רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  אז ישיר משה, זהו שכתוב: "ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו" (תהלים קו יב), אמר ר' אבהו: אע"פ שכתוב כבר שהאמינו עד שהיו במצרים, שנאמר: "ויאמן העם" (שמות ד לא), חזרו ולא האמינו, שנאמר: "אבותינו במצרים לא השכילו נפלאותיך" (תהלים קו ז), כיון שבאו על הים וראו גבורתו של הקב"ה היאך עושה משפט ברשעים כמו שאתה אומר: "ותאחז במשפט ידי" (דברים לב מא) ושקע את מצרים בים, מיד "ויאמינו בה'" (שמות יד לא), ובזכות האמנה שרתה עליהם רוח הקודש ואמרו שירה, זהו שכתוב "אז ישיר משה ובני ישראל", ואין אז אלא לשון אמנה שנאמר: "ויהי מאז הפקיד אותו בביתו" (בראשית לט ה) וכתוב: "וכל יש לו נתן בידו" (בראשית לט ד) הוי "ויאמינו בדבריו ישירו תהלתו" (תהלים קו יב).

  (שמות רבה פרשה כג פסקה ב)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  לעתים רחוקות שבת שלפני ט"ו בשבט.

 • הפטרה
   

  ההפטרה אצל האשכנזים היא שופטים מפרק ד פסוק ד ("ודבורה אשה נביאה אשת לפידות") עד סוף פרק ה ("ותשקֹט הארץ ארבעים שנה"). הספרדים קוראים רק את פרק ה ("ותשר דבורה וברק בן אבינֹעם"). התימנים מתחילים בפסוק שלפני האחרון בפרק ד, פסוק כג ("ויכנע אלֹהים ביום ההוא את יבין מלך כנען"), ומסיימים גם הם בפסוק האחרון של פרק ה ("ותשקֹט הארץ ארבעים שנה").

 • פיוט
   

  [ועל זאת]

  אידרתי מי כמוך באלים

  כקרעת ים שנים עשר שבילים

  בשובך להצילי ממלכות ישמעאלים

  יפארוך יונקים ועוללים

  בגילה

  [מי כמֹכה]

  פלא בעשותך לתמימים בהשתלחם

  נקמות נקמת בבני חם

  יצאת ליִשעם ולהיטיב נוחם

  מִהַרְתָּ לפניהם שני רועים לשלחם

  נא הופיע שנית להשליחם

  זה צור ישענו

  (יוצר לפרשת בשלח, פיוטי רבי יהודה בירבי בנימין, עמ' 146)

 •