מועדי ישראל

חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
שבת החודש
ראש חודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
ראש חודש
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש
מגילת רות
שבועות
ראש חודש
יום ירושלים
ל"ג בעומר
יום העצמאות
יום הזכרון לחללי מערכות ישראל
יום הזכרון לשואה ולגבורה
שביעי של פסח
שיר השירים
ליל הסדר
פסח
שבת הגדול
ראש חודש
שבת החודש
שבת פרה
מגילת אסתר
פורים
שבת זכור
שבת שקלים
ט"ו בשבט
ראש חודש
חנוכה
טל ומטר
שמיני עצרת ושמחת תורה
קהלת
סוכות
יום הכיפורים
שבת שובה
ראש השנה
ט"ו באב
תשעה באב
ראש חודש

נוסחים לתפילת נחם

תשעה באב, תשע"ט

עדכון אחרון: 13/08/2019

מים ראשונים: כבר אמרו חז"ל במקומות רבים שאל לו לאדם להוציא דבר שקר מפיו, וכך גם בעומדו בתפילה לפני הקב"ה ומבקש: "ושפתי מדבר מרמה". זאת ועוד, אם שמע הקב"ה לתפילתו ונעתר לבקשתו, גם אם חלקית, ונתן לו מתנה גדולה, היאך יכפור בטובה וימשיך למלל את אותם מילים קודם שזכה באותה מתנה?1 ואם תאמר: נוסח תפילת אבותינו בידינו ואנו אומרים מה שהם אמרו מתוך שאנו מעלים בזכרוננו את הקורות אותם, הלו דבר פשוט וברור הוא שזכותו וחובתו של דור להתפלל מתוך המיית לבו. וזהו שימור מנהג האבות הנכון: מה הם התפללו מתוך רגשותיהם ומצבם, אף כך הבנים. ומה תעכר רוחם כאשר יראו שהבנים שזכו אינם מכירים בטובה שהם התפללו וייחלו לה, ומה ישמח ליבם כאשר הם רואים שבניהם זכו לשיבת ציון ומודים על כך לקב"ה.

נוסח עמוס חכם

רחם ה' אלוהינו עלינו ועל ישראל עמך ועל ירושלים עירך הנבנית מהריסותיה ועל ארצך ונחלתך אשר רשעי גויים זוממים רע עליה. ולישראל עמך נתתה נחלה ולזרע ישורון ירושה הורשתה, על הרוגי עמך ישראל שניספו בידי הצרים הצוררים, ציון במרר תבכה וירושלים תתן קולה; לבי לבי על חלליהם מעי מעי על הרוגיהם; נקום ה' אלוהינו את דמם ושמור והגן על נחלתך; נערה ה' אלוהינו מעפרה והקיצה מארץ דוויה ופרוש עליה ועלינו סוכת שלומך, אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, ככתוב על יד נביאך "ואני אהיה לה נאום ה' חומת אש סביב ולכבוד איה בתוכה, ברוך אתה ה' מנחם ציון ובונה ירושלים

נוסח פרופ' אלימלך אוארבך

רַחֵם ה' אֶלֹהֵינוּ  בְּרַחֲמֶיךָ הָרַבִּים וּבַחֲסָדֶיךָ הַנֶאֱמָנִים עָלֵינוּ וְעַל עַמְךָ יִשְרָאֵל וְעַל יְרוּשָלַיִם עִירְךָ, הַנִּבְנֵית מֵחֻרְבָּנָהּ, הַמְּקוֹמֶמֶת מֵהֲרִיסוֹתֶיהָ וְהַמְּיוּשֶׁבֶת מִשוֹמְמוּתָה. עַל חֲסִידֵי עֶלְיוֹן שֶׁנֶּהֶרְגוּ בְּזָּדוֹן וְעַל עַמְךָ יִשְׂרָאֵל שֶׁהוּטַל לַחֶרֶב וְעַל בָּנֶיהָ אֲשֶׁר מָסְרוּ נַפְשָׁם וְשָׁפְכוּ דָּמָם עָלֶיהָ, צִיּוֹן בְּמַר תִּבְכֶּה וִירוּשָׁלַיִם תִּתֵּן קוֹלָה, לִבִּי לִבִּי עַל חַלִלֵיהֶם, מֵעַי מֵעַי עַל חֲלָלֵיהֶם. וְהָעִיר אֲשֶׁר פָּדִיתָ מִידֵי עֲרִיצִים וְלִגְיוֹנוֹת וּלְיִשְׂרָאֵל עַמְךָ נָתַתָה נַחֲלָה וּלְזֶרַע יְשׁוּרוּן יְרוּשָׁה הוֹרַשְׁתָה נְטֵה עָלֶיהָ סֻכַּת שְׁלוֹמְךָ כִּנְהַר שָׁלוֹם לְקַיֵּם מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: וַאֲנִי אֶהֱיֶה לָהּ נְאֻם ה' חוֹמַת אֵשׁ סָבִיב וְּלְכָבוֹד בְּתוֹכָהּ, בָּרוּךְ אַתָּה ה' מְנַחֵם צִיּוֹן וּבוֹנֶה יְרוּשָׁלַיִם.

נוסח הרב גורן

נחם, ה' אלוקינו, את אבלי ציון ואת אבלי ירושלים ואת העיר האבלה. ציון במר תבכה, וירושלים תתן קולה. לבי לבי על חלליהם, מעיי, מעיי על הרוגיהם. ולישראל עמך נתתה נחלה, ולזרע ישורון הורשתה. נערה, ה' אלוקינו, מעפרה, והקיצה מארץ דוויה, נטה אליה כנהר שלום וכנחל שוטף כבוד גויים. כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה, כאמור: "ואני אהיה לה נאום ה', חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה". ברוך אתה ה' מנחם ציון ובונה ירושלים.

נוסח הרב דוד שלוש

נחם ה´ אלוקינו את אבלי מקדשך ואת הר ציון ששמם מבלי בניו הוא יושב, שפחה תירש גברתה, בני הגר בנו עליו מסגדם, ואין אנו יכולים לעלות ולראות ולהשתחוות לפניך בבית בחירתך בנווה הדרך בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, בעונותינו שרבו למעלה ראש ובאשמותינו שגדלו עד לשמים. לבי לבי על הר המוריה, מעי מעי על קדש הקדשים שטמאים הלכו בו, כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד לבנותה ככתוב ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. ברוך אתה ה' מנחם ציון ובונה ירושלים.

שנזכה לגאולה השלימה, לנחמת ציון ובניין ירושלים

מחלקי המים

מים אחרונים: וכל המכיר נוסחים נוספים, אנא ימהר שמועתו הטובה אלינו ונוסיפם.

הערות שוליים

  1. ראה גמרא ברכות דף יד עמוד ב: "כל הקורא קריאת שמע בלא תפילין - כאילו מעיד עדות שקר בעצמו". ותוכחת ישעיהו בהפטרת חזון: "ידע שור קונהו וכו' ", עיקרה על אי הכרת הטוב, כפירוש מצודות שם: "ואינם אפילו כחמור הזה המכיר בטובה".

להצטרפות לרשימת המנויים

דפי פרשת השבוע נשלחים במייל לכל המעוניין והאתר מתעדכן תקופתית בדפים המתחדשים וברעיונות חדשים. נשמח לשמוע על כל רעיון מכל המבקרים באתר. להצטרפות לרשימת המנויים

הצטרף!

אנחנו מתחייבים לא להשתמש בנתוני ההרשמה לשום
שימוש מלבד זה המצויין למעלה.