רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "ויביאֶהָ האֹהלה שרה אמו" (בראשית כד טז) – כל ימים שהיתה שרה קַיֶּמת, היה ענן קשור על פתח אָהֳלהּ, כיון שמתה, פסק אותו הענן, וכיון שבאה רבקה, חזר אותו ענן. כל ימים שהיתה שרה קַיֶּמת, היו דלתות פתוחות לרְוָחה, וכיון שמתה שרה, פסקה אותה הרְוָחה, וכיון שבאה רבקה, חזרה אותה הרְוָחה. כל ימים שהיתה שרה קַיֶּמת, היתה ברכה משולחת בעיסה, וכיון שמתה שרה, פסקה אותה הברָכה, כיון שבאה רבקה, חזרה. כל ימים שהיתה שרה קַיֶּמת היה נר דלוק מלילי שבת ועד לילי שבת, וכיון שמתה פסק אותו הנר, וכיון שבאה רב קה, חזר.

  (בראשית רבה פרשה ס, פסקה טז)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לעתים תהיה זו שבת מברכים חודש כסלו

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת חיי שרה היא במלכים א' פרק א מפסוק א ("והמלך דוד זקן בא בימים") עד פסוק לא ("יחי אדני המלך לעולם").

 • פיוט
   

  מעשה הרעה מצליח מהרה

  יסכה עד תשעים להוליד אֵחֲרה

  נפש יקרה באותות ומופתים עֵברה

  ונפש שוקקה מיד אֵחמה והרה

  סיח חָכמה פתורה לקוניה

  אין זכרון לראשונים זו הגר ובניה

  עָרמה ובינה תעֹז למביניה

  וגם לאחרונים זו קטורה והמוניה

  (קדושתא לפרשת חיי שרה לר' שמעון הכהן בר' מגס, בתוך 'שירה של פרשה', עמ' 53)

   

 •