כל טיעון אחר!
 24. מהות השאלה היא, מסביר פירוש פני משה, מדוע דורש ר' יוחנן שיכפו על דעת המיעוט להצטרף לדעת הרוב, מדוע לא יכתבו בלשון כללית (כדוגמת שיטת ר' אלעזר בבבלי)?
 25. התשובה, כפי שמנסח זאת פירוש ידיד נפש שם: "שאם לא יחתמו כולם, חוששים שמא אחד שזיכה ולא חתם יאמר כמה הייתי רוצה לזכות ולא הניחו לי חבריי. לכן כופים אותו ויחתום".
 26. ונימוקו של ריש לקיש לגילוי נאות הוא על מנת שלא יבוא אדם מבחוץ שחושב כמו דעת המיעוט (שהנדון חייב) ויטען, איך זה שבבית הדין הזה כולם טעו. ומעניין לראות: 1. שדווקא בנוסח הירושלמי לא מופיעה הדעה הפשרנית של ר' אלעזר שמצויה בבבלי והוא שייך לבית המדרש של ר' יוחנן וריש לקיש. האם הבבלי מדייק כאן יותר? 2. שבנוסח התלמוד הירושלמי לא חוזרת הטענה של "לא תלך רכיל". לא רק אצל ריש לקיש מסיבות שכבר הסברנו, אלא גם לא בשיטת ר' יוחנן!
 27. מסודות בית הדין: מה פסק כל דיין, באנו אל סודות בית המדרש. תלמיד היה לרב אמי ש"יצא עליו קול" שהוא מגלה את סתרי בית המדרש אחרי עשרים ושניים שנה, והוציאו רב אמי מבית המדרש ואמא עליו: זה מגלה סודות. מה הסוד הגדול שהיה בבית המדרש והיה צורך לכסותו? רש"י מבאר שהיה זה "דבר לשון הרע". אולי בשעת הכעס אמר תלמיד אחד דברים מגונים על תלמיד אחר (או שמא גם הרב היה בעניין) – דברים שעדיף לשכוח ובוודאי לא לפרסמם ברבים. ולא מצאנו עוד פרשנים שמסבירים מה היה הסוד שם שבגינו נחשב אותו תלמיד להולך רכיל מגלה סוד. אפשר שדובר שם על נושאים שהם בגדר מה שחז"ל אומרים: "אין מגלים אלא לצנועים", או "דבר זה אין לאומרו לפני עם הארץ", מחשש שיפרשו לא נכון את ההלכה, והלך אותו תלמיד וסיפר אותם בשוק. ראו דוגמה בהקשר זה בירושלמי עבודה זרה פרק ב הלכה ז, שיר השירים רבה א "כי טובים דודיך מיין".
 28. עד כאן ציטוט המשנה במסכת בבא מציעא פרק ד משנה י, ראו גם בגמרא בבא מציעא נח ע"ב ובירושלמי בבא מציעא פרק ד הלכה ז, ובדברינו אונאת דברים בפרשת בהר.
 29. התוספת "ואומר" היא של תנא דבי אליהו שמוסיף, מה שאין במשנה ובתלמודים, שהזכרת העבר לבעל תשובה או לגר היא בבחינת "לא תלך רכיל בעמך.
 30. גילוי הקץ הוא בבחינת "הולך רכיל מגלה סוד" ויעקב אבינו הוא הראשון (השני) בשרשרת מי שרצו לגלות את הקץ! ראו דרשה זו גם בתנחומא פרשת ויחי סימן ח: "מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח (איוב יב) - מדבר ביצחק ויעקב ששניהם בקשו לגלות מסטורין של הקב"ה. יצחק כתיב בו: ויקרא את עשו בנו הגדול - בקש לגלות לו את הקץ והעלים הקב"ה ממנו. יעקב בקש לגלות לבניו את הקץ, שנאמר: ויקרא יעקב אל בניו ... קרא לבניו לעשותן בני חורין ולומר להם היכן דיתיקי שלהן והאוני שלהן... נגלה עליו הקב"ה אמר לו: לבניך אתה קורא ולי לא?... אמר הקב"ה: כבוד אלהים הסתר דבר כבוד מלכים חקור דבר (משלי כה ב) - אין המידה הזו שלך, הולך רכיל מגלה סוד ונאמן רוח מכסה דבר". ראו דברינו קריאת שמע וגילוי הקץ בברכת יעקב בפרשת ויחי.
