רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  "יערֹף כמטר לקחי", אין לקחי אלא דברי תורה, שנאמר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" (משלי ד ב), ואומר: "קחו מוסרי ואל כסף" (משלי ח י), ואין מוסר אלא דברי תורה, שנאמר: "שמע בני מוסר אביך ואל תטֹש תורת אמך" (משלי א ח), ואומר: "שמעו מוסר וחכמו ואל תפרעו" (משלי ח לג), ואומר: "החזק במוסר אל תרף" (משלי ד יג), ואומר: "קחו עמכם דברים ושובו" (הושע יד ג), ואין דברים אלא תורה, שנאמר: "את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם" (דברים ה יט).

  (ספרי דברים פרשת האזינו, פסקא שו, מהד' פינקלשטיין עמ' 335)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  ברוב המקרים תחול פרשת האזינו בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים (ורבים מקשרים עקב כך את תוכחת האזינו לשבת שובה), אך בשנה שבה ישנה שבת גם בין יום כיפור לסוכות, פרשת השבוע של שבת זו תהיה האזינו,  ושבת שובה תחול בפרשת וילך.

 • הפטרה
   

  ההפטרה הפרשה היא, אצל האשכנזים והספרדים, שירת דוד (שמואל ב' פרק כב). התימנים קוראים יחזקאל מפרק יז פסוק כב ("כה אמר ה' אלהים ולקחתי אני מצמרת הארז") עד סוף פרק יח ("כי לא אחפוץ במות המת נאם ה' אלהים והשיבו וחיו"). יש להדגיש שזוהי הפטרת פרשת השבוע, וכאשר פרשת האזינו חלה בשבת שובה (דבר שכיח מאד) תיקרא, כמובן, הפרשת שבת שובה (ראה שבת שובה)

 • פיוט
   

  האזינו השמים אדר צפצופי

  בדת אשר לימד מאלפי

  ותשמע הארץ אמרי פי

  יערֹף כמטר געיית קשב

  דרישתי ירצה אל ויסיר כל עצב

  כשעירים עלי דשא וכרביבים עלי עשב

  כי שם ה' הגו תהגו בחבורתנו

  ותנו כבוד למגביהנו – הבו גֹדל לאלֹהינו

  (יוצר לפרשת האזינו מתוך פיוטי ר' יהודה בר' בנימין, עמ' 269)

 •