רשימת הנושאים

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  שבת פרשת מקץ היא על-פי רוב גם שבת חנוכה (כאשר ישנן שתי שבתות בחג החנוכה, תהיה זו השבת השנייה של חנוכה), אך במקרים נדירים תחול שבת זו בד' בטבת (יום לאחר היום האחרון של חנוכה).

 • הפטרה
   

  הפטרת הפרשה היא במלכים א', מפרק ג פסוק טו ("וייקץ שלמה והנה חלום") עד הפסוק הראשון של פרק ד ("ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל").

  זוהי, כאמור, הפטרה נדירה מאד, מפני שברוב השנים שבת זו היא שבת חנוכה, לה ישנה הפטרה מיוחדת.

 •