 31. בניגוד למדרשים שבזכות ארבעה דברים נגאלו ישראל ממצרים ובהם "שלא אמרו לשון הרע" (שיר השירים ד א), עומדות הדרשות על הפסוק: "אכו נודע הדבר". ראו למשל שמות רבה (שנאן) פרשת שמות פרשה א: "כיון ששמע כך נתירא מלשון הרע. ויאמר אכן נודע הדבר ... היה משה מהרהר בלבו ואומר: מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות? כיון ששמע דבריו, אמר: לשון הרע יש ביניהם, היאך יהיו ראויים לגאולה? לכך אמר: אכן נודע הדבר, עתה ידעתי באי זה דבר הם משתעבדים". כך גם בתנחומא, רש"י על הפסוק ועוד. ראו גם פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) שמות ד יח: " ... ועדיין לא הגעת לתורת איש, ואתה בטוח על ממשלת בת פרעה, והנה אנחנו מודיעים לך אפילו קיסי עריסתך, שאתה בן יוכבד, ואתה מחרף ומגדף את דגון אלוהו של פרעה, ואתה שופך דמים. כיון ששמע משה אמר הולכי רכיל יש בישראל והם מקוים לישועה, אברח לי מתוכם, היינו דכתיב ויברח משה מפני פרעה".
 32. נסביר. מדובר בסיפור שמובא במסכת הוריות יג ע"ב, בו רבן שמעון בן גמליאל התקין סידורי כבוד חדשים בבית המדרש, ור' מאיר (חכם) ור' נתן (אב בית דין) בקשו לבייש אותו בכך שלמחרת יציעו לדון במסכת עוקצין שהיא פחות שכיחה בבית המדרש ורשב"ג אם לא ידע לדון בה – יבויש. שמע זאת ר' יעקב בן קודשי וישב ולמד את מסכת עוקצין בקול עד ששמע רשב"ג ולמחרת ידע היטב את המסכת (והוציא את ר' מאי ור' נתן מבית המדרש. ראו הסיפור במקור בגמרא הוריות וכן בדברינו שועל, עקרב שרף וגחלי אש בדפים המיוחדים. החידוש בתשובת הגאונים כן הוא שרבי יעקב עשה דבר זה משום "לא תלך רכיל". משמע שיש הליכת רכיל חיובית כפי שכבר ראינו בפירוש ריב"א לעיל (לבייש מישהו ולהלבין פניו ברבים הרי זה כמו לשפוך את דמו). ועוד הליכת רכיל חיובית נראה להלן.
 33. מקור דרשה זו הוא בתנא דבי אליהו רבה (איש שלום) פרשה יח. הרוכל שלעיל ראינו שהולך ממקום למקום ומפיץ לשון הרע ומיני רכילות, הופך כאן לתלמיד חכם שיש באמתחתו "מכל אבקת רוכל", "מאה מיני בשמים" והוא בקיא במקרא, משנה ועוד. ראו ההספד על ר' אלעזר בן ר' שמעון במדרש ויקרא רבה ל א בפרשתנו: "כד דמך ר' אלעזר בר' שמעון היה דורו קורא עליו: מי זאת עולה מן המדבר כתימרות עשן מקוטרת מור ולבונה מכל אבקת רוכל. מהו מכל אבקת רוכל? אלא דהוה קריי ותניי ופייטן ודרשן". וראו גם שבחו של ר' אלעזר בן עזריה, מפי ר' יהודה הנשיא, באבות דרבי נתן נוסח א פרק יח: "לרבי אלעזר בן עזריה קרא לו קופה של רוכלים. ולמה היה רבי אלעזר דומה? לרוכל שנטל קופתו ונכנס למדינה ובאו בני המדינה ואמרו לו: שמן טוב יש עמך. פולייטין יש עמך. אפרסמון יש עמך ומוצאין הכל עמו. כך היה רבי אלעזר בן עזריה בזמן שתלמידי חכמים נכנסו אצלו. שאלו במקרא אומר לו במשנה אומר לו במדרש אומר לו בהלכות אומר לו באגדות אומר לו. כיון שיצא מלפניו הוא מלא טוב וברכה". ואם נרצה לחזור ולהפוך בזכותו של יעקב אבינו, שלעיל ראינו שננזף שהוא "רכיל מגלה סוד" הנה שיר השירים רבה פרשה ג: "מכל אבקת רוכל, זה יעקב אבינו, שהיתה מטתו שלמה לפניו ולא נמצא בהן פסולת". סוף דבר, הולך רכיל יכול גם להיות דבר חיובי. אפשר ללכת מכפר לכפר ומבית לבית ולספר לשון הרע ורכילות, ואפשר גם ללכת מבית לבית ולדרוש בשלום השכנים, ולשאול אם הם זקוקים לדבר מה, ולשוחח בדברי תורה, חכמה ורעות.
 34. שתי פנים שנחלקים לארבע מדות בלא תלך רכיל. ויש לעיין עוד במדרש זה ונשמח לשמוע לקח טוב משואבי המים. ובפרט כיצד ניתן לדרוש "לא תלך רכיל" לחיוב. ניחא הפסוק בשיר השירים: "מְקֻטֶּרֶת מוֹר וּלְבוֹנָה מִכֹּל אַבְקַת רוֹכֵל", אבל כיצד ניתן לדרוש לחיוב את הפסוק "לא תלך רכיל בעמך" על תלמידי חכמים שרוכלים את חכמתם בכל מקום שהם הולכים אליו. מה נעשה עם המילה "לא"?

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה