רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  רבותינו אומרים: קשה לפני הקב"ה לגזֹר מיתה על הצדיקים, מנַּיִן? שנאמר: "יקר בעיני ה' המותה לחסידיו" (תהלים קטז טו). תדע לך: כך היה צריך לומר למֹשה: "הנה אתה מת", ולא אמר כך, אלא הניח אותו ותלה המיתה בימים, מנַּיִן? ממה שקרינו בענין: "הן קרבו ימיך למות"

  (דברים רבה וילך, פרשה ט פסקה א)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  בשנים בהם נצבים וילך נפרדות שבת פרשת וילך תהיה השבת הראשונה בשנה החדשה ותקרא שבת שובה. שבת האזינו תחול בין יום הכיפורים לסוכות.

  בשנים שפרשות נצבים ווילך מחוברות, תהיה שבת זו האחרונה בשנה היוצאת (ואחרונה בשבע הנחמות)

 • הפטרה
   

  לפרשה זו אין הפטרה השייכת לענייני הפרשה, כיוון שמצב שבו פרשת "וילך" נקראת בנפרד (מפרשת "נצבים") היא תהיה שבת שובה, וממילא יקראו בה את הפטרת שבת שובה, וכאשר היא מחוברת לפרשת נצבים תהיה זו השבת האחרונה של שבע שבתות הנחמה (ויקראו בה את ההפטרה האחרונה של שבע שבתות הנחמה, "שוש אשיש").

 • פיוט
   

  ואז כפץ צור לענו 'הן קרבו ימיך למות'

  אחזתו חיל ורעדה ואימות

  וזיע אחזתו ומהומות, ונם: החייני, הצור תמים, ולא אמות!

  ומה בצע כי אמות?

  נהגני עלמות – וקיימני בעולמות

  ענניך הֻקפתי על כסא דמות

  ואחזתי פני כסא וסִדרתי חָכמות,

  ופה אל פה עמך דִברתי – ואיך אמות?

  (מתוך הסילוק 'מי גבר יחיה', בתוך הקדושתא לפרשת "וזאת הברכה", מאת ר' אלעזר ברבי קליר)

 •