רשימת הנושאים

  • פתיחתא
     

    אמר רבו שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ שבהן בנות ירושלים יוצאות שאולין, שלא לבייש את מי שאין לו…" (משנה תענית ד ח)

  • מועד
    מיקום בלוח השנה 

    תמיד לאחר שבת פרשת ואתחנן. אם חל בשבת, אין משנים את היום (בדומה לט"ו בשבט)