רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "או שאת או ספחת או בהרת" – שאת זו בבל, על שום "ונשאת המשל הזה על מלך בבל" (ישעיה יד ד)… ספחת זו מדי, שהעמידה המן הרשע ששך עמה כנחש, על שום "על גחנך תלך" (בראשית ג יד). בהרת זו יון, שהייתה מחברת בגזרותיה ואומרת להם לישראל: כתבו על קרן השוֹר שאין להן חלק באלהי ישראל. נגע צרעת זו אֱדום, שבאת מן כוחו שלזקן, על שום "והיה בעור בשרו לנגע צרעת". לפי שבעוה"ז הכהן רואה את הנגעים אבל לעתיד לבוא אמר הקב"ה אני מטהר אתכם, הה"ד "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם"

  (ויקרא רבה, פרשה טו פסקה ט)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בשנה פשוטה תהיה תמיד מצורפת לפרשת מצֹרע ובשנה מעוברת – תמיד נפרדת. לפעמים שבת מברכין חודש אייר, אך לרוב תהיה שבת הראשונה של חודש אייר ולעתים קרובות שבת ור"ח.

  בשנה מעוברת לפעמים היא פרשת החודש. וכשחל ר"ח ניסן בשנה מעוברת בשבת, לעולם הוא שבת תזריע, ר"ח ופרשת החודש.

 • הפטרה
   

  בשבת שבה אין קריאה מיוחדת, ההפטרה של פרשת תזריע היא "ואיש בא מבעל שָלִשה ויבא לאיש האֱלֹהים לחם בכורים" (מל"ב ד מב – ה יט).

 • פיוט
   

  וידבר / אל שוכן מעונים

  ביאור טומאה וטהרה לרועה אמונים

  גד ולִמֵּד לנבונים לגונן בנים

  בגאוה אפיקי מגנים

  [ברוך אתה ה' מגן אברהם]

  דבר אל / דורשי פיקוד איום

  המבשרים אל ישועתו מיום אל יום

  וסופרים ימי טֻמאת נדה יום אחר יום

  חיים כֻלכם היום

  [ברוך אתה ה' מחיה המתים]

  וביום השמיני / זכר יִמֹּלוּ ולרֹב יפרוצו

  חק בדמי טהרה יעלוצו

  טוב יפיקו וידוצו

  ואת אלהי ישראל יעריצו

  [ונעריצך ונקדישך]

  ושלשלים יום ושלשת ימים / ימנו הודיעי

  כשֵירה לטהר מטינוף השמיעי

  לאכילת שלוש סעודות שיעשועי

  וישבתו העם ביום השמיני

  (שבעתה לשבת פרשת תזריע, המחזור הגדול, מתוך 'מחזורי שבעתות לסדרים לפרשות', בעריכת שולמית אליצור, עמ' 212-213)

 •