מועדי ישראל

חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
פסח
ליל הסדר
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
פורים
מגילת אסתר
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
סוכות
קהלת
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
ליל הסדר
שיר השירים
פסח
שבת הגדול
שבת וראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
שבת וראש חודש
שבועות
מגילת רות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת וראש חודש
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
יום ירושלים
ל״ג-בעומר
יום העצמאות
יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
שבת וראש חודש
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט״ו בשבט
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב

פתיחה לקדיש לחללי מערכות ישראל

עדכון אחרון: 09/06/2015

עיבוד על פי "פתיחה לקדיש אחר מטתם של הרוגי ארץ ישראל" לש"י עגנון
מלך בשר ודם שיוצא למלחמה, ספק אוהב את חייליו ספק אינו אוהב אותם, ספק הם חשובים בעיניו ספק אינם חשובים בעיניו. נהרג אחד מהם, מעמידים אחר במקומו ואין המלך מרגיש בחסרונו. שכל המלכים והמדינות יש להם צבאות גדולים וחיילים הרבה.
אבל מלך מלכי המלכים הקב"ה, מלך חפץ חיים אוהב שלום ורודף שלום ובחר בנו מכל העמים ואנו מעטים. נפל חס ושלום אחד מישראל, אין לו הרבה להעמיד במקומו ונתמעטה כביכול מלכותו יתברך.
לפיכך מתפללים אנו ואומרים אחר כל מת מישראל: "יתגדל ויתקדש שמיה רבה".
"יתגדל" – יגדל כוח השם בעולם ולא יפחת.
"ויתקדש" – יתעלה שמו בעולמות שברא ברצונו ולא נירא ולא נפחד.
"וימליך מלכותיה" – שתתגלה ותראה מלכותו בשלמות ושוב לא יתמעט ממנה חס ושלום.
"בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל" – במהרה ובזמן קרוב יבוא שלום בעולם, ברכה, שירות ותשבחות ונחמה גדולה בעולם.
כך אנו מתפללים ואומרים אחר כל אדם מישראל שמת ונפטר מן העולם. קל וחומר על אחינו ואחיותינו, הנאהבים והנעימים, בני ציון היקרים, הרוגי ארץ ישראל, שנשפך דמם על כבוד שמו יתברך ועל עמו ועל ארצו ועל נחלתו. שכל הגר בארץ ישראל הוא מחייליו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, שהפקידו המלך שומר בארמון שלו. נהרג אחד מחייליו של המלך, כביכול אין לו אחרים להעמיד במקומו.
לפיכך, אחינו כל בית ישראל, כל המתאבלים באבל הזה, נכווין את לבנו לאבינו שבשמים, צור ישראל וגואלו, ונתפלל ונאמר לו: "יתגדל ויתקדש שמיה רבה. בעלמא דברא כרעותיה וימליך מלכותיה ויצמח פורקניה ויקרב משיחיה". ונזכה ונחיה ונראה בתקומת ישראל ובנחמת ציון ובניין ירושלים.
והעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל העולם כולו, ונאמר אמן.

לנוסח המלא והמקורי ראה פתיחה לקדיש: אחר מטתם של הרוגי ארץ ישראל. ש"י עגנון, סמוך ונראה

פרקי תהילים ליום הזיכרון
פרק ד' "בקראי ענני אלקי צדקי …"
פרק טו' "ה' מי יגור באהלך …"
פרק כג' "ה' רועי לא אחסר …"
פרק מב' "כאיל תערוג על אפיקי ים …"
פרק מו' "אלקים לנו מחסה ועוז …"
פרק סה' "לך דומיה תהילה …"
פרק פד' "מה ידידות משכנותיך ה' צבאות …"
פרק פה' "רצית ה' ארצך …"
פרק קיא' "אודה את ה' בכל לבב …"
פרק קכו' "בשוב ה' את שיבת ציון …"
מחלקי המים

הערות שוליים

האתר פתוח לגלישה חופשית ואינו דורש רישום. נשמח לשמוע לקבל הערות והארות מכל המבקרים באתר.

בנוסף, דפי פרשת השבוע והמועדים המתחדשים נשלחים במייל לכל המעוניין ומועלים במקביל לאתר.

להצטרפות לרשימת התפוצה