רשימת הנושאים

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  עשויה להיות שבת פרשת שקלים, לעתים שושן פורים. אך לעתים תהיה שבת רגילה

 • הפטרה
   

  מפטירים במל"א פרק ה מפסוק כו ("וה' נתן חכמה לשלמה כאשר דבר לו") עד ו יג ("ולא אעזֹב את עמי ישראל").

 •