רשימת הנושאים

 • פתיחתא
   

  אמר ר' ברכיה בשם ר' אבא בר כהנא: בזכות "ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויקרא כג מ) אני נגלה לכם ראשון, ופורע לכם מן הראשון, ובונה לכם את הראשון, ומביא לכם את הראשון. אני נגלה לכם מן הראשון, זה הקב"ה, דכתיב: "אני ה' ראשון" (ישעיה מא ד), ופורע לכם מן הראשון, זה עשו הרשע, דכתיב: "ויצא הראשון אדמוני" (בראשית כה כה), ובונה לכם את הראשון, דכתיב: " כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו" (ירמיה יז יב), ומביא לכם את הראשון, זה משיח, דכתיב ביה: "ראשון לציון הנה הנם ולירושלים מבשר איתן" (ישעיה מא כז).

 • מועד
  מיקום בלוח השנה 

  חג הסוכות הוא הרגל הראשון בשנה, וחל בין ט"ו תשרי לכ"א בו, היום האחרון הקרוי הושענא רבה.

 • הפטרה
   

  ההפטרה ביום טוב הראשון של סוכות היא בזכריה יד מפסוק א ("הנה יום בא לה' וחולק שללך בקרבך") עד הפסוק האחרון של הפרק, ובעצם של הספר כולו ("ולֹא יהיה כנעני עוד בבית ה' צבאות ביום ההוא").

  בשבת שבתוך החג (הקרויה שבת חול המועד) קוראים ביחזקאל מפרק לח פסוק יח ("והיה ביום ההוא ביום בוא גוג על אדמת ישראל") עד פרק לט פסוק ("וגם שם עיר המונה וטִהרו הארץ").

 • פיוט
   

  יודעי תרועה כחֻקָּה ומצוה ומצות סוכה מקיימים בחדוה

  קומה וגאלם להשלים תאוה לתת לכם אחרית ותקוה

  המונכם אשובב לציון בּרִנָּה לחדש כקדם נעורים וְעֶדְנָה

  ולָחֹג בביתי כחוקה נכונה בחג האסיף בצאת השנה

  ורַעֲיָה דחופה פדות מְיַחֶלֶת במצות סוכה מתהללת

  למענה תקים מלאת משאלת את סוכת דוד הנופלת

  (שירי הקֹדש לר' יהודה הלוי, פיוטים לסוכות פיוט פה, עמ' 195-196)

 •