מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

וכן משה לִמֵד תורה לישראל והדריכן למצות ונתן להם סדרי תורה ופרשיות שקוראים בהם בכל שבת ובכל חודש וחודש ובכל מועד והם מזכירים אותו בכל פרשה ופרשה (מדרש תנחומא פרשת כי תשא סימן ג).
הקניא להם לישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד, שנאמר: "וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל". עזרא תיקן להם לישראל שיהיו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה (מסכת סופרים פרק י הלכה א).
רבי יהושע בן לוי היה לַמּוּד לשמוע פרשה מבן בנו בכל ערב שבת. פעם אחת שכח ונכנס לרחוץ במרחצאות של טבריה. והיה מסתמך על כתפו של ר' חייא בר בא. נזכר שלא שמע פרשתו מבן בנו וחזר ויצא לו. מה היה? רבי דרוסאי אמר: כך היה. רבי לעזר בי רבי יוסי
אומר: מופשט בגדיו היה. אמר לו ר' חייא בר בא: ולא כן לימדתני רבי: אם התחילו במרחץ אין מפסיקים? אמר לו: חייא בני, קלה היא בעיניך שכל השומע פרשה מן בן בנו, כאילו הוא שומעה מהר סיני! ומה טעמא? "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה'
אלהיך בחורב". (תלמוד ירושלמי מסכת שבת פרק א הלכה ב)
"וישמעו את קול ה' אלהים מתהלך בגן לרוח היום" – יש מדרשי אגדה רבים וכבר סדרום רבותינו על מכונם בבראשית רבה (יט ז) ובשאר מדרשות. ואני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא ולאגדה המיישבת דברי המקרא דבר דבור על אופניו (רש"י בראשית פרק ג פסוק ח).

ט״ו בשבט

פתיחתא

רבי זעירה, רבי אילא, רבי לעזר בשם רבי הושעיה: אחד אמר: כבר יצאו רוב גשמי שנה כולה וכבר רובה של תקופה מבחוץ, ואחר אמר: עד כאן הם חיים ממי השנה שעברה מיכן ואילך הם חיים ממי השנה הבאה.

(ירושלמי ראש השנה פרק א הלכה ב)

מועד

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות, החל בחמשה עשר לחודש שבט. המקור לכך הוא במסכת ראש השנה פרק א משנה א, בה חולקים בית שמאי ובית הלל בנוגע לתאריך בו חל ראש השנה לאילנות. לפי בית שמאי, התאריך הוא א' בשבט. ולדעת בית הלל, טו בחודש. דעת בית הלל היא שנקבעה להלכה.

פיוט

אָז יְרַנֵּן עֵץ הַיְעָרִים

לִפְנֵי אֵל אַדִּיר אַדִּירִים

יָעִיר זְמִירוֹת וְשִׁירִים

אָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ

יִתְפָּאַר אֵל חַי צוּרֵנוּ וּשְׁמוֹ יִתְקַדָּשׁ

 

בָּרוּךְ אֵל שׁוֹכֵן עֲרָבוֹת

הַבּוֹרֵא נְפָשׁוֹת רַבּוֹת

וּבָרָא אִילָנוֹת טוֹבוֹת

אָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ

יִתְפָּאַר אֵל חַי צוּרֵנוּ וּשְׁמוֹ יִתְקַדָּשׁ

 

רָם אֵל בִּשְׁמֵי מְעוֹנִים

בָּרוּךְ מְבָרֵךְ הַשָּׁנִים

מַצְמִיחַ עִנְּבֵי גְפָנִים

אָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ

יִתְפָּאַר אֵל חַי צוּרֵנוּ וּשְׁמוֹ יִתְקַדָּש

 

כַּבְּדוּ אֵל בָּאוּרִים

הִגְדִּיל עֲנָפִים וּזְמִירִים

וּבָרָא זֵיתִים וּתְמָרִים

אָשִׁיר שִׁיר חָדָש

יִתְפָּאַר אֵל חַי צוּרֵנוּ וּשְׁמוֹ יִתְקַדָּש

 

יִתְבָּרַךְ חַי דָּר מְעוֹנָה

מַצְמִיחַ פְּרִי תְּאֵנָה

נוֹדֶה לוֹ בְּשִׁיר וּרְנָנָה

אָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ

יִתְפָּאַר אֵל חַי צוּרֵנוּ וּשְׁמוֹ יִתְקַדָּשׁ

 

אָז יְרַנֵּן עֵץ הַיְעָרִים

לִפְנֵי אֵל אַדִּיר אַדִּירִים

הַלְּלוּ אֵל חַי בִּזְמִירוֹת

הַמַּגְדִּיל עַל מֵי נְהָרוֹת

רִמּוֹנִים וּמִינֵי פֵרוֹת

אָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ

יִתְפָּאַר אֵל חַי צוּרֵנוּ וּשְׁמוֹ יִתְקַדָּשׁ

 

חִזְקוּ לְבָבוֹת שׁוֹבֵבוֹת

שִׂמְחוּ בָּנִים עִם הָאָבוֹת

כֹּה נִזְכֶּה לְשָׁנִים רַבּוֹת

אָשִׁיר שִׁיר חָדָשׁ

יִתְפָּאַר אֵל חַי צוּרֵנוּ וּשְׁמוֹ יִתְקַדָּשׁ

("אז ירנן", פיוט לט"ו בשבט מאת המחבר ה"בן איש חי", ר' יוסף חיים, מתוך הרפטואר של יהדות מרוקו, מצוי באתר הפיוטים "הזמנה לפיוט")

 

 

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה