רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  בתורתו של ר' מאיר מצאו כתוב: "והנה טוב מאד" – והנה טוב מות, אמר ר' שמואל בן נחמני: רכוב הייתי על כתפו של זקני ועולה מעירו לכפר חנן דרך בית שאן, ושמעתי את ר' שמעון בן אלעזר יושב ודורש בשם ר' מאיר: "הנה טוב מאד" – הנה טוב מות.

  (בראשית רבה פרשה ט פסקה ה)

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  שבת פרשת בראשית לעולם תהיה השבת האחרונה של חודש תשרי ולכן גם שבת מברכים חודש מרחשוון, ולעתים תחול בערב ראש חודש מרחשוון.

 • הפטרה
   

  הפטרת פרשת בראשית היא ישעיה פרק מב. התימנים מתחילים בפסוק א ("הן עבדי אתמָך בו בחירי רצתה נפשי"), הספרדים והאשכנזים בפסוק ה ("כֹּה אמר האל ה' בורא השמים ונוטיהם"). התימנים מסיימים בפסוק טז ("אלה הדברים עשיתִם ולא עזבתים"), הספרדים בפסוק כב ("ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר") והאשכנזים מסיימים בפסוק י בפרק מג ("לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה").

 • פיוט
   

  ועוד בשישי בראת אדם מן האדמה / וכאחד מבני אלים נדמה

  וחטא… ולדין הובא באימה /  ובשתים עשרה עם דמדומי חמה קדמה השבת

  ודינו נגמר לעבוד את האדמה / ומזמור שיר ליום השבת להנעימה

  וגם להודות לצייר אשר פעולתו שלמה

  (קרובה לפרשת בראשית, פיוטי יניי, עמ' 88)

   

 •